Lär känna oss och branschen

Ta del av nyheter från SJR, vår kompetens och framtidens behov. Lär känna oss genom våra fantastiska medarbetare, kunder och samarbetspartners.

Konsult
Kundstory
26 maj, 2021

“Det är en trygghet att ha SJR i ryggen”

Susanne Sjöqvist har upplevt SJR från såväl ett konsult- som kundperspektiv. De kom i kontakt första gången år 2013, då hon blev rekryterad som konsult till Mitsubishi Logisnext. Sedan Susanne gick över som anställd har hon anlitat SJR som partner vid h...
Möt våra medarbetare
18 maj, 2021

Liina Fagerberg – relationsdriven Talent Manager som brinner för att förstå människan bakom cv:t

Personalvetare med stort människointresse, såväl inom arbetet som privat. Liina Fagerberg drivs av relationer snarare än resultat och har passion för att hitta rätt matchning mellan kandidat och drömroll. Det är ett arbete som bygger på långsiktiga rela...
Kundstory
3 maj, 2021

20 år långt samarbete grundas i Professionals Choice Through Life

Henric Wendel kom i kontakt med SJR omkring millennieskiftet. Under de senaste 20 åren har de byggt upp en gedigen historia tillsammans genom återkommande samarbeten. Henric har upplevt bolaget från flera olika perspektiv, både som kandidat och kund – i...
Konsult
Möt våra medarbetare
20 april, 2021

“SJR är annorlunda – de är genuint engagerade och nytänkande”

Som konsult på SJR har Matthias Larsson uppskattat såväl friheten som den kontinuerliga uppföljningen. Under sin hyrrekrytering på Mitsubishi Logisnext har han kunnat bidra med ett betydande mervärde, något som resulterat i att han sedan mars 2021 är an...
Hållbarhet
Möt våra medarbetare
14 april, 2021

Mitt Liv intervjuar SJR om mångfalds- och inkluderingsarbete

Vår samarbetspartner Mitt Liv AB (svb) har intervjuat Rebecca Dellborg, regionchef i väst på SJR och Hanna Niklasson, chef för konsultverksamheten i Göteborg, angående vår syn på mångfalds- och inkluderingsarbete.
Möt våra medarbetare
18 mars, 2021

Rebecca Persson, konsultchef med ekonomibakgrund och relationsfokus

När Rebecca Persson inledde sin karriär på SJR i augusti 2018 kom hon från en mångårig bakgrund som ekonom. Tack vare omfattande förståelse för yrkesområdet kunde hon kliva direkt in i en senior roll inom konsultvärlden. Idag arbetar Rebecca som konsult...
Event
Kompetensutveckling
11 mars, 2021

Morgondagens framgångsfaktorer – digital föreläsning med Svante Randlert

Tänk om det är så att vi måste tänka om? Den 9 mars bjöd vi på SJR in till en digital lunchföreläsning tillsammans med Svante Randlert. Under 60 inspirerande minuter fick vi ta del av hans tänkvärda ord och tankar kring morgondagens viktigaste framgångs...
Möt våra medarbetare
11 februari, 2021

Marcus Cohen om arbetet på SJR: “Vi är engagerade, snabba på bollen och träffsäkra”

Marcus Cohen påbörjade sin karriär inom SJR-koncernen i mars 2012 med en tjänst på dåvarande dotterbolaget SW. Det ständiga drivet karaktäriserar Marcus som älskar att vinna och göra affärer i samarbete med kunderna – något han verkställer i rollen som...
Kompetensutveckling
29 januari, 2021

Hybridrollens vikt i framtidens företag

För att kunna vara konkurrenskraftig krävs en ny typ av kompetens som går i linje med marknadens utveckling. Vi på SJR har en trygg identitet – från en grund inom ekonomi till expansion av ytterligare kompetensområden för att täcka kundens behov av det...
background-image

Ta del av aktuella händelser via våra sociala medier