Hållbarhet SJR bakgrund

Arbetssätt som gör skillnad

Fördelarna med en diversifierad arbetsstyrka och en inkluderande arbetsplats är många. Bland annat är mångfald och en inkluderande kultur framgångsfaktorer som leder till förbättrad konkurrenskraft, lönsamhet, innovation och attraktionskraft. 

Som rekryterings- och konsultbolag har vi stora möjligheter att påverka och göra skillnad. Vi nyttjar därför vår kompetens och våra resurser för att accelerera arbetet för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet. Genom partnerskap, rådgivning samt en inkluderande och kompetensbaserad process arbetar vi för en inkluderande arbetsmarknad där all kompetens tas tillvara.

SJR jämställdhetsindex Executive uppdrag

 

En inkluderande och kompetensbaserad rekryteringsprocess

Vi uppdaterar löpande våra arbetsprocesser för att säkerställa att dessa bidrar till mångfald och att alla kandidater behandlas lika. En inkluderande och rättvis rekryteringsprocess handlar inte bara om att förhindra diskriminering. Ytterst handlar det om att hjälpa våra kunder att bygga en framgångsrik organisation av medarbetare med olika egenskaper, perspektiv och erfarenheter.

Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringsprocesser för att minska risken att fördomar och förutfattade meningar påverkar vår bedömning och för att säkerställa att bedömningen endast handlar om kompetenser som är relevanta för aktuell roll.

 

Alla kandidater ska ha lika goda chanser att bedömas utifrån sin kompetens och potential i våra rekryteringsuppdrag.

 

Förenklat kan man säga att kompetensbaserad rekrytering är ett strukturerat arbetssätt för att göra en så objektiv bedömning av kandidatens kompetenser som möjligt. Arbetssättet innebär att de formella och personliga kompetenser som identifierats i behovsanalysen, och formulerats i kravprofilen, är vägledande i alla steg i rekryteringsprocessen. Det gör att vi kan bedöma alla kandidater på ett objektivt och rättvist sätt och minskar risken för diskriminering.

Läs mer om hur vi jobbar med en inkluderande och kompetensbaserad rekryteringsprocess här.

fördelar kompetensbaseradprocess SJR

Partnerskap

Mitt Liv

SJR har varit samarbetspartner till Mitt Liv sedan 2014. Mitt Liv är en stiftelse som arbetar för allas lika möjligheter till jobb och lika förutsättningar i det svenska arbetslivet. Vårt samarbete med Mitt Liv hjälper oss att hålla oss uppdaterade om mångfalds- och inkluderingsfrågor på arbetsmarknaden, öka vår medvetenhet om fördomar och få en bättre förståelse för andra kulturer.

Som samarbetspartner bidrar vi även årligen till Mitt Livs Chans Mentorprogram genom att våra medarbetare är mentorer och hjälper personer med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning att navigera på den svenska arbetsmarknaden.

Yennenga Progress

Sedan 2012 har SJR, som del av Ogunsen-koncernen, varit en del av Yennenga Progress expertnätverk för ett hållbart samhälle. Yennenga Progress är en ideell organisation med en ambition att skapa hållbara samhällen i länder som ännu inte har ett fungerande välfärdssystem, genom samarbete med lokalt entreprenörskap, nationella myndigheter och medvetna företag och människor globalt. För över 20 år sedan startades Yennengas första verksamhet i byn Nakamtenga i Burkina Faso.

Ogunsen har varit en trogen partner i över ett decennium och bidragit med kompetens till Yennengas styrelse och ekonomifunktion, samt varit på plats i Nakamtenga vid tre tillfällen. Utöver kompetens har Ogunsen även bidragit med finansiering av start och drift av en ny förskola, finansierat marken till grundskolan, säkerställt tillgång till internet och ger årligen stort stöd till skolverksamheten. Yennengas platschef i byn, Pauline Conde, finansieras också via Ogunsen.

230405-SJR-Stina-Yennenga-Progress_3-VALD-webben
SJR-Mitt-liv-mangfald-ledarskap-kent-sofia-lenka-fotograf-CHECK!-kommunikationsbyra-webben