Interim HR-Chef

Behöver ditt företag tillfällig förstärkning av en erfaren interim HR-chef? Med 30 år i branschen har SJR byggt upp ett brett nätverk med högkvalificerade HR-chefer. Vi kan i och med det erbjuda er tillgång till chefer från olika branscher, med erfarenhet av att hantera komplexa utmaningar. Med SJR som partner kan ni vara trygga med att ni snabbt får tillgång till en kompetent och dedikerad interim HR-chef som stöttar er organisation och bidrar till dess framgång! 

Kontakta oss

Uppdrag som Interim HR-chef

Som interim HR-chef förväntas du snabbt skapa en förståelse för bolagets verksamhet och strategier i syfte att kunna driva olika HR-initiativ som bidrar till de övergripande affärsmålen. Är bolaget lite större innebär rollen vanligtvis också ett ansvar för medarbetare inom HR-funktionen vilket ställer krav på förmåga att leda teamet mot uppsatta mål. Som interim HR-chef anlitas du i ett skede då ett företag och deras ledning behöver tidsbegränsat eller långsiktigt stöd, rådgivning eller expertis inom ett eller flera strategiska HR-områden. Det kan till exempel röra sig om frågor kopplat till employer branding, arbetsrätt, facklig samverkan, chefsstöd/ledarskap, rekrytering, kompetensutveckling, organisationsförändring, arbetsmiljö eller mångfald och inkludering.

Det finns många situationer där en interim HR-chef skapar värde och nytta för ett företag. Här är några exempel:

 • Vid omstruktureringar, fusioner eller förvärv kan en interim HR-chef hjälpa till att navigera genom förändringens olika faser.
 • Under längre frånvaro eller under rekryteringsprocessen av en permanent HR-chef kan en interim HR-chef kliva in och säkerställa att HR-initiativ fortskrider utan avbrott samt ta hand om ledningen av HR-teamet.
 • Vid strategiarbete kan en interim HR-chef stötta i arbetet med att ta fram planer för till exempel kompetensutveckling, rekrytering, organisationsutveckling, mångfald och inkludering eller employer branding.
 • För att driva affärskritiska projekt till exempel upphandling och implementering av nytt HRIS (Human Resources Information System), lönesystem eller andra HR-relaterade verktyg.
 • Mindre bolag som inte har behov av en HR-chef på heltid väljer med fördel att hyra in en HR-chef på deltid kanske 1–2 dagar/vecka.

Interim Redovisningschef - Konsult via SJR

Viktiga egenskaper och kompetenser som interim HR-chef

För att vara lyckosam i rollen som interim HR-chef krävs en bred och djup kunskap inom HR-området samt förmåga att arbeta såväl strategiskt som operativt. En framgångsrik interim HR-chef bör ha ett strategiskt tänk och kunna förstå och anpassa HR-strategin för att stödja organisationens övergripande affärsmål. Som interim HR-chef behöver du vidare ha en hög integritet, vara kommunikativ och lyhörd med förmåga att snabbt skapa goda relationer med både medarbetare och ledning. I rollen som interim HR-chef hanterar du ofta känslig information och måste därför ha en stark etisk kompass och följa höga standarder för sekretess och professionalism. Att arbeta som interim HR-chef ger dig möjlighet till kontinuerlig utveckling då du ständigt får möta och hantera nya utmaningar hos olika organisationer med olika företagskulturer. Är du HR-konsult och vill vara en del av vårt konsultnätverk så är du varmt välkommen att connecta med oss!

Connecta med oss som Interim HR-chef

Att hyra in en interim HR-chef

När ditt företag anlitar en interim HR-chef får ni tillgång till gedigen erfarenhet, kompetens och flexibilitet för att hantera både temporära och långvariga HR-utmaningar samt säkerställa att HR-funktionen fungerar på en hög nivå. En erfaren interim HR-chef skapar också värde genom att identifiera områden där HR-processer och praxis kan förbättras, och därigenom bidra till att öka effektiviteten och produktiviteten inom er organisation. Det är en trygg lösning då ni snabbt behöver tillgodose behovet inom HR-ledning utan att behöva investera i en permanent anställning. Med SJR som partner får ni tillgång till ett starkt nätverk med marknadens mest erfarna och kompetenta interima HR-chefer. Varmt välkommen att kontakta oss så matchar vi ditt behov med rätt HR-chef!

Frågor och svar om interim HR-chef

Här svarar vi på de vanligaste frågorna som kan uppkomma då ett företag funderar på eller ska anlita en interim HR-chef.

Vilka är de främsta fördelarna med att anlita en Interim HR-chef?

 • Snabb tillgång till erfarenhet: Genom att hyra in en interim HR-chef får ni omedelbar tillgång till en erfaren professionell konsult med djup kunskap och kompetens inom HR-området.
 • Flexibilitet: Att hyra in en interim HR-chef ger er flexibiliteten att anpassa insatsen efter behov. Det är möjligt att anlita en interim HR-chef på hel- eller deltid, för en specifik projektperiod eller under tider med förändringar och omstruktureringar.
 • Kostnadseffektivitet: Att hyra in en interim HR-chef kan beroende av behov vara kostnadseffektivt jämfört med att anställa en permanent HR-chef.
 • Objektivitet och friskt perspektiv: En interim HR-chef kommer in i företaget som en utomstående och kan därför ge ett objektivt perspektiv på HR-processer och utmaningar. Detta kan vara särskilt värdefullt vid förändringsprojekt eller konfliktsituationer.
 • Kunskapsöverföring och kompetensutveckling: En interim HR-chef kan utöver grunduppdraget också överföra kunskap och kompetens till befintligt HR-team. Detta kan bidra till att stärka teamets kapacitet och utveckla interna resurser.

När bör jag anlita/tillsätta en interim HR-chef?

Det finns många olika situationer då en interim HR-chef kan hjälpa till att säkerställa en organisations kontinuitet och effektivitet. Det kan exempelvis vara lägen då en organisation står inför omfattande omstruktureringar eller nedskärningar som kräver specialiserad HR-kompetens eller vid plötslig avgång eller föräldraledighet hos ordinarie HR-chef. Andra situationer kan vara då ett företag behöver stöd i att genomföra strategiska HR-initiativ såsom införande av nya HR-system eller talent management-program.

Hur ser processen ut vid tillsättning och hur snabbt kan vi ha någon på plats?

Vår process för tillsättning av konsulter är kvalitetssäkrad genom IS09001 och består av följande steg:

 1. Behovsanalys och genomgång av arbetsuppgifter och ansvarsområden
 2. Search i nätverket för att presentera uppdraget för de HR-konsulter som bäst matchar aktuellt behov
 3. Vårt Interim Management team presenterar kandidater för uppdragsgivaren
 4. Konsultkandidater träffar kund för intervju
 5. Referenstagning och eventuella särskilda bakgrundskontroller 
 6. Avtalsskrivning
 7. Kontinuerlig uppföljning med uppdragsgivare och konsult

Vanligtvis kan vi presentera lämpliga profiler inom 1–3 dagar och vald interim HR-chef kan sedan påbörja uppdraget antingen omgående eller senast inom en månad.

Vad kostar det att anlita en interim HR-chef?

Timpriset för en interim HR-chef varierar med uppdragets komplexitet och längd samt är beroende av vad som krävs kopplat till kompetenser och erfarenhet. Vi brukar ge en rekommendation att budgetera mellan 1 000–1 600 kr/tim för en erfaren HR-chef, dock kan det förekomma variation både nedåt och uppåt beroende av nivå.

Vad bör vi tänka på som uppdragsgivare?

För att skapa förutsättningar för en lyckad interimslösning behöver ni som uppdragsgivare vara tydliga med era förväntningar på leverans och resultat samt vara öppna med de eventuella utmaningar och svårigheter ni känner till. Under löpande uppdrag är det viktigt med en nära dialog och uppföljning både med aktuell interim HR-chef och med oss som partner. Fundera även över uppdragslängd, ofta blir behovet större än vad man först tänkt, så vår rekommendation är att sätta en längre uppdragsperiod initialt. Avtalen är flexibla vilket innebär att om uppdraget behöver kortas ned så är uppsägningstiden endast en månad.

Har ditt företag behov av en interim HR-chef?
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den perfekta interimslösningen.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.