Hållbarhet SJR bakgrund

30 år av hållbar framgång

 

SJR grundades 1993 med en ambition att hjälpa människor som förlorat sitt jobb i bankkrisen att hitta nya jobb och att bygga ett företag där trygghet, arbetsglädje och kundnöjdhet utgör grunden. Med de grundstenarna har vi fortsatt att utveckla bolaget med en tydlig vision att skapa ett konkurrenskraftigt och ansvarsfullt företag.

Vi är stolta över våra 30 år av hållbar framgång. Hållbarhet har varit en del av vår strategi sedan starten och vi utvecklar ständigt våra arbetssätt för att bidra till Agenda 2030 och en hållbar utveckling.

FN Agenda 2030 Globala Mål SJR

1993

SJR grundas

SJR grundades 1993 med en ambition att hjälpa människor som förlorat sitt jobb i bankkrisen att hitta nya jobb och att bygga ett företag där trygghet, arbetsglädje och kundnöjdhet utgör grunden.

1998

Vi blir kollektivavtalsanslutna

2004

Vi blir ett auktoriserat bemanningsföretag

2006

Dotterbolaget SW startas

En satsning för att hjälpa studenter ut i arbetslivet och unga att hitta anställning. SW är idag inkorporerat i SJR.

2007

Vi börsnoteras

SJR är en del av Ogunsen AB som är noterade på First North Stockholm sedan 2007.

2010

Vårt kvalitets- och miljöledningssystem certifieras

2012

Vi blir en del av Yennenga Progress expertnätverk

Yennenga Progress är ett kompetensnätverk som arbetar med hållbar samhällsuppbyggnad i utvecklingsländer – med fokus på utbildning, hälsa och entreprenörskap. Sedan 2012 har vi ett nära samarbete med organisationen för att bidra till deras betydelsefulla och livsviktiga arbete i Burkina Faso.  

2014

Vårt samarbete med Mitt Liv inleds

Sedan 2014 har vi samarbetat med organisationen Mitt Liv som arbetar för integration och mångfald på arbetsmarknaden. Partnerskapet hjälper oss att hålla oss uppdaterade om mångfalds- och inkluderingsfrågor på arbetsmarknaden, öka vår medvetenhet om fördomar och få en bättre förståelse för andra kulturer.

2017

Vi blir ett auktoriserat rekryteringsföretag

2021

Vi erhåller EcoVadis silvermedalj för vårt hållbarhetsarbete

2022

Vi börjar klimatkompensera

2023

Vi har 100% förnybar energi på våra kontor

2024

Vi utnämns till Karriärföretag

Vi utnämns till ett Karriärföretag 2024 till följd av våra insatser för personalutveckling, mångfald och hållbarhet.