Interimschef

Har ert företag behov av en interimschef eller interimskonsult? Med 30 års erfarenhet av konsultlösningar har vi på SJR byggt upp en gedigen erfarenhet och ett stort nätverk av kompetenta och erfarna interimschefer och interimskonsulter som kan hjälpa ert företag hantera komplexa utmaningar, förändringsarbete eller kritiska övergångsperioder. Vi hjälper företag med rätt kompetens och förser människor med rätt utmaning. Vi vet vad som krävs för ett framgångsrikt samarbete. Vi är lyhörda, rådgivande och presenterar snabbt den bästa interimslösningen för ert specifika behov.

Kontakta oss

Rollen som interimschef

Rollen som interimschef eller interimskonsult innebär att en erfaren ledare tillfälligt stöttar ett företag under en övergångsperiod, förändring, kris eller med spetskompetens i samband med specifika komplexa utmaningar. En interimschef har ofta bred erfarenhet och mycket bra ledarskapsförmågor för att snabbt kunna anpassa sig till olika organisationers behov och utmaningar samt hjälpa organisationen att navigera genom utmaningar, stora förändringar eller kriser.

Interimschef och Interimskonsult - Möte på SJR:s kontor

Exempel på situationer då ett företag kan vara i behov av en interimschef: 

 • Vid omorganisation, omstrukturering eller expansion
 • För att planera eller hantera förvärv eller företagsfusioner
 • För att täcka upp under tillfällig eller längre frånvaro
 • Som brygga under en rekryteringsprocess eller vid plötslig avgång
 • Vid behov av viss spetskompetens eller expertis
 • För strategisk rådgivning eller komplex projektledning
 • Krishantering eller turnaround-situation för att förbättra lönsamhet

Behov av interimschefer kan bland annat uppstå i samband med implementering av nya system eller processer, produktlanseringar, vid digital transformation eller annat förändringsarbete, specifika investeringar, att utforma strategier eller implementera utvecklingsprojekt, eller för att effektivisera, utveckla eller optimera verksamheten.

Viktiga egenskaper och kompetenser som interimschef

För att vara framgångsrik i rollen som interimschef krävs en kombination av effektivt ledarskap, projektledningserfarenhet, förmågan att tänka både strategiskt och utifrån ett affärsinriktat perspektiv och ett resultatfokus.

Kompetenser och erfarenheter som är kritiska för en interimschef är:

 • Bra ledarskapsförmågor och ledarskapskompetens är avgörande för att uppnå framgång och effektivitet som interimschef.
 • Ett närvarande, uthålligt och situationsanpassat ledarskap är ofta nödvändigt.
 • Att ha en gedigen verktygslåda för ledarskap innehållande beprövade metoder och tillvägagångssätt för att kunna leda och motivera under förändring och förflytta en organisation och dess medarbetare i önskad riktning.
 • Bra beslutsfattande och att snabbt kunna identifiera möjligheter till effektivisering eller förbättrad lönsamhet.
 • Projektledning är ofta en stor del av rollen, därför bör du vara skicklig på att leda och genomföra komplexa projekt, inklusive planering, budgetering, tidsstyrning, problemlösning och riskhantering.
 • En förmåga att snabbt bygga förtroendefulla relationer med personal, ledning och styrelse.
 • Förmågan att kommunicera effektivt med alla relevanta stakeholders.
 • Att besitta relevant teknisk kompetens.

En interimschef hanterar dessutom ofta känslig information och det är därför viktigt att ha hög integritet och ett etiskt agerande för att skydda företagets intressen och upprätthålla förtroendet från intressenter och andra aktörer.

Connecta med oss som Interimschef

Att anlita en interimschef

Fördelarna med att anlita en interimschef är många. Att anlita en interimschef är en flexibel och trygg lösning i samband med ett flertal olika affärskritiska situationer.

 • Om ert företag står inför en förändringsresa eller behöver utveckla en affärskritisk funktion kan en interimschef bidra med specialiserad expertis, kompetens och erfarenhet.
 • En interimslösning säkerställer stabilitet och kontinuitet samt möjlighet till optimering under övergångsperioder som företagsfusioner, förvärv, ledningsförändringar eller under längre frånvaro av ordinarie chefer.
 • En interimschef kan även vara särskilt värdefull i situationer där snabba åtgärder eller spetskompetens krävs samt i snabbrörliga och föränderliga affärsmiljöer.
 • Möjligheten till insikter utifrån samt kunskapsöverföring är ytterligare fördelar. Att få ett objektivt utifrånperspektiv från en erfaren och kunnig person leder till nya insikter och rekommendationer för förbättring eller effektivisering.

En interimschef kan ansvara för:

 • Ledarskap (t.ex. under förändringsresor eller övergångsperioder).
 • Helhet (inklusive ekonomi, personal, projektledning samt säkerställa en god arbetsmiljö och leverans).
 • Målsättning (exempelvis för att förbättra leveranser samt effektivisera processer och resursutnyttjande).
 • Metoder (såsom implementering, uppföljning, analys och förbättringar av processer samt för att säkerställa förväntningar och mål).

Med SJR som partner får ni tillgång till gedigen erfarenhet och ett starkt nätverk av erfarna och kompetenta interimskonsulter. Tillsammans tar vi fram en tydlig kravspecifikation och därefter matchar SJR er verksamhet och era behov med en interimschef som kan bidra med rätt erfarenheter, kompetens och expertis.

Vanliga frågor när man anlitar en interimschef

Vi hjälper dig med några av de vanligaste frågorna som kan uppstå när ditt företag funderar på att anlita en interimschef.

Varför ska jag anlita en interimschef?

En interimschef kan bidra med nödvändigt ledarskap, stabilitet, spetskompetens och erfarenhet på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Ett företag kan gynnas av en interimschef bland annat i samband med övergångsperioder, förändringsresor, längre frånvaro, krishantering, projektledning och när särskild expertis krävs. En interimslösning möjliggör också anpassning till skiftande behov och förändringar inom affärskritiska funktioner.

När bör jag anlita/tillsätta en interimschef?

Ett par exempel på situationer där ditt företag bör anlita en interimschef eller interim konsult är:

 1. Vid vakans eller längre frånvaro i högsta ledingen.
 2. Tillfällig specialiserad kompetens, expertis eller erfarenhet.
 3. Leda och genomföra strategiska eller komplexa projekt, exempelvis i samband med utveckling av verksamheten eller implementering av nya system och rutiner.
 4. Vid transformation, tillväxt eller expansion.
 5. Krishantering eller stabilisering.
 6. För turnaround när lönsamheten måste vända.
 7. Förändringsledning, utvärdering eller effektivisering.
 8. Övergångsperiod eller omorganisation, exempelvis i samband med företagsfusioner, förvärv eller ledningsförändringar.
 9. För att leda projekt i syfte att sälja eller börsnotera ett bolag.
 10. Kompletterande resurs, exempelvis för stöd eller avlastning till ledningsgruppen.

Uppdraget kan vara på heltid, deltid eller projektbaserat, beroende på era behov.

Vilka interimsroller kan SJR hjälpa vårt företag med?

SJR stöttar kunder över hela Sverige med interimschefer och interimskonsulter inom flera områden kopplat till verksamhetens affärsstöd, bland annat inom VD och annan ledningsnivå, IT, ekonomi och finans, HR, marknad, försäljning och supply chain. Vi har även ett fokus på framtidens chefs-, specialist- och hybridroller.

Ett urval av våra interimskonsulter på ledar- och chefsnivå:

Vad kostar det att hyra in en interimschef?

Timpriset för en interimschef varierar med uppdragets komplexitet och längd samt är beroende av vad som krävs kopplat till kompetenser och erfarenhet. När vi presenterar lämpliga kandidater så presenterar vi även arvodet för respektive kandidat. 

Hur ser processen ut vid tillsättning och hur snabbt kan vi ha någon på plats?

Så här fungerar tillsättningsprocessen:

 • Behov- och kravprofilsmöte 
 • Sökning och marknadsföring i SJR:s nätverk
 • Urval av interimskonsulter samt avstämning med kandidaterna om det aktuella uppdraget
 • Presentation av lämpliga interimschefer till kund 
 • Intervju med kund 
 • Referenstagning och eventuella särskilda bakgrundskontroller
 • Kontraktsskrivning
 • Löpande uppföljning av uppdrag med både uppdragsgivare och konsult efter tillsättningen

Vi presenterar vanligtvis lämpliga profiler inom 1-4 dagar och er interimschef kan sedan vara på plats hos er inom 1-4 veckor.

Vad bör vi tänka på som uppdragsgivare?

Vi har ett nära samarbete med våra uppdragsgivare för att tillsättningen av en interimschef eller interimskonsult ska bli lyckad och ge önskat resultat. Som företag är det viktigt att ni:

 • Tydliggör kravprofil och kalibrera tillsammans med samtliga relevanta stakeholders så att ni är överens om behov och prioriteringar samt vilka erfarenheter eller kunskaper som krävs för att lyckas med uppdraget.
 • Ofta är det fördelaktigt att anlita en interimschef som är ”större än” uppdraget för att få bästa effekt.
 • För att säkerställa en smidig och snabb process rekommenderar vi att ni avsätter tid i kalendrar redan från start för att snabbt kunna träffa de konsultkandidater som presenteras och återkopplar snabbt efter möten.
 • Förbered en bra introduktion och säkerställ att alla nödvändiga arbetsverktyg finns på plats. Viktigt att även informera medarbetarna och relevanta team i god tid innan start.
 • Håll en öppen och nära dialog med oss på SJR och med interimskonsulten under uppdragets gång.

Har ditt företag behov av en interimschef?
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den perfekta interimslösningen.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.