220406-SJR-Syd-rekrytering-konsult-carin-forsen-2-VALD-webben

Så skriver du ett CV

När du är på jakt efter ett nytt jobb är det viktigt att ha ett riktigt bra och uppdaterat CV för att öka dina chanser att bli sökbar i vår kandidatdatabas, gå vidare i processen och få komma på intervju. Många upplever dock att det är svårt att skriva CV då man är osäker på vilken information som bör vara med.

Här har vi sammanfattat några viktiga punkter som du bör tänka på.

1. Börja med att läsa igenom jobbannonsen noga!

Om du söker ett utannonserat jobb så läs igenom jobbannonsen noga och markera de viktigaste kompetenserna för jobbet. Med ditt CV vill du visa att du har de kompetenser och den erfarenhet som efterfrågas i den aktuella jobbannonsen. Därför måste ditt CV anpassas efter vad som efterfrågas i den aktuella jobbannonsen och säkerställa att du matchar dina kompetenser med detta.

2. Varför passar just du för det aktuella jobbet?

En av de största utmaningarna när du utformar ditt CV är att komma fram till vad som får just dig att sticka ut i mängden och varför du passar för det aktuella jobbet. Kan du inte själv svara på de frågorna blir det svårt att övertyga en framtida arbetsgivare om att du är rätt person att anställa. Fundera igenom vilka kompetenser, dvs. kunskaper, färdigheter och förmågor, som du har och som du vill få med i ditt CV.

3. Hitta en lämplig CV-mall

Det finns många olika CV-mallar som du kan ladda ner gratis från nätet. Att utgå från en mall underlättar skrivandet. Välj en mall som har en tydlig struktur med ett lättläst typsnitt. Det gör att dina kompetenser och fakta får spela huvudrollen och komma till sin rätt. Tänk på att ditt CV inte bör vara längre en 2-3 sidor.

Många CV-mallar har plats för foto. Du väljer förstås själv om du vill ha med foto i ditt CV men tänk på att det är dina kompetenser, inte en bild, som är avgörande för om du är lämplig för tjänsten eller inte.

4. Namn och kontaktuppgifter

Ange hur vi kan kontakta dig; via e-post, telefon eller LinkedIn. När du söker jobb via SJR så behöver du inte uppge din ålder, hemadress eller personnummer på ditt CV, eller bifoga en bild.

5. Sammanfatta kort varför du söker jobbet

Sammanfatta kort varför du söker tjänsten, dina styrkor, drivkrafter och kompetenser som du vill lyfta fram för det specifika jobbet samt vilka mål och ambitioner du har. Säkerställ att innehållet i din sammanfattning matchar behovet som framgår av jobbannonsen.
Om du inte söker något specifikt jobb men vill registrera ditt CV i vår kandidatdatabas så beskriver du istället de styrkor och kompetenser som du vill lyfta fram samt vilka mål och ambitioner du har.

6. Beskriv din arbetslivserfarenhet och karriärprestationer

Förutsätt inte att den som läser ditt CV per automatik förstår vad din yrkesroll innebär på just din arbetsplats. Undvik företagsspecifika termer eller förkortningar. Förklara vad du gjort inom ramen för rollen och vilka kunskaper du förvärvat från den. Beskriv ansvarsområden och prestationer. Två, tre meningar per anställning är tillräckligt.
Följande information behöver du dock få med:

  • Jobbtitel / befattning
  • Arbetsgivarens namn (samt ort och webbadress)
  • Tidsperiod du var anställd
  • Kort beskrivning av innehållet i tjänsten, ansvarsområden och prestationer

7. Ange relevant utbildning

Skriv tydligt vilken skola eller universitet du läst vid, vilken kurs du läst och under vilken period du studerade. Tänk på att bara skriva de kurser som är av värde för tjänsten och inte alla 1- och 2-dagarsutbildningar som du gått under hela din karriär och som inte är relevanta för tjänsten som du söker.

8. Lista övriga meriter och kompetenser

Om annonsen efterfrågar specifika kunskaper så tydliggör dessa och ange vilken nivå du har kunskap inom. Exempelvis datasystem, kunskap om regelverk, certifieringar etc.

9. Språkkunskaper

Ange vilka språk du har kunskap inom och specificera nivån på dina kunskaper i både tal och skrift. Exempelvis modersmål, flytande, medelgod eller nybörjare.

10. Personlig information

Personlig information såsom exempelvis fritidsintressen, hemadress etc. är inte relevant för att bedöma din kompetens och ska således inte finnas med i ditt CV. Ditt CV ska inte heller innehålla några känsliga personuppgifter såsom exempelvis uppgifter om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, politiska åsikter eller facktillhörighet.

11. Referenser

När du söker jobb via SJR så behöver du inte uppge referenser i ditt CV.

12. Läs igenom ditt cv

Läs igenom ditt CV och säkerställ att du fått med de viktigaste kompetenserna och att du beskrivit hur du matchar punkterna i jobbannonsen.

13. Be någon annan läsa ditt CV

Det är en god idé att låta någon annan läsa ditt CV innan du skickar in det till oss. Gärna någon som känner dig bra och som kan ge dig feedback på dina kompetenser och korrekturläsa din text.