sjr-rekrytering-kandidat-konsult-gdpr

Certifiering och auktorisation

Auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag

– En trygghet för kunder, kandidater och medarbetare

SJR är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag. Auktorisationerna utfärdas av Kompetensföretagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag med verksamhet inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Kompetensföretagen ingår i Almega och är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel och en garanti för kunder, kandidater och medarbetare att företaget är seriöst och ansvarstagande. Auktorisationen förnyas årligen vilket garanterar hög tillförlitlighet. 

Vår auktorisation är en garant för att vi;

  • är väl införstådda med rådande lagar och regler på arbetsmarknaden,
  • har kompetent personal som besitter rätt kunskap och färdigheter,
  • gör urval endast utifrån kompetens,
  • behandlar information om den enskildes personliga förhållanden konfidentiellt, 
  • säkerställer diskretion om förhållanden hos kundföretag,
  • tillämpar kollektivavtal, samt
  • innehar en ansvarsförsäkring om något skulle gå fel och skada skulle uppstå.

Certifierat ledningssystem för kvalitet- och miljö

SJR har ett certifierat ledningssystem för kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001). Att vårt ledningssystem är certifierat visar på att vi har en effektiv styrning och kontinuerligt arbetar med förbättring. Det hjälper oss i vårt arbete att utnyttja tid och resurser på bästa möjliga sätt, stöttar medarbetarna i deras arbete och gör att vi lättare kan möte våra kunders förväntningar på våra tjänster. 

sjr-kvalitet-ISO-9001          sjr-miljo-ISO-14001