Teamutveckling_SJR

Teamutveckling

SJR erbjuder teamutveckling med syfte att förbättra samarbetet och effektivisera kommunikationen i ert team. Vi utgår oftast från personlighets- och/eller drivkraftsanalyser, vilket är bra redskap för reflektion och ökad förståelse för sig själv och andra människors agerande. Teamutvecklingen genomförs oftast under en heldag och skräddarsys efter era förutsättningar och ert syfte.

Kontakta oss

Teamutveckling

Utbud teamutveckling

SJR erbjuder teamutveckling där syftet är att förbättra samarbetet och effektivisera kommunikationen i teamet. Vi utgår från något av våra analysverktyg, som ett redskap för reflektion och ökad förståelse för andra människors sätt att vara. Genom gruppövningar lär individen bättre känna sin egen och övriga i gruppens beteendestil.

Att känna till sin egen och andras beteende- och kommunikationsstil gör att vi kan:

 • Kommunicera effektivare
 • Få insikt om oss själva och kan identifiera vårt eget sätt att arbeta
 • Förbättra samarbetet och minska konflikter
 • Skapa välfungerande team
 • Bli mer framgångsrika när det gäller försäljning och kundbemötande
 • Bli effektivare och mer lyhörda som ledare
 • Utveckla förmågan till målfokusering

Teamutvecklingen genomförs oftast under en heldag och skräddarsys efter våra kunders förutsättningar och syfte. Dagen innehåller bland annat teori, genomgång av den egna rapporten, individuell coachning, gruppövningar och identifiering av gruppens sammansättning. Steg två i vårt utbud är drivkraftsanalys, vilket innebär att vi går på djupet med värderingar och motivationsfaktorer. Vi erbjuder även en dag med fokus på mål och visioner.

Disc-analys 

DISC-analys är ett redskap för reflektion och ökad förståelse för andra människors sätt att vara. Genom gruppövningar lär individen bättre känna sin egen och övriga i gruppens beteendestil.

Genom Disc-analysen och övningar lär man bättre känna sin egen och övriga i gruppens beteendestil. Syftet är att förbättra samarbetat och effektivisera kommunikationen i teamet. Med djupare insikt om människors olika kommunikationsstilar kan vi utvecklas som medarbetare och chefer och få till ett bättre arbetsklimat med större engagemang och ökad effektivitet.

Denna analys är ett användbart hjälpmedel i många situationer där människors olikheter har betydelse, t.ex. vid rekrytering, grupputveckling, ledarutveckling, säljutveckling och kommunikation.

Vi skräddarsyr dagen efter ert behov, kanske vill ni göra något roligt i samband med er kick-off eller står inför en förändring av något slag. Kanske är ni en för varandra ny grupp som vill lära känna varandra bättre eller en grupp som behöver samarbeta på ett mer optimalt sätt.

Drivkrafter

För att få motiverade medarbetare måste det finnas ett klimat på arbetsplatsen som stödjer människors personliga drivkrafter. Motivation har att göra med de inre drivkrafter som får oss att göra saker. Det handlar om att våra individuella behov blir tillgodosedda. Hur mycket vi anstränger oss för att göra ett bra jobb beror på hur motiverade vi är.

Workshoppen baseras på att alla deltagare har gjort en drivkraftsanalys. Vi fördjupar oss inom de sju drivkrafterna samt kombinationen av drivkrafterna och olika beteendestilar. Vi går på djupet med värderingar och motivationsfaktorer. Dagen innehåller bland annat teori, genomgång av den egna rapporten, gruppövningar och identifiering av gruppens profil/sammansättning.

Syftet är att, genom ökad insikt om sig själv och andra, uppnå ett bättre samarbete i gruppen och ett ökat ansvarstagande över sitt handlande gentemot sig själv och sin omgivning.

Coachande förhållningssätt

SJR erbjuder en workshop i coachande förhållningssätt där syftet är att få ut den högsta potentialen ur varje medarbetare och öka varje individs förmåga att leda sig själv. Ett coachande förhållningssätt ökar varje individs självkänsla vilket bidrar till en större beslutsamhet och handlingskraft. Coachning är ett kraftfullt verktyg för att få fram individens inre resurser och bidrar på till att öka effektiviteten.          

Coachande förhållningssätt ger: 

 • Stärker individens självkänsla
 • Hjälper medarbetaren att nå sin fulla potential
 • Ökad reflektion och eftertanke bidrar till utveckling för individ och företag
 • Förbättrad prestation och mer motiverade medarbetare 
 • Välfungerande relationer och en bättre dialog mellan medarbetare och chef/ledare
 • Ökad effektivitet
 • Större engagemang i teamet genom en ökad delaktighet

Workshopen genomförs under en halv- eller heldag och skräddarsys efter våra kunders förutsättningar och syfte. Dagen innehåller bland annat teori, individuella coachningsövningar, gruppövningar och diskussioner. Ni kommer under dagen att lära er om hur ett coachande samtal går till och aktivt lyssnande.

Möjlighet finns att vidareutveckla er inom Utvecklande Ledarskap (UL) och feedback.

Våra handledare

Våra handledare är certifierade företags- och organisationsutvecklare med mångårig erfarenhet av ledar- och teamutveckling.

Kontakt

För ytterligare information och prisförfrågan vänligen kontakta Hanna Niklasson på telefon 070-471 59 01 eller via mail hanna.niklasson@sjr.se

 

 

Är ni i behov av rådgivning eller utveckling?

Vi ser fram emot att höra från er!

Contact
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.