SJR-Executive-Search-ledare-chefer-ledande-positioner-3

Second Opinion

SJR erbjuder Second Opinion vid interna rekryteringar eller rekrytering i egen regi där det kan vara värdefullt med ett oberoende och professionellt utlåtande av befintliga kandidater. Antingen har ni ett par slutkandidater som ni vill ställa mot varandra eller en intern kandidat som ni vill utvärdera även bortom befintliga interna uppfattningar och värderingar. Genom välbeprövade tester och djupintervjuer gör vi en objektiv bedömning och tar fram ett beslutsunderlag som hjälper er att fatta rätt beslut utifrån aktuell kravprofil.

Second Opinion är extra värdefullt i rekryteringar på executive nivå, vid chefsrekrytering och i samband med såväl stora som mindre organisationsförändringar. Genom vår Second Opinion process kvalitetssäkras rekryteringsprocessen. Våra erfarna rekryteringskonsulter fungerar även som stöd och rådgivare under processen.

Kontakta oss

SJR-Executive-Search-chefsrekrytering-personal-och-ledarskap-kompetens

 

Varför genomföra en Second Opinion?

SJR erbjuder Second Opinion för att ge dig som kund en oberoende utvärdering av redan utvalda kandidater i en rekryteringsprocess, framförallt till strategiskt viktiga positioner samt på executive och chefsnivå. Second Opinion hjälper dig att säkerställa kompetensen på kandidaten men också för att se över så att personligheten är den rätta för er som bolag samt arbetsgruppen personen kommer att ingå i eller leda. 

Ett andra utlåtande kan stärka dig i ditt viktiga beslut, eller kanske få dig på andra tankar. Det kan vara den avgörande pusselbiten för att försäkra sig om att kandidaten verkligen är rätt för er samt för en långsiktig och framgångsrik rekrytering. 

Att genomföra en Second Opinion vid rekrytering är av strategiskt värde av flera anledningar:

 • Minskar risken för felrekryteringar
 • Förbättrar objektivitet
 • Mångfald av perspektiv
 • Ger fler insikter om kandidaterna
 • Upprättar en bättre, mer utförlig och professionell rekryteringsprocess
 • Kvalitetssäkrar kandidater och rekryteringsprocessen
 • Ökar sannolikheten för framgång 

Vår process

På SJR har vi lång erfarenhet av att genomföra Second Opinion och har en väl beprövad metod. Vi hjälper er ta ett välgrundat beslut.

Våra seniora rekryteringskonsulter på SJR är certifierade i flertalet olika personlighets- och begåvningstester och har lång erfarenhet av utvärdering, analys, intervjuer, referensintervjuer med mera.

SJR:s Second Opinion process innehåller bland annat:

 • Inledande möte gällande bakgrund, behov och kravprofil med rekryterande chef samt eventuella andra stakeholders
 • Kompetenskartläggning
 • Utvärdering av kandidatprofiler
 • Genomförande av tester och teståterkoppling
 • Personbedömning och djupintervjuer
 • Återkoppling till kund samt rekommendation 

Ytterligare tilläggstjänster såsom digital referenstagning samt bakgrundskontroller finns tillgängliga utöver ovan steg. 

Är ni i behov av Second Opinion eller rådgivning?

Vi ser fram emot att höra från er!

Contact
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.