Region Väst i göteborg

Konsult – och rekryteringsföretag i Region Väst

SJR är ett av Sveriges ledande och mest erfarna konsult- och rekryteringsbolag. Vi lägger stor vikt vid att förstå och lära känna våra kunders utmaningar och långsiktiga mål. Vi hjälper företag med rätt kompetens och förser människor med rätt utmaning.

Anlita oss Lediga jobb

 

SJR Väst Utvecklande Ledarskap

Vårt erbjudande

SJR är ett auktoriserat konsult- och rekryteringsföretag som ger ert företag möjligheten att växa och utvecklas hållbart. Med 30 års erfarenhet, ett omfattande och engagerat kandidatnätverk samt en följsam arbetsmetodik är vi på SJR en tillförlitlig och trygg partner.

Vi stöttar företag med konsultlösningar, interim management, rekrytering, Executive Search samt rådgivning. Med ursprung och bas inom Ekonomi & Finans är vi idag en partner inom fler områden kopplat till organisationers affärsstöd. Vi har även ett fokus på framtidens chefs-, specialist- och hybridroller.

Ett urval av våra affärsområden:

  • Ekonomi & Finans
  • HR & Lön
  • Supply Chain & Inköp
  • Specialist- och hybridroller inom IT/Finans
  • Ledningspositioner / C-level och specialister

Konsult

SJR har lång erfarenhet av bemanning och konsultlösningar och har byggt upp ett gediget och omfattande nätverk som möjliggör snabb tillsättning av värdefull och kvalificerad kompetens.

Att hyra in en konsult är en flexibel, kostnadseffektiv och snabb lösning när ert företag behöver kvalificerad kompetens vid temporär förstärkning, organisationsförändringar, systemimplementationer, utvecklingsprojekt, oförutsägbara behov, långtidsfrånvaro eller i en övergångsperiod innan en fast rekrytering är på plats.  

Interim management är en liknande lösning som kan tillföra specifik spetskompetens eller erfarenhet i samband med affärskritiska eller komplexa projekt, förändringsarbete, transformationsresor, byte av system, förvärv eller företagsfusioner, eller när interna resurser inte är tillräckliga eller är överbelastade.

Ett urval av våra konsult och interim management roller:

Läs mer om vårt erbjudande inom konsult och bemanning eller interim management.

Rekrytering & Executive Search

Med 30 års erfarenhet, ett omfattande och engagerat kandidatnätverk, genomarbetade och beprövade rekryteringsprocesser samt en följsam arbetsmetodik är vi på SJR er tillförlitliga och trygga rekryteringspartner. Executive Search erbjuds vid rekrytering till ledande positioner/C-level och extra svårfångade specialister samt för uppdrag som kräver konfidentiell hantering.

Vi vet vad som krävs för ett framgångsrikt samarbete och erbjuder skräddarsydda lösningar för att möta era behov. Vid varje rekrytering fokuserar vi på ert företags målsättningar, utmaningar och organisationskultur vilket gör att vi kan hitta rätt kandidater för era behov.

Som kund får ni en partner som är rådgivande och med höga krav på serviceanda, professionalism, diskretion, lyhördhet och effektiva processer. Vi arbetar kompetensbaserat för att säkerställa mångfald i urvalet och erbjuder en mix av digital annonsering och aktiv search i våra egna och externa nätverk samt skräddarsydda testpaket.

I våra processer ser vi alltid till både kundens och kandidatens bästa – vi bryr oss hela vägen.

Läs mer om vårt erbjudande inom rekrytering och Executive Search.

Rådgivning och Utveckling

SJR erbjuder även rådgivning, coachning och ledarskaps- och teamutveckling som leds av certifierade handledare med mångårig erfarenhet av ledar-, företags- och organisationsutveckling.

Utvecklande Ledarskap

Våra handledare från SJR är certifierade i Utvecklande Ledarskap (UL), vilket är Försvarsmaktens ledarskapsmodell. UL upprättar ett gemensamt ramverk och förhållningsätt som leder till ett effektivare och mer resultatskapande ledarskap. Med ett fokus på inre drivkrafter inriktar sig UL på ledarens förmåga att anpassa sitt ledarskap, vara ett föredöme, visa personlig omtanke, inspirera och motivera. Kursen vänder sig till chefer, men även medarbetare, som vill utveckla ett inkluderande, hållbart och modernt ledarskap. Forskning visar även att denna metod ger bäst effekt både för individens utveckling och organisationens resultat.

Teamutveckling 

Vi erbjuder teamutveckling med syfte att förbättra samarbetet och effektivisera kommunikationen i ert team. Vi utgår oftast från personlighets- och/eller drivkraftsanalyser, vilket är bra redskap för reflektion och ökad förståelse för sig själv och andra människors agerande.

Karriärvägledning och coachning

Karriärvägledning och coachning är ett mycket bra verktyg för organisationer som vill framåt, bli effektivare och optimera måluppfyllelsen i verksamheten. Vid organisationsförändringar kan det vara extra viktigt med professionellt stöd för att hjälpa chefer och medarbetare att snabbt hitta och förstå sina nya roller och karriärmöjligheter internt eller externt. SJR skräddarsyr upplägget baserat på situationens unika mål och förutsättningar.

SJR i Region Väst

SJR arbetar med kunder, konsulter och kandidater över hela landet. I Region Väst har vi kontor i Göteborg med upptagningsområde som sträcker sig från Uddevalla i norr till Falkenberg i söder samt Borås och Alingsås med omnejd.

Kontakta oss på SJR

Vi ser fram emot att höra från dig!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.