Interim CIO/IT-Chef

Har ert företag behov av en interim IT-chef eller CIO (Chief Information Officer)? Vi har ett stort nätverk av kompetenta och erfarna interim CIO/IT-chefer som kan hjälpa ert företag hantera komplexa utmaningar eller förändringsarbeten. Med 30 års erfarenhet av konsultlösningar har vi på SJR byggt upp en gedigen erfarenhet och vi vet vad som krävs för ett framgångsrikt samarbete. Vi är lyhörda, rådgivande och presenterar snabbt den bästa interimslösningen för ert specifika behov.

Kontakta oss

Rollen som interim CIO / IT-chef 

Rollen som interim CIO eller interim IT-chef innebär att du som erfaren ledare inom informationsteknologi eller IT-säkerhet tillfälligt stöttar ett företag under en övergångsperiod, förändring, kris eller med spetskompetens i samband med specifika komplexa utmaningar. En interim CIO eller IT-chef har ofta bred erfarenhet av IT-ledning för att snabbt kunna anpassa sig till olika organisationers behov och utmaningar, hjälpa organisationen att navigera genom IT-relaterade utmaningar och förbättra IT-funktionens prestation.

Exempel på situationer då ett företag kan vara i behov av en interim CIO / IT-chef: 

 • Teknisk rådgivning eller spetskompetens inom teknologiska investeringar och riktning, inklusive för att utforma eller implementera IT-strategier eller långsiktiga planer för teknologiska investeringar och utveckling.
 • Leda strategiska IT-projekt, inklusive implementering av nya system, infrastrukturförbättringar och digital transformation.
 • Hantering av IT-relaterade kriser eller utmaningar, exempelvis datasäkerhetsincidenter eller systemavbrott.
 • Leda, utveckla och optimera IT-verksamheten, inklusive vid längre frånvaro, plötslig avgång eller under rekryteringsprocessen av en permanent CIO.

Interim CIO/IT-Chef - Möte på SJR:s kontor

En interim CIO/IT-chef skapar värde för ett företag som är i behov av snabb tillgång till erfaren IT-ledning och expertis, strategisk rådgivning eller hantering av specifika utmaningar och förändringar antingen när ordinarie CIO inte har kapacitet eller under längre frånvaro. För att kunna möta uppdragsgivarens behov och bidra till företagets långsiktiga framgång förväntas du i rollen som interim CIO/IT-chef ha gedigen erfarenhet, starka ledaregenskaper, analytisk förmåga, god kommunikations- och anpassningsförmåga samt ha koll på IT-landskapet, relevanta techtrender och teknikutveckling.

Viktiga egenskaper och kompetenser som interim CIO/IT-Chef

För att vara framgångsrik i rollen som interim CIO/IT-chef krävs en kombination av tekniska kunskaper, effektivt ledarskap och förmågan att strategiskt tänka på IT utifrån ett affärsinriktat perspektiv. Några av de egenskaper och kompetenser som är avgörande för denna roll är att kunna leda under förändring, ha förmågan att snabbt bygga förtroendefulla relationer med personal, ledning och styrelse, besitta relevant teknisk kompetens, samt att tänka strategiskt och identifiera möjligheter till teknologisk innovation och effektivisering som stöder företagets affärsmodell, behov och mål. Projektledning är en kärnkomponent i denna roll, och det krävs förmåga att leda och genomföra IT-projekt med en helhetsinriktning som inkluderar planering, budgetering, tidsstyrning och riskhantering. Det är också av yttersta vikt att kunna kommunicera på ett effektivt sätt med både tekniska och icke-tekniska intressenter för att säkerställa att projekt och initiativ framgångsrikt genomförs och stöder organisationens övergripande mål.

Connecta med oss som Interim CIO/IT-Chef

Att anlita en interim CIO/IT-Chef

Fördelarna med att anlita en interim CIO eller IT-chef är många. Om ert företag står inför en förändringsresa eller behöver utveckla IT-funktionen inom specifika områden kan en interim CIO bidra med specialiserad expertis, kompetens och erfarenhet. En interimslösning säkerställer stabilitet och kontinuitet samt möjlighet till optimering av IT-funktionen under övergångsperioder som företagsfusioner, förvärv, ledningsförändringar eller under längre frånvaro av ordinarie CIO eller IT-chef. En interim CIO kan även kallas in för att leda strategiska eller komplexa IT-projekt, digital transformation eller IT-relaterade kriser, exempelvis när det kräver specifik expertis eller för att avlasta eller stötta företagets IT-ledning. Att anlita en interim CIO är en flexibel och trygg lösning som kan vara särskilt värdefull i situationer där snabba åtgärder eller spetskompetens krävs, samt i snabbrörliga och föränderliga affärsmiljöer.

Med SJR som partner får ni tillgång till gedigen erfarenhet och ett starkt nätverk av erfarna och kompetenta interimskonsulter. Tillsammans tar vi fram en tydlig kravspecifikation och därefter matchar SJR er verksamhet och era behov med en interim CIO som kan bidra med rätt erfarenheter, kompetens och expertis. Varmt välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att veta mer om SJR:s interim CIO / IT-chef processer och utbud.

Vanliga frågor när man anlitar en interim CIO / IT-chef

Vi hjälper dig med några av de vanligaste frågorna som kan uppstå när ditt företag funderar på att anlita en interim CIO / IT-chef.

Varför ska jag anlita en interim CIO / IT-chef? 

En interim CIO eller IT-chef kan bidra med nödvändigt ledarskap, stabilitet, spetskompetens och erfarenhet på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Ett företag kan gynnas av en interim CIO bland annat i samband med övergångsperioder, längre frånvaro, krishantering, projektledning och när särskild expertis krävs. En interimslösning möjliggör också anpassning till skiftande behov och förändringar inom IT-funktionen eller det digitala landskapet.

När bör jag anlita/tillsätta en interim CIO / IT-chef? 

Ett par exempel på situationer där ditt företag bör anlita en interim CIO / IT-chef är:

 • Tillfällig specialiserad kompetens, expertis eller erfarenhet
 • Strategisk digital transformation eller utveckling
 • Projektledning, exempelvis för att leda och genomföra komplexa IT-projekt eller implementering av nya IT-system och rutiner
 • Krisledning, exempelvis datasäkerhetsincidenter eller andra IT-relaterade kriser
 • Övergångsperiod, exempelvis i samband med företagsfusioner, förvärv eller ledningsförändringar samt vid andra större förändringar eller omorganisation
 • Som en brygga, exempelvis under rekryteringen av en fast CIO / IT chef eller vid längre frånvaro såsom sjukskrivning eller föräldraledighet
 • Kompletterande resurs, exempelvis för stöd eller avlastning till den permanenta CIO / IT-chefen
 • Uppdraget kan vara på heltid, deltid eller projektbaserat, beroende på era behov

Hur ser processen ut vid tillsättning och hur snabbt kan vi ha någon på plats?

Så här fungerar tillsättningsprocessen:

 • Behov- och kravprofilsmöte
 • Sökning och marknadsföring i SJR:s nätverk
 • Urval av interimskonsulter samt avstämning med kandidaterna om det aktuella uppdraget
 • Presentation av lämpliga interimskonsulter till kund
 • Intervju med kund
 • Referenstagning och eventuella särskilda bakgrundskontroller
 • Kontraktsskrivning
 • Löpande uppföljning av uppdrag med både uppdragsgivare och konsult efter tillsättning

Vi presenterar vanligtvis lämpliga profiler inom 1–4 dagar och er interim CIO kan sedan vara på plats hos er inom 1–4 veckor.

Vad kostar det att hyra in en interim CIO / IT-chef?  

Timpriset för en interim CIO / IT-chef varierar med uppdragets komplexitet och längd samt är beroende av vad som krävs kopplat till kompetenser och erfarenhet. När vi presenterar lämpliga kandidater så presenterar vi även arvodet för respektive kandidat.

Vad bör vi tänka på som uppdragsgivare?

Vi har ett nära samarbete med våra uppdragsgivare för att tillsättningen av en interim CIO / IT-chef ska bli lyckad och ge önskat resultat. Som företag är det viktigt att ni:

 • Tydliggör kravprofil och kalibrera tillsammans med samtliga relevanta stakeholders så att ni är överens om behov och prioriteringar samt vilka erfarenheter eller kunskaper som krävs för att lyckas med uppdraget.
 • Ofta är det fördelaktigt att anlita en interim CIO / IT-chef som är ”större än” uppdraget för att få bästa effekt.
 • För att säkerställa en smidig och snabb process rekommenderar vi att ni avsätter tid i kalendrar redan från start för att snabbt kunna träffa de konsultkandidater som presenteras och återkopplar snabbt efter möten.
 • Förbered en bra introduktion, inklusive förberedelser gällande diverse inloggningsuppgifter, systemtillgång samt säkerställ att alla nödvändiga arbetsverktyg finns på plats. Viktigt att även informera medarbetarna och relevanta team i god tid innan start.
 • Håll en öppen och nära dialog med oss på SJR och med interimskonsulten under uppdragets gång.

Har ditt företag behov av en interim CIO/IT-Chef?
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den perfekta interimslösningen.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.