SJR konsult hållbarhet CSRD

Konsulter inom hållbarhet & CSRD

Anlita oss

Lediga jobb

SJR är ett av Sveriges ledande och mest erfarna konsult- och rekryteringsbolag. Vi har drivit utvecklingen av konsult- och rekryteringsbranschen i över 30 år, och arbetat för en hållbar framtid sedan starten. Vi jobbar med kunder och konsulter över hela Sverige. Med gedigen erfarenhet, ett omfattande och engagerat nationellt nätverk samt en följsam arbetsmetodik är vi på SJR en trygg partner som skapar möjligheter för människor att utvecklas och organisationer att växa hållbart. Vi vet vad som krävs för ett framgångsrikt samarbete och som kund får ni en rådgivande, tillförlitlig och lyhörd partner som snabbt presenterar rätt kompetens för ert företags specifika behov.

SJR CSRD konsultpartner

SJR som partner för hållbarhetskonsulter och CSRD

Vi stöttar våra kunder med den kompetens som krävs för att utveckla, förverkliga och rapportera företagets hållbarhetsarbete, även i samband med de nya CSRD direktiven. Vi på SJR är själva insatta i de nya standarderna och har den kunskap och det nätverk som krävs för att identifiera relevanta erfarenheter inom detta snabbt framåtskridande utvecklingsområde.

Kontakta oss

Vårt konsulterbjudande inom hållbarhetstjänster och CSRD

Med ursprung och specialisering inom ekonomi och finans är vi idag en partner till kunder över hela Sverige även inom närliggande affärsområden, såsom HR, lön, Supply Chain, inköp samt framtidens chefs-, specialist- och hybridroller. Vår expertis ligger i att identifiera och engagera specialister och chefer åt uppdragsgivare med krav på hög kompetens. Vi lägger stor vikt vid att förstå och lära känna våra kunders utmaningar och långsiktiga mål. Med SJR får ni en trygg partner som levererar med hög kvalitet.

Vårt mål att vara en långsiktig samarbetspartner som tillgodoser just era behov. Genom långa och nära relationer samt ett kvalitativt och omfattande nätverk av fler än 250 konsulter och över 100 associerade konsulter kan vi arbeta proaktivt och snabbt tillsätta värdefull, kvalificerad och anpassningsbar kompetens som möter ert företags specifika behov.

Våra konsulter stöttar ert företag med att implementera, rapportera samt administrera hållbarhetsstrategier samt relevanta hållbarhetskrav och direktiv.

Ett urval av våra hållbarhetskonsulter och CSRD-konsulter:

 • Hållbarhetscontroller

 • BI Controller

 • Jurister

 • Compliance specialist

 • Hållbarhetsstrateg

 • Hållbarhetsansvarig / Hållbarhetschef

 • HR specialist

 • Projektledare

 • Redovisningsekonom

 • Inköpsspecialist

 • Supply Chain specialist

 • Analytiker

 • Controllers

 • Kommunikatör / Kommunikationsroller

 • Diversity & Inclusion Manager

 • Revisorer

 • Interim Management konsulter med förändringsarbete och hållbarhet som specialisering

SJRs hållbarhetsagenda

På SJR är hållbarhetsarbetet en integrerad del av verksamheten och vårt dagliga arbete. Vi bygger vår verksamhet långsiktigt genom att växa som företag samtidigt som vi verkar för en positiv påverkan på såväl människor som miljö. Genom en tydlig hållbarhetsagenda kan vi bedriva affärsverksamheten på ett sätt som bidrar till en hållbar framtid. Agendan består av fyra fokusområden med tillhörande mål; Ansvarsfullt företagande, Hållbara medarbetare, Arbetssätt som gör skillnad och Klimatsmart verksamhet.

Läs mer om SJRs hållbarhetsarbete

SJR CSRD hållbarhet

Frågor och svar om CSRD

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett nytt EU direktiv som trädde i kraft i januari 2024 och ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter, inklusive vad man gör för att minska sin negativa påverkan och hur man bidrar positivt till samhällsutvecklingen. Direktiven höjer kvalitetskraven på hållbarhetsrapportering till samma nivå som den finansiella rapporteringen. CSRD ska implementeras i svensk lag men den slutgiltiga lagtexten är ännu inte antagen.

Vad är syftet med CSRD?

 • Förbättra företags hållbarhetsredovisning.

 • Driva ökad transparens och jämförbarhet.

 • Inkludera fler företag under de obligatoriska kraven på hållbarhetsredovisning.

 • Bidra till en bra grund för att mäta och tydliggöra hur vi alla bidrar till en hållbar utveckling.

Vilka företag omfattas av CSRD?

Direktivet kommer att gälla ett stort antal företag (stora, medelstora och små). När direktivet är fullt implementerat (beräknat 2026) kommer fler än 50 000 företag inom EU att omfattas av CSRD. Lagstiftningen vänder sig till stora bolag, noterade bolag samt medelstora och små bolag. Olika företag omfattas av CSRD vid olika tidpunkter, med start 2025.

Vad innebär CSRD i samband med hållbarhetsredovisning?

 • Fler företag kommer att behöva hållbarhetsredovisa.
 • Obligatoriska standarder för hållbarhetsredovisningen enligt European Sustainability Reporting Standars (ESRS).
  • ESRS specificerar den information som ett företag ska rapportera om sin väsentliga påverkan, risker och möjligheter i samband med hållbarhetsfrågor som rör miljö, socialt ansvar och styrning.
 • Mer omfattande hållbarhetsredovisning, fler och mer detaljerade obligatoriska krav på information.
 • Redovisning för hela värdekedjan.
 • Obligatorisk granskning av hållbarhetsinformation,
 • Information ska redovisas som en del av förvaltningsberättelsen och ska publiceras digitalt i maskinläsbart format.

Vad innebär CSRD i samband med påverkan och implementering?

 • Styrning och ledning: Bygga in hållbarhet i styrning, strategi och affärsmodell, inklusive kopplat till hela företagets värdekedja, styrningsprocesser och incitamentsmodeller, riskhanteringsmodeller, internkontroll, rapportering och datakvalitet.
 • Kommunikation: Samarbeta och föra dialog med bolagets intressenter.
 • Analys: Identifiera och bedöma verksamhetens negativa konsekvenser för människor och miljö (dubbel väsentlighetsanalys).
 • Genomföra: Vidta åtgärder för att hantera de negativa konsekvenserna för människor och miljö.
 • Följa upp: Effekterna av vidtagna åtgärder (mål och mätetal).
 • Rapportera: Upplysa om hur verksamheten påverkar människor och miljö och vad man gör åt det.

Vilka kompetenser kommer att krävas?

CSRD är ett omfattande regelverk som kommer att ställa stora krav på företagens hållbarhetsarbete. För att kunna implementera och arbeta efter dessa regelverk kommer företag att behöva stärka sina kompetenser inom en rad olika områden, såsom hållbarhetsexpertis, dataanalys, intern styrning och kontroll samt kommunikation.

Behöver ni en konsult inom hållbarhet eller CSRD?

Vi på SJR ser fram emot att höra från er!

Contact
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.