220819-SJR-Rekrytering-Konsult-Christina-Singelman_25 (1)

Rekryterings- och tillsättningsprocessen

Ett första urval

När vi fått in din ansökan säkerställer vi att du uppfyller de grundläggande kompetenskraven för tjänsten. Vi går igenom alla ansökningar löpande och är du en av de kandidater som bäst matchar tjänstens kravprofil kontaktar vi dig för en kortare telefonintervju.

En kortare avstämning per telefon

Går du vidare i processen blir du kontaktad för en kortare telefonintervju. Där du har möjlighet att ställa frågor och vi utvärderar din lämplighet baserat på dina kompetenser och de kompetenskrav som utformats för rollen. Du får berätta om din erfarenhet, utbildning och kompetens, samt delge praktisk information om uppsägningstid, tillgänglighet och löneanspråk.

Intervju hos SJR

Nästa steg är en kompetensbaserad intervju hos oss på SJR. Den här intervjun, som går lite mer på djupet, tar cirka 45–60 minuter och sker antingen fysiskt på något av våra kontor eller digitalt via Microsoft Teams. Under denna intervju berättar vi mer om den aktuella rollen och företaget. Våra frågor till dig kommer att handla om dina erfarenheter, tidigare beteenden och vad du åstadkommit i tidigare jobb. Här kan du läsa mer om kompetensbaserad intervju går till.

Hur lång tid det tar att få återkoppling efter intervjun beror på den aktuella processen.

Intervju hos kundföretaget

Är du en av dem som passar bäst för den aktuella tjänsten presenterar vi dig för kundföretaget. De väljer i sin tur ut vilka de vill träffa och bjuder in till en intervju. Under den här intervjun får du möjlighet att ställa frågor om rollen, kundföretaget och teamet och de får möjlighet att ställa frågor till dig. Den beräknade tiden är runt 45–60 minuter.

Du kan förbereda dig på denna intervju genom att läsa på om kundföretaget, förbereda vilka frågor du har till kundföretaget, gå igenom annonsen och tänka igenom hur du arbetat med de delar som beskrivs i annonsen.

Referenstagning

Vi genomför referenstagning i alla våra rekryterings- och tillsättningsprocesser.

Här kan du läsa om hur referenstagningen går till.

Tester

Tester är ett obligatoriskt moment i alla våra rekryteringsprocesser.

Här hittar du information om våra tester.

Bakgrundskontroller

I vissa processer kan det bli aktuellt att genomföra en bakgrundskontroll av slutkandidaten. I jobbannonsen står det om tjänsten kräver att en bakgrundskontroll genomförs. Här kan du läsa mer om bakgrundskontroller.

Tillsättning

Är du slutkandidat får du ett anställningserbjudande att ta ställning till. När du och kundföretaget är överens om villkoren för anställningen skriver ni avtal. Gäller det en anställning som konsult skrivs avtalet med oss på SJR.

Uppföljning

För oss är det viktigt att du som kandidat blir nöjd, dels med oss och vår rekryterings- eller tillsättningsprocess, dels med din nya tjänst. Därför vill vi få återkoppling från dig. Som kandidat kan du därför få besvara en enkät om hur du upplevt processen. Har du fått den sökta tjänsten kommer vi dessutom att kontakta dig ca 2-3 månader efter det att du börjat på din nya arbetsplats. Har du fått ett uppdrag eller anställning som konsult så kommer vi att kontakta dig redan under din första arbetsvecka. Därefter kommer vi att ha löpande uppföljning med dig under uppdragets gång.