SJR Väst Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap

Vill du öka effekten i din organisation genom ett framgångsrikt, tydligt och utvecklande ledarskap? Önskar du att dina medarbetare utvecklas, känner ökad motivation och tar ett ökat ansvar för resultat?

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell och vilar på en vetenskaplig bas. UL upprättar ett gemensamt ramverk och förhållningsätt som leder till ett effektivare och mer resultatskapande ledarskap. Med ett fokus på inre drivkrafter inriktar sig UL på ledarens förmåga att anpassa sitt ledarskap, vara ett föredöme, visa personlig omtanke, inspirera och motivera.

Kursen vänder sig till chefer, men även medarbetare, som vill utveckla ett inkluderande, hållbart och modernt ledarskap. Forskning visar även att denna metod ger bäst effekt både för individens utveckling och organisationens resultat. SJR erbjuder regelbundna kurstillfällen och kan även skapa skräddarsydda utbildningar för ert företag, exempelvis för ledningsgrupper eller företagets chefer. 

UL leder till verklig förändring och vinner framgångar inom såväl det privata näringslivet som offentlig sektor och har funnits på den svenska marknaden sedan 2004. 

Kontakta oss

 

Utvecklande Ledarskap
Effekter

Utbildningen skapar en ökad medvetenhet om hur du leder effektivt och vänder sig till dig som besitter en ledande roll. Den genomförs exempelvis av chefer, ledare, HR-ansvariga, projektledare och konsulter. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral och etik. Ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke både i form av stöd och konfrontationer i gott uppsåt.

  • Ett effektivare och mer resultatskapande ledarskap
  • Ökad medvetenhet om dina styrkor och utvecklingsområden
  • Ökad självinsikt och förståelse för din utvecklingspotential
  • Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback
  • Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare
  • Medarbetare som ökar sin potential och tar ett större ansvar

Ram och omfattning

Kursen genomförs under 3+1 dagar i internatform med två handledare. Under utbildningen varvas teori med reflektion, gruppdiskussioner och olika övningar. Din aktiva medverkan borgar för ett gott resultat. Du kommer att få uppleva många olika metoder för att skapa engagemang och närvaro.

En grund för utbildningen är den skattning som görs av dina beteenden, av dig och din omgivning. Grunden bidrar till att peka ut riktningen för din handlingsplan. Du väljer själv vilka 6-10 bedömare som gör din skattning – digitalt och i god tid före kursstart.

Programmets huvudområden

  1. Utbildningen i Utvecklande Ledarskap (UL)
  2. 360-graders personbedömning
  3. Personlig utvecklingsplan
  4. Individuell coaching mellan dag 3 och 4

Våra handledare

Våra handledare är UL-certifierade av Försvarshögskolan och företags- och organisationsutvecklare med mångårig erfarenhet av ledarutveckling.

Kontakt

För ytterligare information och prisförfrågan vänligen kontakta Hanna Niklasson på telefon 070-471 59 01 eller via mail hanna.niklasson@sjr.se

 

 

Är ni i behov av rådgivning eller utveckling?

Vi ser fram emot att höra från er!

Contact
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.