SJR-hallbarhet-hallbarhetsrapport-1

För en hållbar framtid

Vår ambition är att göra skillnad och bidra till ett mer hållbart arbetsliv och samhälle.  

Vår hållbarhetsrapport

Certifiering och auktorisation

Ett aktivt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av verksamheten och vårt dagliga arbete – med fokus på hög kvalitet och stabilitet. Vi bygger vår verksamhet långsiktigt genom att växa som företag samtidigt som vi verkar för en positiv påverkan på såväl människor som miljö. Vår ambition är ett hållbart företagande där vi arbetar kvalitetsfokuserat, resurseffektivt och miljöanpassat.

Genom en tydlig hållbarhetsagenda kan vi bedriva affärsverksamheten på ett sätt som bidrar till en hållbar framtid. Agendan består av fyra fokusområden med tillhörande mål; Hållbara medarbetare, Ansvarsfulla affärer, Samarbeten och ideella engagemang samt Klimatsmart verksamhet.

Vårt hållbarhetsarbete har granskats av det oberoende analysföretaget EcoVadis och tilldelats Silver-ranking.

Hållbara medarbetare

På SJR ser vi styrkan i varandras olikheter och lär oss av det. Vi strävar efter att uppnå ett inkluderande arbetsklimat där alla tillåts bidra fullt ut med sina olika erfarenheter och bakgrunder. Vi vill främja medarbetarnas motivation, utveckling och välbefinnande i syfte att skapa en långsiktigt effektiv verksamhet samt hållbara medarbetare. Genom utvecklande ledarskap, hälsosamma arbetsförhållande och välfungerande processer arbetar vi för en god och stimulerande arbetsmiljö.

SJR-hallbarhet-hallbara-medarbetare
Karriärföretagen_2024

"Med ett stort fokus på att skapa en inspirerande arbetsmiljö och stödja sina anställda har SJR visat att de är en framstående arbetsgivare. Genom att främja professionell utveckling, erbjuda utmanande uppdrag och odla en samarbetsvillig kultur har de etablerat sig som en förebild inom branschen. SJRs imponerande insatser för personalutveckling, mångfald och hållbarhet gör det tydligt att SJR förtjänar att utnämnas till Karriärföretag 2024."

— Juryns motivering, Karriärföretagen

Läs mer om utmärkelsen och processen här.

quote-right

Vi är som en familj, vi vinner och förlorar tillsammans. SJR som bolag är extremt måna om sina anställda och behandlar alla med respekt. För mig är arbetet en livsstil, därför uppskattar jag vår goda kultur och nära relationer!

Marcus Cohen, Senior Account Manager på SJR

SJR-hallbarhet-ansvarsfulla-affarer

Ansvarsfulla affärer

Vi verkar för ett långsiktigt och hållbart företagande, med tydliga etiska riktlinjer som gynnar samtliga parter. Vi bygger starka kundrelationer och sätter därför höga mål när det kommer till vår kundnöjdhet. Våra kunder ger oss kontinuerligt höga betyg och värdesätter vår kunskap vad gäller kandidatmarknad och kompetens samt förståelsen för våra kunders verksamheter och speciella utmaningar. I kombination med att vi kan erbjuda marknadens bästa konsulter lägger detta grunden till sunda och långsiktiga affärsrelationer.

För att säkerställa kontinuerlig hög leveranskvalitet och nöjda kunder arbetar vi i enlighet med ISO 9001 och vårt ledningssystem har varit certifierat sedan 2009.

 

quote-right

SJR är enkla att kommunicera med. De är lyhörda, tillgängliga och visar på hur viktigt det är med relationer genom ett gott bemötande. Vi är mycket nöjda och imponerade över leveranskvaliteten – rollen är komplex och inte den enklaste att tillsätta, men de lyckades med uppdraget.

Martina Hibell, Generalsekreterare på Barnfonden

Samarbeten och ideella engagemang

För oss är det viktigt att bidra till ett bättre samhälle. Ett samhälle där olikhet är en tillgång och jämställdhet och mångfald en självklarhet. Vårt samhällsengagemang består både av ekonomiska bidrag, samarbeten, kunskapsdelning och frivilliginsatser. 

SJR-hallbarhet-samarbeten-ideella-engagemang

Yennenga Progress

Yennenga Progress är ett kompetensnätverk som arbetar med hållbar samhällsuppbyggnad i utvecklingsländer – med fokus på utbildning, hälsa och entreprenörskap. Sedan 2012 har vi ett nära samarbete med organisationen för att bidra till deras betydelsefulla och livsviktiga arbete i västafrikanska Burkina Faso.  

Vi arbetar utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling och strävar efter att bygga upp ett välfärdssystem som fungerar. Grundstommen inom organisationen är viljan att bekämpa fattigdom och skapa ett mer demokratiskt samhälle.  
Stina Berge, grundare av Yennenga Progress 

Mitt Liv

Sedan 2014 har vi samarbetat med organisationen Mitt Liv som arbetar för integration och mångfald på arbetsmarknaden. I vårt årliga arbete som samarbetspartner ingår mentorskap i programmet Mitt Livs Chans, som fokuserar på att korta vägen in på arbetsmarknaden för akademiker med utländsk bakgrund. Tack vare vårt samarbete med Mitt Liv har vi haft möjlighet att kontinuerligt kompetensutveckla våra medarbetare och chefer i ett inkluderande förhållningssätt. Det har gett oss förmånen att bygga ett omfattande och värdefullt nätverk.

SJR-hallbarhet-klimatsmart-verksamhet

Klimatsmart verksamhet

Vi arbetar aktivt med att minska vår miljöpåverkan genom tydliga miljömål och handlingsplaner, och vi följer löpande upp och vidtar åtgärder för att minska vårt koldioxidutsläpp. Utöver det skapar vi medvetenhet hos våra medarbetare kring människans påverkan på miljön och vad varje individ kan bidra med. Sedan 2009 har vårt ledningssystem för miljö varit certifierat enligt ISO 14001.

about-us-hero