Interim Projektledare

Har ert företag behov av en interim projektledare, exempelvis för att genomföra ett affärskritiskt projekt som kräver en kombination av utpräglad ledarförmåga och viss spetskompetens? Med 30 års erfarenhet av konsultlösningar har vi på SJR byggt upp en gedigen erfarenhet och ett stort nätverk av kompetenta och erfarna interim projektledare som kan hjälpa ert företag hantera komplexa utmaningar eller förändringsarbeten. Vi vet vad som krävs för ett framgångsrikt samarbete och presenterar snabbt den bästa interimslösningen för ert specifika behov.

Kontakta oss

Rollen som interim projektledare

En interim projektledare spelar en viktig roll i att säkerställa att kritiska projekt genomförs framgångsrikt och att projektets mål och krav uppfylls. En interim projektledare kan vara ett värdefullt tillskott när organisationen snabbt behöver hantera ett projekt med hög prioritet eller när interna resurser inte är tillgängliga eller har den erfarenhet och expertis som behövs för att leda projektet.

Rollen som interim projektledare innebär att du tillfälligt stöttar ett företag för att leda ett specifikt projekt, under en övergångsperiod eller som transformationsledare i samband med förändring och utveckling av affärskritiska områden. Utöver de huvudsakliga uppgifterna att planera, organisera, genomföra, övervaka, kvalitetskontrollera och hantera dokumentation och rapportering för projektet från början till slut är en interim projektledare ofta också en strategisk tillgång som tillför expertis och spetskompetens. En interim projektledare kan även vara en kostnadseffektiv lösning när ett permanent eller långsiktigt åtagande inte är nödvändig.

Interim Projektledare - möte och tillsättning på SJR:s kontor

Viktiga egenskaper och kompetenser som interim projektledare 

För att utmärka sig som interim projektledare krävs en förmåga att kombinera projektledningsexpertis med kraftfull kommunikation och tryggt ledarskap, samt att snabbt anpassa sig till olika projekt, situationer och organisationer.

Några av de egenskaper och kompetenser som är avgörande för denna roll är förmågan att identifiera och effektivt lösa problem, anpassa sig till förändrade omständigheter och leda under förändring, snabbt bygga förtroendefulla relationer och samarbeta väl med alla relevanta stakeholders samt planera och organisera projektets aktiviteter, resurser och tidslinjer. Bra kundorientering och förståelse för organisationens affärsstrategi, behov och hur projektet bidrar till företagets affärsmål är ytterligare viktiga egenskaper för en interim projektledare. I vissa fall kan erfarenhet av eller certifiering inom specifik projektmetodik eller projektledningsverktyg efterfrågas, exempelvis PMP, PRINCE2, PMI, PPS, Agile, Lean, Scrum, Kanban, Waterfall/Vattenfall med mera. Beroende på uppdragets komplexitet och omfattning kan viss spetskompetens, teknisk kunskap eller systemerfarenhet också vara nödvändigt.

Connecta med oss som Interim Projektledare

Att anlita en interim projektledare 

Det finns många situationer då ett företag kan vara i behov av en interim projektledare för att hantera affärskritiska projekt inom olika funktioner såsom verksamhetsstyrning, IT, HR, ekonomi/finans, hållbarhet, digitalisering, compliance och nya regelverk som kräver justeringar eller nya processer. En interim projektledare efterfrågas ofta i samband med större process- eller organisationsförändringar, transformationsresor eller förändringsarbeten, byte av system eller vid förvärv eller företagsfusioner när interna resurser inte är tillgängliga, redan är överbelastade eller när specialiserad kompetens eller särskild erfarenhet krävs som inte finns tillgänglig internt. En interim projektledare kan även ta vid ledarskap och ansvar för pågående strategiska projekt vid längre frånvaro eller plötslig avgång.

Att anlita en interim projektledare är en flexibel och trygg lösning som kan vara särskilt värdefull i situationer där snabba åtgärder eller specialiserad expertis, kompetens och erfarenhet krävs samt i snabbrörliga och föränderliga affärsmiljöer.

Med SJR som partner får ni direkt tillgång till en imponerande erfarenhetsbank och ett omfattande närverk av kvalificerade interimskonsulter, med mångsidig kompetens från olika branscher och komplexa projekt. Tillsammans tar vi fram en tydlig kravspecifikation och därefter matchar SJR er verksamhet och era behov med en interim projektledare som kan bidra med rätt kompetens och expertis. Vi ser framemot att höra från dig om du önskar ytterligare information angående SJR:s processer och utbud av interimskonsulttjänster. Varmt välkommen att kontakta oss!

Vanliga frågor när man anlitar en interim projektledare

Vi hjälper dig med några av de vanligaste frågorna som kan uppstå när ditt företag funderar på att anlita en interim projektledare.

Varför ska jag anlita en Interim projektledare?

En interim projektledare kan bidra med värdefullt ledarskap, stabilitet, spetskompetens och erfarenhet på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Att anlita en interim projektledare kan säkerställa att affärskritiska projekt inom olika strategiska verksamhetsområden genomförs effektivt, inom budget, med hög kvalitet och når utsatta mål. Ett företag kan gynnas av en interim projektledare bland annat i samband med komplexa eller stora process-, organisations- eller systemförändringar och för att stötta upp eller avlasta interna resurser.

När bör jag anlita/tillsätta en interim projektledare?

Att anlita en interim projektledare är en fördelaktig lösning i lägen då din organisation behöver stärka upp kompetensen och tillföra resurser i samband med specifika strategiska eller affärskritiska initiativ och projekt. Det kan till exempel handla om komplexa projekt eller situationer då tillfällig specialiserad expertis krävs, exempelvis vid:

 • Implementation och översikt av nya system
 • Nya processer eller organisationsförändringar
 • Förändringsarbeten eller transformationsresor
 • Omstrukturering eller större förändring
 • Övergångsperioder
 • Företagsfusioner
 • Omorganisation
 • Behov av kompletterande resurs

  Uppdraget kan vara på heltid eller deltid, beroende på era behov.

Hur ser processen ut vid tillsättning och hur snabbt kan vi ha någon på plats?

Så här fungerar tillsättningsprocessen:

 1. Behov- och kravprofilsmöte 
 2. Sökning och marknadsföring i SJR:s nätverk
 3. Urval av interimskonsulter samt avstämning med kandidaterna om det aktuella uppdraget
 4. Presentation av lämpliga interimskonsulter till kund 
 5. Intervju med kund 
 6. Referenstagning och eventuella särskilda bakgrundskontroller
 7. Kontraktsskrivning
 8. Löpande uppföljning av uppdrag med både uppdragsgivare och konsult efter tillsättningen

  Vi presenterar vanligtvis lämpliga profiler inom 1–4 dagar och er interim projektledare kan sedan vara på plats hos er inom 1-4 veckor.

Vad kostar det att hyra in en interim projektledare?

Timpriset för en interim projektledare varierar med uppdragets komplexitet och längd samt är beroende av vad som krävs kopplat till kompetenser och erfarenhet. Vi rekommenderar att ni budgeterar mellan ca 1 000–1 500 kr/tim, dock kan det förekomma variation både nedåt och uppåt beroende av nivå. När vi presenterar lämpliga kandidater så presenterar vi även arvodet för respektive kandidat.

Vad bör vi tänka på som uppdragsgivare?

Vi har ett nära samarbete med våra uppdragsgivare för att tillsättningen av en interim projektledare ska bli lyckad och ge önskat resultat. Som företag är det viktigt att ni:

 • Tydliggör kravprofil och kalibrera tillsammans med samtliga relevanta stakeholders så att ni är överens om behov samt vilka erfarenheter eller kunskaper som krävs för att lyckas med uppdraget
 • Var tydliga med prioriteringar, mål och förväntningar samt öppna gällande eventuella utmaningar.
 • För att säkerställa en smidig och snabb process rekommenderar vi att ni avsätter tid i kalendrar redan från start för att snabbt kunna träffa de konsultkandidater som presenteras och återkopplar snabbt efter möten.
 • Förbered en bra introduktion, inklusive förberedelser gällande diverse inloggningsuppgifter, systemtillgång samt säkerställ att alla nödvändiga arbetsverktyg finns på plats. Viktigt att även informera medarbetarna och relevanta team i god tid innan start.
 • Håll en öppen och nära dialog med oss på SJR och med interimskonsulten under uppdragets gång.

Har ditt företag behov av en interim projektledare?
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den perfekta interimslösningen.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.