Nu söker vi redovisningsekonomer – Hero

Bakgrundskontroller

I vissa rekryterings- och tillsättningsprocesser kan det bli aktuellt att genomföra en bakgrundskontroll av slutkandidaten. En bakgrundskontroll av en slutkandidat görs endast om risken i rollen motiverar att en sådan görs, på grund av rollens befogenhet, mandat och påverkanskraft. Vi på SJR samarbetar med SRI – Scandinavian Recruitment Intelligence vid bakgrundskontroller.

Så går en bakgrundskontroll till

  • Du som kandidat får ett första SMS och ett email från SRI där de ber om ditt godkännande för att påbörja inhämtning av information om dig för att genomföra en bakgrundskontroll. Du godkänner snabbt och enkelt med hjälp av ditt BankID.
  • När du gett ditt godkännande påbörjar SRI:s analytiker arbetet med din bakgrundskontroll. Insamlad data och information sammanställs och analyseras.
  • När din bakgrundskontroll är färdig skickar SRI ett SMS och ett email med en länk till din rapport. Först när du har läst och samtyckt till din rapport genom BankID skickas den vidare till ansvarig rekryterare eller konsultchef på SJR som får tillgång till kontrollen i en högkrypterad och GDPR-säker webbportal.
  • Maximalt sju dagar efter att din rapport levererats till oss på SJR destrueras den och alla relaterade personuppgifter.

Vilken information om mig kommer SJR att få tillgång till vid en bakgrundskontroll?

Det beror på bakgrundskontrollens omfattning. Våra mest grundläggande bakgrundskontroller innehåller information om ekonomi, juridiska förekomster och bolagsengagemang.

Mer djupgående kontroller kan exempelvis inkludera verifiering av tidigare utbildningar och arbetsgivare, kontroll av körkortsinnehav eller synlighet och aktivitet i sociala medier.

Vad som kontrolleras i respektive kontroll framgår i den information du som kandidat får när du godkänner kontrollen.

Vem får tillgång till min bakgrundskontroll-rapport?

Endast den rekryterare eller konsultchef som beställt rapporten.