Tester

På SJR använder vi både personlighetstest och problemlösningstest i våra rekryteringsprocesser för att få en objektiv bild av dig som kandidat.

Personlighetstestet MAP

SJR använder Assessios test MAP som är en av de vanligaste personlighetstesterna i Sverige och som mäter olika sidor av din personlighet, till exempel hur målmedveten, utåtriktad och öppen du är. Testet tittar på personlighet och grundläggande egenskaper (kompetenser). Våra egenskaper påverkar hur vi beter oss i olika situationer och hur andra uppfattar oss. Det finns inget som är rätt eller fel utan beroende på hur vi är kommer vi ha lätt för vissa saker och svårare för andra saker.

Vad mäter MAP?

 • Målmedvetenhet. Hur förhåller du dig till mål och resultat? Hur viktigt är det för dig att du når dina mål?
 • Balans. Hur ser du på din förmåga att hantera det som du ställs inför?
 • Öppenhet. Hur förhåller du dig till din omvärld?
 • Extraversion. Vilken energi riktar du in i sociala sammanhang och vilken plats tar du?
 • Social stil. Hur uppfattas du av andra och vilken tillit har du till omvärlden?

Problemlösningstest (Matrigma)

Matrigma är en träffsäker metod för att förutsäga arbetsprestation. Det är ett arbetspsykologiskt test som mäter en kandidats generella problemlösningsförmåga, det vill säga hur snabbt du kan lära dig något nytt och hur du använder dina tidigare erfarenheter och kunskaper i nya situationer. Testet är ett icke-verbalt matristest och påverkas inte av kulturell bakgrund, språkkunskaper eller utbildningsnivå.

Vad mäter Matrigma?

Matrigma mäter s.k. flytande intelligens, förmågan att se samband och mönster, abstrakt logisk förmåga samt problemlösningsförmåga. På så sätt kan Matrigma predicera en persons framtida arbetsprestation, inlärningsförmåga, effektivitet i arbetet samt hantering av ny information och nya situationer.

Så här kan du förbereda dig för att göra Matrigma

 • Matrigma är ett test som mäter din generella problemlösningsförmåga. Det är inte en förmåga som kan tränas upp. Du får alltså inte ett bättre högre resultat för att du gör testet flera gånger. Däremot kan du ha nytta av att göra några övningsuppgifter för att förstå hur testet är upplagt. Läs på om hur problemlösningstest fungerar och kan se ut. Matrigma testar din förmåga att se logiska samband och övningarna går bland annat ut på att se relationer mellan olika objekt och fylla i luckor där informationen saknas.
 • Tänk på att vara utvilad när du gör testet, stress kan påverka ditt testresultat negativt.
 • Sitt i en lugn miljö där ingen kan störa dig.

Så här går testerna till!

 • Testerna görs online och du väljer själv när du vill göra testet.
 • Personlighetstestet MAP är ett självskattningsformulär innehållande 200 påståenden. Din uppgift är att gradera hur väl dessa påståenden stämmer in på dig.
 • Problemlösningstestet Matrigma är ett icke-verbalt matristest. Här ska du lösa 35 övningar på 40 minuter. Uppgifterna har olika svårighetsgrad. Vissa upplevs lätta, andra svårare. Tänk på att förvalta tiden väl och inte fastna i någon av uppgifterna. Du får inte högre poäng för att du svarar snabbt.
 • I de flesta fall får du automatisk återkoppling på skärmen så snart du har gjort klart testet. Spara ner testresultatet utifall att du vill läsa det längre fram. 
 • Testresultatet används bara för den rekryteringsprocess som du är aktuell för och hanteras enligt dataskyddsförordningen, GDPR. 
 • Då testresultat är konfidentiell information är det bara behöriga personer på SJR som har rätt att ta del av det. 

För vissa roller använder vi även MAPX och MatchV. Här kan du läsa mer om dessa tester:

https://assessio.com/sv/product/map-x-riskbeteende/

https://assessio.com/sv/product/match-v-kulturtest/