Interim Redovisningschef

Med över 30 års erfarenhet av konsultuthyrning inom ekonomi och finans har vi på SJR byggt upp ett av marknadens starkaste nätverk av interima redovisningschefer. Som kund får du en rådgivande och trygg partner som lyssnar in dina behov och som snabbt presenterar rätt interim redovisningschef för din specifika situation. Varmt välkommen att kontakta oss och vårt interim management team för att diskutera hur vi kan hjälpa till med ert behov av en interim redovisningschef! 

Kontakta oss

Att arbeta som interim redovisningschef

Rollen som interim redovisningschef innebär att du bidrar med dina specialistkunskaper inom redovisningsområdet och förväntas ta ett helhetsansvar för redovisningsfunktionen på ett bolag under en tidsbegränsad period. Exempel på situationer när företag kan vara i behov av en interim redovisningschef:

 • Vid längre frånvaro, avgång med kort varsel eller under rekryteringsprocessen av en permanent redovisningschef.
 • För att stötta i särskilda projekt där ordinarie redovisningschef inte har kapacitet t.ex. vid implementering av nya system eller utveckling och effektivisering av arbetssätt och processer.
 • Behov av att tillföra spetskompetens inom områden som t.ex. skatteregler, internkontroll eller införande av nya redovisningsprinciper.
 • Vid omstruktureringar, sammanslagningar och förvärv kan det uppstå behov av en interim redovisningschef för att hantera övergången, samordna resurser, nya system och processer samt säkerställa att redovisning och rapportering fortsätter att fungera smidigt under förändringen.

Arbetsuppgifterna för en interim redovisningschef varierar beroende av företagets storlek, bransch och struktur. En interim redovisningschef ansvarar bl.a. för att säkerställa bolagets löpande bokföring, upprätta månads- och årsbokslut, moms- och skattedeklarationer samt har kontakt med bolagets revisorer. En interim redovisningschef ansvarar även för att sammanställa och analysera finansiella rapporter inklusive resultat- och balansräkning, kassaflödesanalyser samt arbete med att ta fram årsredovisning. Beroende av storlek på redovisningsavdelningen kan rollen även innefatta ett personalansvar för medarbetare i teamet. Detta ansvar kan då inkludera rekrytering, utveckling av personal samt utvärderingar och uppföljning arbetsprestationer.

Interim Redovisningschef - Möte på SJRs kontor

Som interim redovisningschef spelar du en nyckelroll i att stödja ledningsbeslut och säkerställa uppfyllnad av externa och interna rapporteringskrav. Ansvaret ställer krav på hög integritet, gedigen erfarenhet och kunskap inom redovisningsområdet liksom förmåga att snabbt kunna sätta sig in i specifika omständigheter, skapa sig en överblick för att kunna prioritera och strukturera arbetet framåt.  

Att arbeta som interim redovisningschef ger dig kontinuerlig utveckling och ett ständigt lärande samtidigt som du får möjlighet att göra skillnad och bidra med dina kunskaper och erfarenheter!

Viktiga egenskaper och kompetenser som interim redovisningschef

För att vara framgångsrik i rollen som interim redovisningschef behöver du ha djupgående redovisningskunskaper och förståelse för redovisningsprinciper (ex K2, IFRS) samt för aktuella regelverk. Det är också viktigt med god systemvana och gärna erfarenhet av att arbeta i flera olika redovisningssystem som t.ex. SAP, Navision eller Visma. Som interim Redovisningschef arbetar du på uppdrag hos olika företag och branscher där du ställs inför komplexa redovisningsutmaningar och problem. Detta kräver att du är flexibel och snabbt kan anpassa dig till nya förutsättningar samt att du har analytisk förmåga och kan utreda och förstå grundorsaker till problem för att sedan utveckla och genomföra lämpliga lösningar.

En interim redovisningschef förväntas leda och styra redovisningsteamet mot uppsatta mål och deadlines, det är varför goda ledarskapsegenskaper och förmågan att bygga starka arbetsrelationer, motivera och utveckla medarbetare är viktigt. En interim redovisningschef måste även kunna kommunicera tydligt och effektivt med medarbetare, ledning, revisorer och externa parter.

Connecta med oss som Interim Redovisningschef

Att anlita en interim redovsningschef

Att anlita en interim redovisningschef är en kostnadseffektiv och trygg lösning när ditt företag saknar rätt resurser och kompetens för att säkerställa stabilitet och riktighet i bolagets redovisning och rapportering.

SJR har genom vår långa erfarenhet, vårt stora nätverk samt dedikerade interim management team möjlighet att hjälpa ert företag med en interim redovisningschef som snabbt tar ansvar för och styr upp kontinuitet i redovisningsfunktionen. I vårt nätverk finns redovisningschefer med både bredd och djup och oavsett om ert behov gäller en kortare punktinsats, ett projekt eller en längre övergångsperiod kan vi efter ett inledande kravprofilsmöte, presentera rätt interim redovisningschef som passar för just er situation. Våra konsulter har varierande bakgrund allt ifrån större internationella koncerner, och kan då bistå med kunskaper inom IFRS och koncernredovisning, till mindre bolag där rollen som interim redovisningschef är mer operativ och ibland även kallas interim redovisningsansvarig.

"SJR matchade mig mot ett uppdrag som mycket väl motsvarande min kompetens, men som även gav mig möjlighet att vidareutvecklas inom redovisning. Win-win helt enkelt. Samarbetet med SJR har funkat supersmidigt och jag har hela tiden känt mig uppbackad i min roll som konsult. Professionellt skött från start till mål. Jag känner mig trygg med SJR som samarbetspartner båda i nuvarande och framtida uppdrag."

Susanne Strandberg, Redovisningsansvarig (Interim) Med nuvarande uppdrag hos Strongpoint

Vanliga frågor när man anlitar en interim redovisningschef

Vi svarar här på några av de vanligaste frågorna som kan uppstå när ditt företag funderar på att anlita en interim redovisningschef.

Varför ska jag anlita en interim redovisningschef?

Att anlita en interim redovisningschef ger ditt företag snabb tillgång till en erfaren ledare med specialistkompetens inom redovisningsområdet som skapar stabilitet och bidrar med kunskap vid exempelvis längre frånvaro eller omstruktureringar. Fördelen med en interim redovisningschef är att hen även bidrar med ett utifrån perspektiv och kan presentera förslag till förbättrings- och effektiviseringsinitiativ. Det är en trygg lösning utan långsiktiga åtaganden med syfte att hantera specifika utmaningar och säkerställa kontinuitet i redovisningsarbetet samt i redovisningsteamet.  

När bör jag anlita/tillsätta en interim redovisningschef?

Att anlita en interim redovisningschef är en fördelaktig lösning i lägen då din organisation behöver stärka upp kompetensen och tillföra resurser inom redovisning och ledarskap. Det kan t.ex. handla om situationer då ordinarie redovisningschef är frånvarande, vid specifika projekt som t.ex. implementation av nya system, översyn av arbetssätt och processer eller vid omstrukturering och förändring.

Vad kostar det att hyra in en interim redovisningschef?

Kostnaden för att hyra in en interim redovisningschef varierar mycket beroende av komplexitet i uppdraget, storlek bolag och avdelning samt uppdragslängd. För en interim redovisningschef på heltid kan ni räkna med ett timpris mellan 1 200-2 000 kr/tim.

Hur ser processen ut vid tillsättning och hur snabbt kan vi ha någon på plats?

 • Genomgång av kravprofil och behov tillsammans med uppdragsgivaren
 • Sökning i SJR:s nätverk samt urval av de mest lämpade kandidaterna
 • Avstämning med de konsultkandidater vi handplockat för presentation av aktuellt uppdrag
 • Vårt Interim Management team presenterar kandidater för uppdragsgivaren
 • Intervju med uppdragsgivaren
 • Referenstagning och eventuella särskilda bakgrundskontroller 
 • Signering av kontrakt 
 • Kontinuerlig uppföljning med uppdragsgivare och konsult

En interim redovisningschef kan vanligtvis börja uppdraget hos dig inom en månad.

Vilka aspekter bör vi ta hänsyn till som uppdragsgivare?

För att tillsättningen av en interim redovisningschef ska bli lyckad och ge önskat resultat kommer här några tips till dig som uppdragsgivare:

 • Tydliggör kravprofil och kalibrera tillsammans med samtliga som ska vara involverade i tillsättningen så att ni är överens.
 • Ofta är det fördelaktigt att anlita en interim redovisningschef som är ”större än” uppdraget för att få bästa effekt.
 • Avsätt tid i kalendrar för snabbt kunna träffa de konsultkandidater som presenteras.
 • Förbered en bra introduktion och se till att orda med diverse inloggningsuppgifter till system o dyl samt säkerställ att alla nödvändiga arbetsverktyg finns på plats.
 • Informera medarbetarna i redovisningsteamet i god tid innan start.
 • Håll en öppen och nära dialog med oss och med interim redovisningschef under uppdragets gång.

Har ditt företag behov av en interim redovisningschef?
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den perfekta interimslösningen.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.