SJR-Executive-Search-ledare-chefer-ledande-positioner

Rådgivning och utveckling

Tillsammans utvecklar vi er verksamhet!

Anlita oss

sjr-rekrytering-kandidat-second-opinion

Second Opinion

Vid interna rekryteringar eller rekrytering i egen regi kan det vara värdefullt med ett oberoende och professionellt utlåtande av befintliga kandidater. Antingen har ni ett par slutkandidater som ni vill ställa mot varandra eller en intern kandidat som ni vill utvärdera även bortom befintliga interna uppfattningar och värderingar. Genom välbeprövade tester och djupintervjuer hjälper vi er kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Vi gör en objektiv bedömning och tar fram ett beslutsunderlag som hjälper er att fatta rätt beslut utifrån aktuell kravprofil.

Läs mer om hur SJR kan hjälpa er med Second Opinion här.

Karriärrådgivning

Genom att välja oss som samarbetspartner kan era medarbetare få ett professionellt stöd i sin karriärutveckling, såväl internt som externt. Vi skräddarsyr program anpassade efter medarbetarens behov och våra erfarna karriärcoacher fungerar som stöd och rådgivare under processen.

Läs mer om hur SJR kan hjälpa er med karriärrådgivning och coachning här.

sjr-rekrytering-kandidat-karriar-karriarradgivning-radgivning
sjr-rekrytering-kandidat-utvecklande-ledarskap

Utvecklande Ledarskap

Vill ni öka effekten i er organisation genom ett framgångsrikt, tydligt och utvecklande ledarskap? Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell som leder till verklig förändring och den används inom såväl det privata näringslivet som offentlig sektor. Våra handledare från SJR är UL-certifierade av Försvarshögskolan och företags- och organisationsutvecklare med mångårig erfarenhet av ledarutveckling.

Effekter på individnivå
 • Ett effektivare och mer resultatskapande ledarskap
 • Ökad medvetenhet om dina styrkor och utvecklingsområden
 • Ökad självinsikt och förståelse för din utvecklingspotential
 • Kunskap om hur du ger och tar emot konstruktiv feedback
 • Ökad självkännedom och självkänsla som ledare
 • Medarbetare som ökar sin potential och tar ett större ansvar

Läs mer om hur SJR kan hjälpa er med ledarskapsutveckling här.

Teamutveckling

Vi erbjuder teamutveckling med syfte att förbättra samarbetet och effektivisera kommunikationen i ert team. Teamutvecklingen genomförs oftast under en heldag och skräddarsys efter era förutsättningar och ert syfte. Vi utgår ifrån DISC-analysen, vilket är ett redskap för reflektion och ökad förståelse för andra människors agerande. Att känna till sin egen och andras beteende- och kommunikationsstil gör att vi kan:

 • Kommunicera effektivare
 • Få insikt om oss själva och kan identifiera vårt eget sätt att arbeta
 • Förbättra samarbetet och minska konflikter
 • Skapa välfungerande team
 • Bli mer framgångsrika när det gäller försäljning och kundbemötande
 • Bli effektivare och mer lyhörda som ledare
 • Utveckla förmågan till målfokusering

Läs mer om hur SJR kan hjälpa er med teamutveckling här.

sjr-rekrytering-kandidat-bransch

Är ni i behov av rådgivning eller utveckling?

Vi ser fram emot att höra från er!

Contact
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.