Interim Inköpschef/CPO

Har er organisation behov av en interim inköpschef/CPO (Chief Procurement Officer)? Vi hjälper dig med rätt kompetens oavsett om ni har behov av en punktinsats eller om behovet sträcker sig över en längre tid. Genom våra 30 år i branschen har vi på SJR byggt upp ett gediget nätverk av interimschefer inom inköpsområdet och vi har god förståelse för vad som krävs för ett framgångsrikt samarbete. Som samarbetspartner är vi lyhörda, snabba och vi strävar alltid efter att presentera den bästa konsultlösningen för ert specifika behov!

Kontakta oss

Rollen som interim CPO/Inköpschef

Som interim inköpschef går du, som erfaren inköpare och ledare, in och stöttar ett företag med deras specifika utmaningar under en tidsbegränsad period. Rollen som inköpschef är en viktig position inom företag och organisationer där ansvar tas för att hantera och optimera inköpsprocesser. Inköpschefen är i grunden ansvarig för att säkerställa att företaget uppfyller sina inköpsmål och behov på ett kostnadseffektivt sätt. Området inköp har förändrats och utvecklats på senare år och har blivit en alltmer central och strategisk funktion inom företag och organisationer. Starkt fokus ligger ofta inom områden som hållbarhet och ansvarsfulla inköp, regelefterlevnad samt teknisk utveckling. Teknisk utvecklig kan exempelvis innebära implementering av digitala inköpssystem, automatiserad dataanalys och AI för att optimera inköpsprocesser.

Att anlita en interim inköpschef är en bra och trygg lösning i lägen när er organisation med kort varsel behöver säkerställa en professionell och effektiv inköpsfunktion som bidrar till företagets övergripande mål och framgång. Som interim CPO/Inköpschef förväntas du snabbt skapa en överblick av befintlig inköpsprocess och strategier för att sedan ta action på de behov som finns. Detta kan vara alltifrån att hantera och bygga relationer med leverantörer till att genomföra upphandlingar och säkerställa kostnader och prestanda. En interim inköpschef är användbar när det finns behov av snabbt och tillfälligt ledarskap, specifik expertis eller en flexibel resurs för att hantera olika utmaningar och situationer inom inköpsfunktionen.

Interim Inköpschef - Möte på SJR:s kontor

Exempel på situationer då ett företag kan vara i behov av en interim inköpschef:

 • Vid en temporär brist på rätt kompetens eller erfarenhet inom den befintliga inköpsfunktionen t ex inom en specifik inköpskategori kan en interim inköpschef tillfälligt fylla denna brist genom att bidra med rådgivning, expertis och erfarenhet.
 • Vid längre frånvaro, plötslig avgång eller under rekryteringsprocessen av en permanent inköpschef kan en interim inköpschef säkra kontinuitet och stabilitet.
 • När företaget behöver se över och omförhandla leverantörsavtal i syfte att kostnadsreducera och förbättra lönsamheten.
 • För ett specifikt projekt där ordinarie inköpschef/CPO inte har kapacitet t ex vid implementering av nya system eller processer.
 • Strategisk omvandling: När ett företag behöver genomföra en större förändring eller omvandling av sin inköpsstrategi kan en interim inköpschef med erfarenhet av liknande projekt och förändringsprocesser hjälpa till att driva och implementera dessa förändringar.

Viktiga egenskaper och kompetenser som interim inköpschef

Som interim inköpschef/CPO bör du ha en gedigen erfarenhet av strategiskt inköps- och upphandlingsarbete, verksamhets- och processutveckling inom inköpsområdet samt gärna erfarenhet av kategoristyrning och leverantörsutveckling/supplier relationship management (SRM). Många gånger innebär rollen att ansvara för en avdelning inklusive personal vilket innebär att du bör ha god ledarskaps- och kommunikationsförmåga. Andra nyckelegenskaper för att lyckas i rollen som interim inköpschef/CPO är lyhördhet, entusiasm och förmågan att snabbt sätta dig in i bolagets aktuella utmaningar och driva förändringsarbete.

Connecta med oss som Interim Inköpschef

Att hyra in en interim inköpschef/CPO

När ditt företag står inför förändring eller saknar rätt kompetens säkerställer en interim inköpschef stabilitet och kontinuitet i viktiga processer och implementerar förändring när detta krävs. Fördelarna med att anlita en interim inköpschef är många. En stor fördel är möjligheten att tillföra ny kompetens och expertis utifrån. Att få ett objektivt perspektiv från en erfaren och kunnig person med specialistexpertis bidrar till nya insikter vilket kan leda till en effektivisera inköpsprocess och en förbättrad lönsamheten! 

En interim inköpschef kan stötta er organisation i såväl kortare projekt som under en längre övergångsperiod och kan anlitas på både hel- och deltid. I vårt nätverk finns interima inköpschefer med erfarenhet av både operativt och strategiskt inköp samt med bakgrund från såväl mindre till medelstora privata bolag som stora börsnoterade internationella koncerner. Varmt välkommen att höra av er så matchar vi ert behov med rätt konsult i vårt nätverk!

Vanliga frågor när man anlitar en interim inköpschef

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna som kan uppstå när ditt företag funderar på att anlita en interim inköpschef/CPO:

Varför ska jag anlita en Interim inköpschef? 

Att anlita en interim inköpschef ger er organisation möjlighet att snabbt tillgodose era behov av kompetens, ledarskap och förändringshantering utan att binda er vid långsiktiga åtaganden. Det är en flexibel och strategiskt klok lösning för att hantera olika utmaningar inom inköpsfunktionen.

När bör jag anlita/tillsätta en Interim CPO/inköpschef? 

Ett par exempel på situationer när ditt företag bör anlita en interim Inköpschef är:   

 • Vid behov av kostnadsreducering och när lönsamheten behöver vändas.
 • Vid frånvaro såsom sjukskrivning eller föräldraledighet.
 • Vid implementering av nya inköpsprocesser och/eller nya system.
 • Vid större komplexa upphandlingar.
 • Vid kriser som naturkatastrof, politiska händelser eller andra oplanerade händelser kan inköpsledningen behöva agera snabbt för att säkerställa en obruten tillgång till nödvändiga varor och tjänster.

Hur ser tillsättningsprocessen ut och hur snabbt kan vi ha någon på plats?

Så här fungerar tillsättningsprocessen:

 • Behov- och kravprofilsmöte
 • Sökning och marknadsföring av uppdraget i SJR:s nätverk samt urval av de mest lämpade konsultkandidaterna
 • Avstämning med intressanta kandidater för presentation av aktuellt uppdrag
 • Presentation av konsulter till kund
 • Intervju med kundföretaget, digitalt eller fysiskt
 • Referenstagning och eventuella särskilda bakgrundskontroller
 • Kontraktsskrivning
 • Löpande uppföljning av uppdrag med både uppdragsgivare och konsult

Vi presenterar vanligtvis lämpliga profiler inom 1–4 dagar och er interim inköpschef kan sedan vara på plats hos er inom 1–4 veckor.

Vilka branscher har ni erfarenhet inom?  

Att vi som konsultpartner har god förståelse för och insikt om branscherna som våra uppdragsgivare verkar inom är en viktig framgångsfaktor för att identifiera och presentera rätt konsult.

Exempel på branscher där vi genomför uppdrag: 

 • Financial Services (Bank, Försäkring, Fintech) 
 • Industri (Energi, Fordon, Basindustri, Läkemedel, Transport) 
 • Consumer/Retail (Detaljhandel, E-handel)
 • Real Estate (Fastighet, Bygg) 
 • Tech (Regtech, IT, Telecom, Spelbolag) 

Vilka aspekter bör vi ta hänsyn till som uppdragsgivare?

Vi har över 30 års erfarenhet av att leverera interimslösningar och vill dela några tips för hur ni som uppdragsgivare lyckas kontraktera den bästa konsulten och får hen att snabbt komma in i rollen och arbetsuppgifterna:

Säkerställ kravprofilen

Förbered genom att fundera igenom vilka erfarenheter och kunskaper som är absolut viktigast för att lyckas med uppdraget samt vilka kompetenser som är meriterande. I tillsättningsprocessen är det även viktigt att de personer som är med och fattar beslut också kvitterar på kravprofilen så att förväntningarna blir rätt ställda.

Frigör tid för intervjuer

När vi har presenterat lämpliga konsultkandidater bokar vi in dessa för möten hos er. Om det är flera personer inblandade hos er i beslutet, försök att synka era kalendrar i god tid så att det finns tid i kalendern när konsulten är redo för intervju.

Ge snabb återkoppling

Interimsbranschen är snabbrörlig med många konkurrerande aktörer. De mest eftertraktade konsulterna har ofta flera erbjudanden att välja mellan. När vi har hittat en konsult som matchar dina önskemål, försök att återkoppla snabbt. Detta bidrar till att stärka ert varumärke gentemot kandidatmarkanden och reducerar också risken att konsulten hinner tacka ja till ett annat uppdrag.

Anlita en konsult som är något ”större än” uppdraget

Vårt råd är att anlita en konsult som är något mer erfaren än vad uppdraget kräver, detta är en god idé då ni får en snabbare onboarding och leverans och även kan tillgodogöra er mer kunskap och insikter utifrån som skapar värde för ert bolag. En mer erfaren konsult behöver vanligtvis mindre vägledning av ordinarie personal vilket är tacksamt om arbetsbelastningen är hög.

Säkerställ onboarding

En god introduktion med utrustning och diverse inloggningar på plats ger konsulten en bra start och möjlighet att snabbt komma in i sitt arbete – och börja leverera.

Har ditt företag behov av en interim inköpschef?
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den perfekta interimslösningen.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.