Interim CFO/Ekonomichef

Har ditt företag behov av en interim CFO (Chief Financial Officer)? Då har du kommit rätt! Med 30 års erfarenhet av konsultlösningar inom Ekonomi- och Finans har vi på SJR byggt upp en gedigen erfarenhet samt ett stort nätverk av kompetenta och erfarna interim CFO/ekonomichefer. Vi vet vad som krävs för ett framgångsrikt samarbete och som kund får ni en partner som är rådgivande, lyhörda och som snabbt presenterar rätt interim CFO/ekonomichef för ditt specifika behov!

Kontakta oss

Rollen som interim CFO 

Rollen som interim CFO innebär att du som erfaren ledare går in och stöttar ett företag under en tidsbegränsad period. Att anlita en interim CFO/ekonomichef är en bra och trygg lösning i situationer när ett företag med kort varsel behöver tillgång till professionell ekonomisk expertis och ledarskap utan att anställa en permanent CFO. Som interim CFO/ekonomichef förväntas du snabbt sätta dig in i företaget utmaningar och hantera de behov som finns vilket kan vara alltifrån att säkerställa redovisning, rapportering och analys till att arbeta med kapitalanskaffning, omstrukturering och förändringsledning.

Exempel på situationer då ett företag kan vara i behov av en interim CFO: 

 • Vid snabb tillväxt och expansion för att hantera ökade finansiella krav samt säkerställa effektiv resursplanering.
 • När företaget behöver hjälp i en kris- eller turnaround-situation för att förbättra lönsamhet och tillväxt.
 • Vid längre frånvaro, plötslig avgång eller under rekryteringsprocessen av en permanent CFO.
 • För ett specifikt projekt där ordinarie CFO/ekonomichef inte har kapacitet ex. vid implementering av nya system eller processer.
 • För att leda projekt i syfte att sälja eller börsnotera ett bolag, ett arbete som kräver expertkompetens och god kännedom om lagar och regelverk kopplat till området.

  En interim CFO/ekonomichef skapar värde för ett företag som befinner sig i en situation som kräver snabb tillgång till erfaren ekonomisk ledning och expertis, strategisk rådgivning eller hantering av specifika utmaningar och förändringar.

  För att kunna möta uppdragsgivarens behov och bidra till företagets långsiktiga framgång förväntas du i rollen som interim CFO/ekonomichef ha gedigen erfarenhet, starka ledaregenskaper, analytisk förmåga samt god kommunikations- och anpassningsförmåga.  

SJR Konsult - Interim CFO

Viktiga egenskaper och kompetenser som interim CFO

För att lyckas i rollen som interim CFO/ekonomichef krävs en kombination av specifika egenskaper och kompetenser. Några av de viktigaste är att kunna leda i ett snabbt tempo och under förändring, ha förmågan att bygga förtroendefulla relationer med personal, ledning och styrelse samt att tryggt kunna leda, styra och samordna finansiella projekt och aktiviteter. En interim CFO/ekonomichef hanterar ofta känslig finansiell information och det är därför avgörande att ha integritet och ett etiskt agerande för att skydda företagets intressen och upprätthålla förtroendet från intressenter och andra aktörer. Genom att besitta rätt kompetens inklusive förmåga att sätta sig in olika branscher och affärsmodeller kan en interim CFO effektivt skapa positiva resultat för företaget både på operativ och strategisk nivå. 

Connecta med oss som Interim CFO

Att anlita en interim ekonomichef 

När ditt företag står inför förändring eller saknar rätt kompetens på plats säkerställer en interim ekonomichef stabilitet och kontinuitet i viktiga processer och implementerar förändring när omtag krävs.

SJR matchar din verksamhet och behov med en erfaren interim ekonomichef som bidrar med relevant kunskap, kompetens och perspektiv utifrån. Vi tar tillsammans med dig fram en tydlig kravspecifikation och söker i vårt engagerade nätverk av meriterande konsulter för att hitta rätt interim ekonomichef som passar för just ert behov. I vårt nätverk finns ekonomichefer med bakgrund från såväl mindre till medelstora privata bolag som stora börsnoterade internationella koncerner. En interim ekonomichef kan anlitas för såväl kortare projekt som under en längre övergångsperiod och kan arbeta med din verksamhet på både hel- och deltid.

Fördelarna med att anlita en interim ekonomichef är många. En stor fördel är möjligheten till insikter utifrån. Att få ett objektivt utifrånperspektiv från en erfaren och kunnig person leder till nya insikter och rekommendationer för förbättring eller effektivisering. En interim ekonomichef bidrar vidare med kunskapsöverföring och specialistexpertis vilket skapar förutsättningar för ditt företag att möta utmaningar, förbättra ekonomiska resultat och göra framsteg i riktning mot era mål!

SJR har gedigen erfarenhet av att tillsätta interima CFO:er

Upptäck hur SJR framgångsrikt tillsatte Fredrik som interim CFO på FOREX

"Med hjälp av relationer och nära samarbete med kollegor inom organisationen får du tillgång till viktig information som är avgörande i rollen som CFO. Utan ett bra samarbete med övriga i ledningsgruppen är det oerhört svårt att göra skillnad eller få igenom beslut"

- Fredrik Strömqvist

SJR tillsatte en interim CFO/Ekonomichef till Forex

Vanliga frågor när man anlitar en interim CFO

Vi hjälper dig med några av de vanligaste frågorna som kan uppstå när ditt företag funderar på att anlita en interim CFO.

Varför ska jag anlita en interim CFO? 

Ett företag kan alltid gynnas av en interim CFO, oavsett om verksamheten växer och är lönsam eller befinner sig i kris. En interim CFO kan leverera såväl ekonomiska resultat som stabilitet och kontroll vid exempelvis sjukfrånvaro eller när en ny styrelse ska tillsättas. Att få ett utomstående perspektiv från en expert i branschen kan leda till ovärderliga insikter och resultat framåt.

När bör jag anlita/tillsätta en interim CFO? 

Ett par exempel på situationer där ditt företag bör anlita en interim CFO är:

 1. Under rekryteringen av en fast ekonomichef
 2. Vid frånvaro såsom sjukskrivning eller föräldraledighet
 3. För en turnaround när lönsamheten måste vända
 4. Vid implementering av nya rutiner eller affärssystem
 5. Vid en IPO när företaget ska börsnoteras
 6. Vid förvärv av bolag
 7. När företaget ska expandera till nya marknader 
 8. I en krissituation eller rekonstruktion
 9. Vid andra större förändringar eller omorganisationer

Hur ser processen ut vid tillsättning och hur snabbt kan vi ha någon på plats?

Så här fungerar tillsättningsprocessen:

 • Kravprofilsmöte 
 • Search i SJR:s nätverk 
 • Insamling och urval av kandidater 
 • Avstämning med de kandidater vi handplockat utifrån deras profil och uppdraget det gäller
 • Presentation av kandidater till kund 
 • Intervju hos kund 
 • Referenstagning och särskilda bakgrundskontroller
 • Kontraktsskrivning

Vi presenterar vanligtvis lämpliga profiler inom 1-4 dagar och er interim CFO kan sedan vara på plats hos er inom 1-4 veckor.

Vilka aspekter bör vi ta hänsyn till som uppdragsgivare?

Som uppdragsgivare är det viktigt att, inför kravprofilsarbetet, fundera igenom vilka erfarenheter och kunskaper som är absolut viktigast för att lyckas med uppdraget samt vilka kompetenser som är meriterande. För att vi på SJR ska matcha rätt konsult som sedan blir lyckosam behöver beskrivningen av uppdraget, vilka förutsättningar och utmaningar som finns vara tydlig och transparant liksom dialogen med oss och med interim CFO när hen väl är på plats.

I tillsättningsprocessen är det även viktigt att de personer som är med och fattar beslut också kvitterar på kravprofilen så att förväntningarna blir rätt ställda.

Har ditt företag behov av en interim CFO?
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den perfekta interimslösningen.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.