SJR-hero-webben-7

Vår historia

Det började med en bankkris.

Historien bakom SJR

Året var 1993. Per Ogunro arbetade på Götabanken som drabbades hårt av bankkrisen och många blev av med sitt arbete. I en tid av oro och förtvivlan föddes en idé hos Per: tänk om han kunde hitta arbete åt sina kompetenta kollegor? 
 
Han hade länge drömt om att en dag starta eget – så med en stark tro på entreprenörskap och varje medarbetares personliga drivkraft grundade han SJR. 
 
Att Per valde att nischa SJR inom bank och finans, det område han själv varit verksam inom, blev nyckeln till företagets framgång. Han hade ett stort nätverk, liksom kunskap om både branschen och sina före detta kollegors kompetens. 
 
Stabil tillväxt och lönsamhet var av stor vikt då rekryteringsbranschen växte snabbt och det var viktigt att attrahera de skickligaste medarbetarna. Men det var också viktigt för Per, med sin personliga erfarenhet av bankkrisen, att kunna erbjuda trygghet. Att vara olönsam skulle innebära direkta konsekvenser för de anställda och det låg i Pers största intresse att bidra till trygga arbetsförhållanden.

sjr-historia

I slutet av 90-talet adderades affärsområdet ekonomi, ett naturligt steg då det låg nära bank och finans. Vid samma tid öppnade SJR även filialer i Göteborg och Malmö, allteftersom företaget och affärsidén växte sig större. 
 
År 2006 startades dotterbolaget SW, en satsning för att hjälpa studenter ut i arbetslivet. Sedan dess har SJR-koncernen fortsatt att utvecklas. SJR har startat upp ytterligare ett dotterbolag, Ogunsen Executive Searchgjort rekordår efter rekordår, genomfört en sammanslagning med SWstartat upp de två nya specialistområdena HR och Supply Chain samt dotterbolaget SJR IT och öppnat kontor i Uppsala. Under 2021 tog SJR nästa steg för att stärka sitt erbjudande ytterligare en nivå genom att införliva Ogunsen Executive Search i bolaget. SJR arbetar över hela landet med den övergripande ambitionen att möta marknadens behov av specialistkompetens.

Vår resa

1993

SJR grundas

SJR grundas av Per Ogunro. Fredrik Lidberg tillträder som försäljningschef. SJR startar sin verksamhet inom bank & finans.

1995

Nytt kontor

Kontor öppnas i Göteborg.

1996

Verksamhet inom ekonomi

SJR startar sin verksamhet inom ekonomi. 

1999

Nytt kontor

Kontor öppnas i Malmö. 

2000

Extern styrelse

SJR tillsätter en extern styrelse. 

2006

Dotterbolaget SW in Scandinavia startas

SJR startar dotterbolaget SW in Scandinavia med fokus på att attrahera studenter som ska ut i arbetslivet.

2007

SJR börsnoteras

SJR noteras på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. 

2008

Dotterbolaget Ogunsen Executive Search startas

SJR startar ytterligare ett dotterbolag, Ogunsen Executive Search, med fokus på rekryterings- och interimslösningar avseende chefsbefattningar och tyngre affärskritiska nyckelpositioner.

2009

Kvalitets- och miljöcertifiering

Koncernen kvalitets- och miljöcertifieras enligt ISO 9001 och ISO 14001. 

2013

SJR firar 20 år!

SJR firar 20 år som specialister inom rekrytering och konsultuthyrning. 

2017

SJR IT och SJR HR startas upp

SJR startar dotterbolaget SJR IT, som erbjuder marknaden konsulter inom IT, verksamhetsutveckling och digital transformation samt startar upp specialistområdet SJR HR. 

2018

SJR och SW slås samman

SJR och dotterbolaget SW slår sig samman under ett varumärke, SJR. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för fortsatt expansion. Samma år startas ytterligare ett specialistområde, SJR Supply Chain. 

2019

SJR förvärvar WES och nytt kontor öppnas

SJR gör sitt första förvärv – WES, Women Executive Search. SJR startar kontor i Uppsala.

2021

SJR införlivar Ogunsen Executive Search

SJR införlivar Ogunsen Executive Search i bolaget och stärker sitt erbjudande med ytterligare en nivå. 

2021

Ogunsen AB – nytt koncernbolag

SJR in Sweden AB blir ett helägt dotterbolag till det nya koncernbolaget Ogunsen AB.

Nyfiken på att veta mer?

Lär känna vårt bolag och läs mer om oss.

Läs mer

per-ogunro-grundare-sjr

Visionen igår, idag och imorgon

Per Ogunros vision var och är tydlig – att bygga ett företag med specialiserade konsult- och rekryteringstjänster där trygghet, kvalitet och arbetsglädje utgör grunden. SJR är idag ett familjärt bolag med en feed forward-kultur där varje individ får möjlighet att växa i sin yrkesroll – något som ger inspirerade och engagerade medarbetare. Personligt engagemang, lång erfarenhet och hög kvalitet är några av de ledord som under åren har bidragit till, och än idag, spelar en avgörande roll för verksamhetens framgångar.