Att söka sig vidare i karriären kan i många avseenden kännas villrådigt och utmanande. Hur ska man få okända personer att förstå att man är den person de efterfrågar? Till en början måste du avsätta tid, och säkerställa att du lägger tid på rätt sak.
Ett vanligt misstag är nämligen att alltför mycket tid spenderas på att sätta samman ett gediget CV som återspeglar en hel karriär samt en mall för ett personligt brev. Att skicka ett och samma CV, kompletterat med ett standardbrev som editeras minimalt beroende på bolag och tjänst kan vara anledningen till att du blir bortsållad. Vi ska nu förklara varför ovanstående inte tar dig till din drömroll.

SJR-Executive-Search-berg

CV och Personligt Brev

Ett CV sammanfattar erfarenheter, prestationer, utbildningar, kunskaper, och övriga meriter. Här ska du så kort och koncist som möjligt förklara vad du gjort och gärna inleda med en text om vad du har för målsättningar framöver. Det finns idag hundratals olika mallar att välja mellan, allt från standardmallar till avancerade visuella presentationer. Det behöver faktiskt inte vara alltför krångligt, så länge du får med den mest relevanta information kommer du långt.
Det finns dock några kritiska saker att tänka på:

Ett CV ska INTE vara statiskt!

Detta är den största fällan. Varje jobbannons innehåller väsentlig information kring önskad erfarenhet och kompetens. Efterfrågas styrelserapportering, budgetansvar eller försäljningsansvar? Då ska ditt CV reflektera att du har dessa erfarenheter, i vilken roll, i vilken utsträckning, resultat, t. ex. ökad omsättning eller lönsamhet du bidragit till. Var inte rädd för att inkludera siffror!
För att fånga en rekryterares intresse kan du alltså inte skapa ett CV och skicka detta för en rad olika utannonserade positioner, du behöver lägga tid på att skräddarsy ditt CV utifrån varje specifik tjänst.

Bifoga ALLTID ett personligt brev!

Ett personligt brev ska inte upprepa det som står i ditt CV. Syftet med det personliga brevet är att förklara på vilket sätt du åstadkommit det som efterfrågas, dvs. det som nu även står i ditt CV. Söker man en erfaren förändringsledare? Förklara då hur du initierat initiativ till förändring, vad som uppnåddes, hur lång tid som krävdes etc. Du kan alltid hänvisa till CV ”under min tid som affärsområdeschef på X fick jag i uppdrag att utveckla a, b, c. Detta uppnåddes genom att 1, 2, 3. ”
Tyvärr ser vi alltför många ansökningar där personligt brev utelämnas, och där vi som rekryteringsansvariga ska försöka dechiffrera ett CV och förutspå hur detta mappas mot efterfrågad kompetens.

Stavfel och Struktur

I en enda rekryteringsprocess kan vi ta emot hundratals ansökningar. I en drömvärld skulle vi noggrant läsa igenom varje CV och brev och kontakta alla sökande för förtydligande, men rent realistiskt är detta sällan en möjlighet. Således behöver du se till att ditt CV och brev är lättläst, korrekturläst, innehåller dina kontaktuppgifter, och som ovan beskrivet innehåller de erfarenheter och kompetenser som efterfrågas. Annars riskerar dina handlingar att sållas bort i mängden.

VÅGA blotta dina brister

Har du hittat drömtjänsten och inser att du har allt som efterfrågas förutom t. ex. just den där inköpserfarenheten? Har du kanske kommit i kontakt med inköp på annat vis? Eller är det ett område som du snabbt kan sätta dig in i, och i sådana fall på vilket sätt?
Om du vågar berätta varför du är intresserad av ett jobb och vad du saknar så visar det att du läst annonsen, tagit till dig av informationen, visar intresse för bolag och tjänst och på så sätt kan förklara och förtydliga vad du kan bidra med. Det kan även ofta förekomma att titlar och ansvarsområden inte återspeglar ditt faktiska ansvar. Om du vet att du har rätt kompetenser men att ditt CV inte reflekterar dessa bör du försöka förklara och exemplifiera i ditt personliga brev.

VÅGA utelämna information

Alltför ofta innehåller ett CV mängder av irrelevant information. Om du har en lång och gedigen bakgrund finns ofantligt mycket information att delge. Här måste du våga begränsa det som är irrelevant för den roll du söker, och i stället lägga krut på att lyfta fram din dokumenterade erfarenhet som efterfrågas i annonsen.

Alternativa Ansökningsmetoder

Idag finns automatiska alternativ, så som att ansöka via din Linkedin-profil. Tänk på att din Linkedin-profil är relativt statisk. Om du kontinuerligt uppdaterar din profil, och dina erfarenheter matchar den tjänst du vill söka är detta givetvis en valmöjlighet. Vi som rekryterare bedömer då din kompetens baserat på hur du skapat din Linkedin-profil. Vill du öppna möjligheterna att bli kallad på intervju, glöm då ändå inte att bifoga ett skräddarsytt personligt brev.

 

Vi på SJR är specialister på Chefsrekrytering och Executive Search. Dessa tips är för dig som är på jakt efter nästa utmaning. Våra erfarna konsulter finns här för dig om du har några frågor eller funderingar. Varmt välkommen att kontakta oss och följ oss gärna på Linkedin.

Lycka till!

Fler nyheter

Event
Kompetensutveckling
27 februari, 2024

SJR Insights: Elaine Eksvärd och kraftfull kommunikation

Elaine Eksvärd, en framstående expert inom kommunikation, gästade SJR den 9 februari för en öppen digital föreläsning om kraftfull kommunikation som både ger energi men också värnar om den egna. Här delar vi med oss av några av lärdomarna och tipsen.
Möt våra medarbetare
Rekrytering
14 februari, 2024

IT rekrytering — en spännande utmaning

Christine Stamfeldt leder SJR:s erbjudande inom IT. Vi bad Christine dela med sig om vad som är speciellt och viktigt inom IT rekrytering, vad kandidaterna söker samt reflektioner kring ledarskap.
Hållbarhet
Kompetensutveckling
1 februari, 2024

SJR ett Karriärföretag 2024

Vi har glädjen att meddela att SJR har blivit utnämnt som ett Karriärföretag 2024!