SJR Executive Search (tidigare Ogunsen Executive Search) rekryterar ledare och talanger på högsta nivå – människor som på riktigt gör skillnad i krävande miljöer. Givet rådande situation som påverkar oss alla i någon mån har vi pratat med några av våra kunder och kandidater och hört oss för hur deras roll och verksamhet påverkats av coronaviruset.

SJR-Executive-Search-Carl-Feinbaum
Hej Carl,
Du rekryterades av SJR Executive Search till din roll som Chief Risk Officer på ICA Banken. Vad var det som lockade dig att ta dig an denna roll?

Jag lockades av att jobba i en organisation som hade ett tydligt tillväxtmål i en bransch som inte sett några nya större bolåneaktörer på flera år! Dessutom innebär jobbet som Riskchef på ICA Banken att man jobbar i ett mångfacetterat kretslopp med en naturlig exponering mot dagligvaruhandel, konsumtion, fastigheter, försäkring och apotek.

Kretsloppet är en väldigt viktig del av verksamheten och det var mycket lockande att vara en del av förädlingsresan av ICAs bank och försäkringserbjudande – och förhoppningsvis kunna vara med och ta hälsosamma marknadsandelar med ett bra erbjudande som gagnar både ICAs kunder och ICA Gruppen.

Hur har er bransch påverkats av covid-19?

Som alla andra finansiella institutioner har ICA Bankens verksamhet påverkats av avsevärt större osäkerhet till följd av ett kraftigt försämrat makroläge. Makroläget, med kraftigt försämrade ekonomiska utsikter i ett flertal branscher, gör att tidigare antaganden om marknad, tillväxt och risk blir alltmer osäkra. Å andra sidan verkar ICA Banken i ett kretslopp som påverkas något mindre av de negativa aspekterna av det första skedet av Covid-19, vilket kan skapa andra, försiktigt positiva, förutsättningar för den framtida verksamheten.

Hur har din roll och uppdrag påverkats? Har ditt uppdrag förändrats?

Rollen som CRO för bankgruppen har i sig inte påverkats nämnvärt; arbetet med att leda arbetet med risk-kultur och förståelse för de mångfacetterade fallgroparna i en ekonomisk tillvaro, nu med Covid-19, fortsätter. Dock är det viktigt att beakta att vi befinner oss i en ekonomisk situation som världen inte upplevt på ungefär 100 år. Den ekonomiska tillbakagången, med kraftigt reducerade ekonomiska förutsättningar och eroderat skatteunderlag med dess följdeffekter på samhället är helt unik. Att beakta dessa makrorörelser och verksamhetens plats i dem, kräver en stor dos ödmjukhet och anpassningsförmåga.

quote-green-right

Att förhålla sig till risk på både kort och lång sikt och där förutsättningarna för att nå ett bra resultat är så skilda är även det en utmaning.

Vilka är de största utmaningarna nu i din roll?

Skulle säga att utmaningen ligger i försöka skilja på faktorer som man kan påverka i verksamheten och vilka faktorer som är omöjliga att påverka. De faktorer som är så pass stora och/eller alltför komplexa får man låta vara och fokusera på de delar av verksamheten som går att förändra. Att förhålla sig till risk på både kort och lång sikt och där förutsättningarna för att nå ett bra resultat är så skilda är även det en utmaning.

Vilka lärdomar har du dragit utifrån dessa erfarenheter och perspektiv?

Snabbheten och komplexiteten i ett raskt förändrat makroläge och förmågan att anpassa sig därefter; att våga tänka det otänkbara och planera tillräckligt för det.

Stort tack Carl, vi ser fram emot fortsätt samarbete samt att följa din resa inom ICA Banken!

Fler nyheter

Kompetensutveckling
Möt våra medarbetare
27 oktober, 2023

Värdet av utvecklande ledarskap

Hanna Niklasson leder SJR:s erbjudande inom Utvecklande Ledarskap (UL). Vi bad Hanna dela med sig av varför UL är en så bra metod och hur det leder till bättre ledarskap och organisationer.
Kompetensutveckling
Kundstory
Rekrytering
18 oktober, 2023

SJR Insights: Förändring och det moderna ledarskapet

Jenny Hammarberg har en spännande bakgrund med ledarskapsroller inom många olika miljöer. Att växa organisationer och team, innovation och förändringsledning är några av hennes expertområden. Vi bad Jenny dela med sig av sina reflektioner gällande det m...
Event
Kompetensutveckling
27 september, 2023

SJR Insights: Nicholas Fernholm och Möjligheterna med AI

Nicholas Fernholm, en framstående expert inom förändringsledning och teknologisk innovation, gästade SJR den 22 september för en öppen digital föreläsning om AI – att gå från risk till möjligheter. Vi tar med oss en hel del lärdomar och reflektioner, in...