SJR, som del av Ogunsen-koncernen, presenterar stolt vår hållbarhetsrapport för 2023. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av verksamheten och vårt dagliga arbete. Genom en gedigen och tydlig hållbarhetsstrategi bidrar vi till ett mer hållbart arbetsliv och samhälle. Strategin består av fyra fokusområden med tillhörande mål: Ansvarsfullt företagande, Hållbara medarbetare, Arbetssätt som gör skillnad samt Klimatsmart verksamhet.

Arbetet fortsätter med hållbarhet i fokus

Viljan att bli bättre och än mer hållbar är stor. Med ett modernt arbetssätt och tankar i framkant fortsätter vårt arbete med att främja en hållbar arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv.

2023 blev ett år som kännetecknades av vikande konjunktur och en osäkerhet i världsläget, hur skulle det utveckla sig? Det som inte har varit någon osäkerhet är vårt fortsatta arbete med att utveckla vårt hållbarhetsarbete i syfte att skapa ännu bättre och mer långsiktiga affärsrelationer och bidra till ett bättre samhälle.

Hållbarhet har varit en del av vår strategi sedan starten och arbetet utvecklas vidare i dialog med våra intressenter.

Vår kompetens i ämnet ökar. Vårt hållbarhetsarbete fortsätter att utvecklas för att skapa ett högre värde för våra kunder, kandidater, medarbetare och övriga intressenter. Jag fortsätter att vara stolt och tacksam för det engagemang som våra medarbetare visar.

Under 2024 kommer vi att påbörja arbetet med att anpassa vår hållbarhetsrapportering enligt CSRD. Vi ser fram emot att ta nya steg och bidra till ett mer hållbart arbetsliv präglat av mångfald och inkludering, och som alltid med glädje på jobbet som grund.

Kent Sangler
VD

30 år av hållbar framgång SJR

Ett aktivt hållbarhetsarbete

Genom hela vår värdekedja har vi möjlighet att skapa – och en skyldighet att skydda – värde för människor, miljön och samhället i stort.

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av verksamheten och vårt dagliga arbete – med fokus på hög kvalitet och stabilitet. Vi bygger vår verksamhet långsiktigt genom att växa som företag samtidigt som vi verkar för en positiv påverkan på såväl människor som miljö. Vår ambition är ett hållbart företagande där vi arbetar kvalitetsfokuserat, resurseffektivt och miljöanpassat.

Genom en tydlig hållbarhetsstrategi kan vi bedriva affärsverksamheten på ett sätt som bidrar till en hållbar framtid. Strategin består av fyra fokusområden med tillhörande mål; Ansvarsfullt företagande, Hållbara medarbetareArbetssätt som gör skillnad samt Klimatsmart verksamhet.

SJR Hållbarhetsstrategi

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi och vårt hållbarhetsarbete här.

Hållbarhetsrapport 2023

Ogunsen-koncernens hållbarhetsrapport är inspirerad av Global Reporting Initiatives Standards (GRI) och utgår från de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Innehållet har definierats utifrån påverkan och väsentlighet, med grund i intressentdialog och väsentlighetsanalys. I rapporten presenteras identifierade väsentliga områden, resultat samt de risker och möjligheter som är kopplade till dessa områden liksom redogörelser för hur bolaget hanterar dem.

Vår hållbarhetsrapport

Fler nyheter

Event
Kompetensutveckling
4 april, 2024

Digital Föreläsning: Azra Osmancevic & Framtidssäkrat ledarskap

SJR presenterar stolt nästa talare i vår digitala föreläsningsserie — Azra Osmancevic, som gästar oss fredagen den 3/5 för att prata om framtidssäkrat ledarskap!
Event
Kompetensutveckling
27 februari, 2024

SJR Insights: Elaine Eksvärd och kraftfull kommunikation

Elaine Eksvärd, en framstående expert inom kommunikation, gästade SJR den 9 februari för en öppen digital föreläsning om kraftfull kommunikation som både ger energi men också värnar om den egna. Här delar vi med oss av några av lärdomarna och tipsen.
Möt våra medarbetare
Rekrytering
14 februari, 2024

IT rekrytering — en spännande utmaning

Christine Stamfeldt leder SJR:s erbjudande inom IT. Vi bad Christine dela med sig om vad som är speciellt och viktigt inom IT rekrytering, vad kandidaterna söker samt reflektioner kring ledarskap.