Under våren bjöd vi in Stina Berge, grundare av Yennenga Progress, till en frukostföreläsning riktad till alla våra medarbetare. Yennenga Progress är ett kompetensnätverk för hållbart samhällsbygge med fokus på utbildning, hälsa och entreprenörskap. Sedan 2012 har SJR, som en del av Ogunsen-koncernen, ett nära samarbete med organisationen för att bidra till deras betydelsefulla och livsviktiga arbete. Under frukosten berättade Stina om konkreta insatser och resultat kopplade till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

230405-SJR-Stina-Yennenga-Progress_3-VALD-webben

Yennenga Progress mål är att skapa ”den goda byn”, ett välfärdssamhälle i mikroformat som utvecklar människors kompetens, hälsa och välfärd och som på sikt ska vara självbärande. Utgångspunkten för organisationen är byn Nakamtenga i Västafrikanska Burkina Faso, ett av världens fattigaste länder. Ogunsen-koncernen har varit engagerade i uppbyggnaden av själva metoden för ett hållbart samhällsbyggande såväl som i specifika projekt. Det inleddes för över 10 år sedan och har bidragit till både ekonomisk tillväxt, förbättrad hälsa, lärande och hållbar infrastruktur.

– Mål nr 1, Ingen fattigdom, är en av grunderna i vårt arbete och för att bekämpa fattigdom är det många saker som måste finnas på plats. Vi har kategoriserat det i utbildning, hälsa och infrastruktur. Som en del av det driver vi förskolor, grundskolor och kursverksamhet för byns invånare. Det målet följs av Ingen hunger som vi genomför dagliga insatser för att uppnå. Av alla som dör på ett år i Burkina Faso är 50 % under 5 år. De andra är från 5 år och uppåt. Barnen dör i sjukdomar som egentligen inte är dödliga eftersom de under perioder av sitt liv är undernärda. Sedan starten 2001 har vi erbjudit skolmat på alla våra skolor och det är livsviktigt!

Varje framsteg är betydelsefullt

Vidare berättade Stina om vikten av närproducerad mat och att skapa stolthet kring det. I dagsläget är den importerade maten billigare och det slår ut den lokala marknaden. Det leder till att det är svårt att komma i gång med den lokala produktionen, vilket är sårbart (något som upplevdes särskilt kring corona-pandemin). Den traditionella lokala maten är näringsmässigt väl sammansatt, medan den köpta importerade maten ofta är processad med hög halt av socker, salt och dåliga fetter. Det leder till att ett fattigt land som Burkina Faso har skenande fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. För att höja statusen kring närproducerad mat krävs förebilder, det gäller även inom övriga målsättningar såsom hälsa och lärande. Stina gav med mycket stort engagemang och glädje flera exempel inom varje delmål. Det är ett gediget arbete där varje framsteg är betydelsefullt.

– Goda förebilder är superviktigt! Det gäller inom samtliga mål och det preventiva jobbet är grundläggande. Många barn som föds väger mellan 900 g och 2 kg och är alltså undernärda redan vid födseln. Därför måste vi börja med mammorna och där har SJR bidragit till värdefulla nutritionskurser! När det gäller hälsa har vi även en omfattande problematik vad gäller grundkunskap om hur var och en kan förebygga ohälsa samt för få och för lågutbildad sjukvårdspersonal. Systemet med att apoteken är ett sätt att finansiera övrig sjukvård i kombination med att de som skriver ut läkemedel får provision på det som skrivs ut skapar övermedicinering och bidrar till exempelvis antibiotikaresistens.

0-230405-SJR-Stina-Yennenga-Progress-0-VALD-webben
230405-SJR-Stina-Yennenga-Progress_5-VALD-webben
230405-SJR-Stina-Yennenga-Progress_6-VALD-webben

Betydande hållbarhetsmål

Efter några målande exempel fortsatte Stina på temat förebilder och pratade om lärande, då det fjärde målet handlar om utbildning.

– Vårt motto på skolorna är att vara elevnära (sätta eleven i centrum och vara nära så att vi hela tiden kan möta barnets behov) arbeta elevaktiverande (eleven ska vara aktiv varje lektion och varje stund eftersom det är genom att själv vara aktiv som lärande uppstår) samt språkutvecklande (eftersom inget av barnen har skolspråket franska som modersmål, och det bara är i klassrummet som franska används, måste vi hitta sätt att använda språket under mer avslappnade former än kopplat till olika skolämnen, för att verkligen lära sig språket och utveckla sitt ordförråd och nyanserna i språket). Vi är inte lösningen på välfärdsproblematiken – det är statens uppdrag, därför är det viktigt att samarbeta med lokala myndigheter. Att vi nu har blivit utvalda till regional examinationsskola är ett viktigt steg i detta. Vi älskar att få besökare från de företag som stödjer vår verksamhet. SJR hann besöka oss flera gånger innan corona, så nu hoppas vi snart ta emot er igen! Det finns mycket ni som besökare kan bidra med, och även er blotta närvaro är viktig! Både för att det ger moraliskt stöd i att människor i en svår situation känner sig sedda och stärkta av att inte vara ensamma i arbetet för en bättre värld, men också genom att visa hur ni interagerar som grupp med både barnen och ledning. Det öppnar upp!

Frukostföreläsningen bestod av fler goda exempel där Stina bland annat berättade om hur de bygger för framtiden på olika sätt och hur nära samarbeten bidrar till förbättringar.

– SJR var de första som tog med innebandyklubbor och innebandyn introducerades som en blandsport, till skillnad från fotbollen som redan var i gång och mansdominerad. Det bidrar till ökad jämställdhet och många i klubben är jätteduktiga! Nu senast bidrog SJR till att vi kunde installera en internetmast i byn. WiFi skapar oändliga möjligheter som vi tidigare bara kunnat drömma om! Tack vare detta har vi bland annat genomfört en ledarskapsutbildning för samtliga av våra verksamhetsledare där kursledaren Anna Persson var med online!

Avslutningsvis nämnde Stina att prognosen ser ljusare ut och att man räknar med att de barn som föds idag med stor sannolikhet kommer att gå ut årskurs 9. Stort tack till dig Stina för att du skapade ökad medvetenhet och förståelse för er situation och ert arbete. Ert arbete gör skillnad, varje dag.

Läs mer om Yennenga Progress och ta del av deras framsteg

https://sv.yennengaprogress.se/

https://www.linkedin.com/company/yennenga-progress/posts/?feedView=all


Ta del av FN:s globala mål, Agenda 2030

https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/

Fler nyheter

Kompetensutveckling
20 september, 2023

SJR Insights: AI med Danica Kragic

SJR gästades av Danica Kragic, en av världens ledande forskare och experter inom artificiell intelligens, robotik och maskininlärning. Kontinuerligt lärande och att fördjupa vår kunskap inom AI är viktigt för oss på SJR. Vi tar med oss en hel del insigh...
Event
Kompetensutveckling
8 september, 2023

Digital Föreläsning med Nicholas Fernholm

SJR presenterar med stolthet vår nästa talare i vår digitala föreläsningsserie — Nicholas Fernholm, som gästar oss fredagen den 22/9 för att prata om AI!
Konsult
Möt våra medarbetare
Rekrytering
25 augusti, 2023

“SJR följer med hela yrkeslivet”

Lisa Wiklund är en av personerna som vi har följt genom livet och vår resa sträcker sig tillbaka till 1996 då hon började hos oss som HR-konsult. Sedan dess har hon varit såväl rekryteringskonsult som kund, och även rådgivare på senare år. D