Fredrik Strömqvist tog sig an uppdraget som interim CFO på FOREX med start i september 2022 och han kliver av i mitten av april 2023. Interim Management-teamet på SJR ansvarade för tillsättningen och vi är glada över att kunna presentera ett lyckat resultat! Fredrik delar med sig av både sin upplevelse av konsultrollen och värdefulla tips.

230403-SJR-konsult-interim-management-Forex-Fredrik_1440x960

I samband med en vakans fick SJR uppdraget att tillsätta en interim CFO på FOREX. Uppdraget bestod i att leda ekonomiavdelningen, arbeta med strategiska frågor samt vara en del av ledningsgruppen. Genom tillsättningen tillfördes spetskompetens på chefs- och ledningsnivå med kort varsel.

– Jag hade under en längre period funderat på att någon gång testa på att arbeta som interimskonsult och när jag av en slump såg att SJR sökte en interim CFO till ett finansiellt bolag tog jag chansen och sökte. Dagen efter ringde SJR upp mig och redan samma dag hann de presentera mitt CV för VD:n på FOREX och bokade in mig på en intervju. I takt med att jag gick vidare i processen startade jag upp mitt eget bolag och så fort det var uppsatt skrev vi på avtalet och FOREX blev mitt första uppdrag som konsult. Nu när mitt uppdrag närmar sig sitt slut kan jag konstatera att det var ett bra beslut. Jag har trivts oerhört bra och har från dag ett verkligen känt mig som en del av teamet. Jag är väldigt tacksam för det förtroende jag har fått från VD, team, kollegor och ägare!, inleder Fredrik.

Rollen som tillförordnad ekonomichef

Fredriks roll som interim CFO har dels inneburit ett chefskap för tio personer på ekonomiavdelningen, dels ett väldigt nära samarbete med VD och ledningsgrupp för att fastställa FOREX nya strategiska riktning, affärsplan och budget. Arbetet har även inkluderat förändringar i intern- och externrapportering, avtalsförhandlingar, upphandlingar, etablera nya externa relationer, implementera ny legal struktur samt andra spännande projekt.

– I och med att jag kom in under hösten har det strategiska arbetet samt koordinering av företagets affärsplanering och budgetprocess varit ett stort fokus för mig. Under 2023 har vi även arbetat om uppföljningen av verksamheten och i samband med detta även bytt redovisningsprinciper. Som en del i arbetet har vi också utvärderat vissa interna processer och skapat mer tydlighet och transparens i dessa för styrelsen.

230403-SJR-konsult-interim-management-Forex-Fredrik_webben

Fredrik, vilka är dina tre främsta tips från din erfarenhet av att vara interim CFO?

1. En CFO ansvarar över tydlig kommunikation

– Ett av de viktigaste uppdragen som CFO handlar om att kunna kommunicera det finansiella resultatet på ett lättförståeligt sätt för olika intressenter. Alla tar emot informationen på olika sätt och de som inte sitter med siffrorna ska få förutsättningar för att förstå hur verksamheten utvecklas utan att vara expert på redovisning. Lägg tid och tanke kring hur du kommunicerar det ekonomiska resultatet.

2. Vikten av att skapa relationer som CFO

– Med hjälp av relationer och nära samarbete med kollegor inom organisationen får du tillgång till viktig information som är avgörande i rollen som CFO. Utan ett bra samarbete med övriga i ledningsgruppen är det oerhört svårt att göra skillnad eller få igenom beslut. Relationer är förutsättningar för att kunna leverera ett bra resultat!

3. Skapa ett självdrivande team

– Jag hade förmånen att komma till ett väldigt duktigt ekonomiteam med bra processer och rutiner på plats och jag är otroligt tacksam över att teamet har varit så pass självgående och självskapande i det dagliga arbetet. Till följd av detta har jag kunnat stötta verksamheten i en hel del andra frågor än de dagliga operativa frågorna. Jag tror mycket på att vara transparent och ärlig i vad som händer, vara nyfiken och tillgänglig samt ge tilltro och ansvar till de som är experter för att skapa de bästa förutsättningar till ett självdrivande team. Det grundar sig i ledarskap som får teamet att växa och på så sätt skapar du också tid i din egen kalender som kan användas till att bland annat stötta VD och ledning i andra frågor.

Stort tack för dina värdefulla tips och ett lyckat genomförande hos FOREX. Vi är stolta över att du är en del av vårt omfattande nätverk av interimskonsulter!

Fler nyheter

Event
Kompetensutveckling
4 april, 2024

Digital Föreläsning: Azra Osmancevic & Framtidssäkrat ledarskap

SJR presenterar stolt nästa talare i vår digitala föreläsningsserie — Azra Osmancevic, som gästar oss fredagen den 3/5 för att prata om framtidssäkrat ledarskap!
Event
Kompetensutveckling
27 februari, 2024

SJR Insights: Elaine Eksvärd och kraftfull kommunikation

Elaine Eksvärd, en framstående expert inom kommunikation, gästade SJR den 9 februari för en öppen digital föreläsning om kraftfull kommunikation som både ger energi men också värnar om den egna. Här delar vi med oss av några av lärdomarna och tipsen.
Möt våra medarbetare
Rekrytering
14 februari, 2024

IT rekrytering — en spännande utmaning

Christine Stamfeldt leder SJR:s erbjudande inom IT. Vi bad Christine dela med sig om vad som är speciellt och viktigt inom IT rekrytering, vad kandidaterna söker samt reflektioner kring ledarskap.