HR Business Partner

En effektiv HR-funktion är avgörande för att nå företagets vision och mål samt skapar mervärde och bidrar till att framtidssäkra bolaget. En HR Business Partner eller HR generalist spelar en nyckelroll i att se till organisationens viktigaste resurs —medarbetarna. Genom att kombinera djup förståelse för människor och affärsverksamhet bidrar HR-teamet till att skapa en sund företagskultur, attrahera och behålla talangfulla medarbetare samt främja innovation och tillväxt.

Vi på SJR ger stöd vid alla typer av behov och utmaningar inom HR, allt från kortare punktinsatser, deltidsstöd, kompetensförstärkning eller när en HR-konsult behövs under en längre tid. Våra erfarna och kompetenta HR-konsulter tillför viktig expertis och avancerar både det operativa och strategiska HR-arbetet. Våra konsulter sätter sig snabbt in i er verksamhet och hjälper er nå uppsatta mål och stöttar er verksamhets fortsatta utveckling. Med vår långa erfarenhet och expertis, matchar vi snabbt rätt kompetens och konsult efter era behov.

Skicka en förfrågan

Rollen som HR Business Partner

En HR Business Partner eller HR generalist är en nyckelspelare inom operativ och strategisk HR och arbetar ofta nära företagsledningen för att stötta och driva affärsverksamheten framåt. Rollen är bred och innefattar allt från HR administration till att utveckla och genomföra HR-strategier som är i linje med företagets övergripande mål, identifiera och hantera personalutvecklingsbehov, bidra till rekryteringsprocesser och att rätt kompetens anställs och behålls, samt hantera arbetsrättsliga frågor och konflikter. HR Business Partners är även involverade i att analysera och rapportera HR-data för att fatta informerade beslut och driva förändringsinitiativ som främjar en positiv arbetsmiljö och ökar företagets konkurrenskraft på marknaden.

Våra HR-konsulter bidrar med kunskap och erfarenhet som möjliggör tillväxt och stabila organisationer och stöttar företag bland annat med en kombination av följande arbetsuppgifter:

 • Organisationsplanering och utveckling av HR-processer och system.
 • Arbetsmiljöfrågor, företagskultur, organisationskultur och employer branding.
 • Rekrytering, resurshantering, kunskapsutveckling, onboarding och exit.
 • Arbetsrätt, avtal, förhandlingar och personalfrågor.
 • Lönehantering, lönekartläggning och lönerevision.
 • Upprättande och uppföljning av gemensamma rutiner och målsättningar.
 • HR-administration, inklusive rapportering, undersökningar, statistik och systemhantering.
 • Internutbildningar och implementering av nya strategier, inklusive att ta fram beslutsunderlag, material, riktlinjer och mallar.
 • Strategiska HR-frågor, operativ HR och alla typer av HR-projekt.

SJR erbjuder även Interim Management inom HR-området, exempelvis interim HR chef och strategiska interimschefer.

HR Business partner - Konsult genom SJR

Kvalifikationer och kompetenser som HR Business Partner

För att lyckas och trivas i rollen som HR Business Partner krävs en kombination av kompetenser och personliga egenskaper, grundläggande är bland annat:

 • En kandidatexamen inom HR- eller personaladministration och/eller några års erfarenhet av brett, operativt HR-arbete och HR-administration.
 • Grundläggande kunskap inom svensk arbetsrätt.
 • Utmärkt kommunikativ förmåga.
 • Vara en initiativtagande person som är nyfiken, driven, detaljorienterad och har hög integritet.
 • Organisatoriska färdigheter och vana att arbeta självständigt samtidigt som du har en god förmåga att skapa förtroende, etablera relationer och samarbete med andra.

Beroende på uppdraget kan även ytterligare kompetenser vara viktiga, såsom erfarenhet inom olika aktuella system, pensioner och försäkringar, internationella företagsstrukturer, affärsförståelse inom det aktuella företagets verksamhet, med mera.

Connecta med oss som HR Business Partner

Skicka en förfrågan

Vanliga frågor om uthyrning av HR-konsulter

Vad gör en HR Business Partner?

En HR Business Partner är en nyckelspelare inom operativ och strategisk HR. Rollen är bred och innefattar allt från HR-administration till att utveckla och genomföra HR-strategier. Det kan till exempel röra sig om frågor kopplat till employer branding, arbetsrätt, facklig samverkan, chefsstöd/ledarskap, rekrytering, kompetensutveckling, organisationsförändring, arbetsmiljö eller mångfald och inkludering.

Hur snabbt kan vi ha en HR-konsult på plats?

SJR har en effektiv, välbeprövad och flexibel process som säkerställer både kvalitet och snabb leverans. Vi arbetar långsiktigt och proaktivt för att tillgodose våra kunders unika behov vilket gör att vi kan presentera rätt kompetens på kort varsel. Vi presenterar vanligtvis lämpliga profiler redan inom några dagar och er HR-konsult kan sedan vara på plats hos er inom några veckor.

Vad kostar det att hyra in en HR-generalist?

Timpriset för en HR-generalist eller HR Business Partner varierar med uppdragets komplexitet och längd samt är beroende av vad som krävs kopplat till kompetenser och erfarenhet. Vi rekommenderar att ni budgeterar mellan ca 700-1,100 kr/tim, dock kan det förekomma variation både nedåt och uppåt beroende av nivå. När vi presenterar lämpliga kandidater så presenterar vi även arvodet för respektive kandidat.

Har ditt företag behov av en HR Business Partner? Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den perfekta konsultlösningen.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.