esg-analytiker-till-sjunde-ap-fonden-image
Stad:
Stockholm
Tjänst:
Ekonomi/Finans
Län:
Stockholms län
Arbetsområde:
Rekrytering

Värderingsspecialist till Sjunde AP-fonden

AP7 står inför en spännande utveckling och kommer under de kommande åren kraftigt öka andelen alternativa tillgångar (inom private equity, fastigheter och infrastruktur) samtidigt som ränteförvaltning kommer att förändras och bli mer komplex. Detta ställer nya och mer utmanande krav på både värderingsmetoder, priskällor och värderingsprocesser för att säkerställa en så korrekt daglig värderingen av våra två fonder, AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond, som möjligt.

Därför söker vi nu en erfaren och engagerad Värderingsspecialist som vill driva utvecklingen inom området!

Om tjänsten

Värderingsrelaterade frågor är spridd över flera enheter inom AP7. Värdepappersadministrationen ansvarar för fondernas dagliga värdering och navsättning. Risk och Avkastning ansvara för den dagliga risk och avkastningsberäkningen inklusive kontroll av limiter. Ekonomi ansvarar för den externa finansiella rapporteringen och Kapitalförvaltningen för portföljanalys och efterlevande av placeringslimiter.

Genom valet att skapa en renodlad Värderingspecialist-roll och funktion för värdering vill vi ta ett samlat grepp kring värderingsfrågor som kan stödja övriga verksamheten med värderingsexpertis, ansvara för att underhålla och utveckla våra värderingsmodeller samt etablera hur vi ska arbeta med värderingsfrågor framåt. Initialt kommer därför tjänsten till stor del innebära att bygga upp värderingsfunktionen, se över och utveckla våra värderingsmodeller och vårt värderingsramverk, vilket kommer att ske i nära samarbete med vår Värdepappersadministration, Ekonomi, Risk och avkastning samt vår Kapitalförvaltning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Fondernas övergripande värderingsprinciper fastställs av fondens styrelse. Värderingsspecialisten ska tillse att dessa värderingsprinciper är implementerade på ett effektivt, riktigt och kontrollerbart sätt och efterlevs i värdepappersadministrationens värderingsarbete som resulterar i dagliga NAV-kurser. Dessa rapporteras sedan dagligen till Pensionsmyndigheten och används i Risk och avkastningsfunktionens dagliga risk och avkastningsberäkningar, i Kapitalförvaltningens analysarbete samt i Ekonomis finansiella rapportering.

Värdering av instrument
• Utveckla och underhålla fondernas värderingsprinciper och metoder, regelverk och best praxis
• Utföra värderingsanalyser och kontroller samt säkerställa rättvist värde
• Utföra scenario- och känslighetsanalyser
• Bidra med värderingar som understödjer investeringsbeslut
• Dokumentation och skapa spårbarhet i värderingsprocessen
• Värdering av fondens tillgångar kopplat till säkerhetshantering för OTC-derivat

Priskontroll och datahantering
• Utveckla och underhålla ramverk för priskontroll
• Säkerställa kvalité i prisdata
• Hantering av gränsvärden och avvikelser
• Samla in och validera datakällor för värderingsprocessen inklusive prishierarki
• Utveckling och underhåll av databasmodell för att stödja valideringen
• Samverkan med IT för systemstöd och databashantering

Rollen innebär också att samverka med Risk och Avkastningsanalys för att integrera riskaspekter i värderingsmodellerna samt utveckla kontroller för att övervaka risker kopplade till värderingsprocessen.

Att delta i månads- och årsbokslut och säkerställa överensstämmelse med redovisningsstandards sker i samarbete med Ekonomi. Som specialist på värderings- och priskontrollfrågor stöttar du också Värdepappersadministrationen i deras dagliga värderingsarbete och i arbete med att sätta lämpliga gränsvärden och eskaleringsrutiner.

Lämplig bakgrund

Vi tror att du har minst 5 års erfarenhet från en liknande roll och en relevant akademisk utbildning. Erfarenhet av värderingsarbete kopplat till alternativa investeringar eller komplexa ränteinstrument är meriterande.

Du har en stark matematisk och analytisk förmåga och är väl förtrogen med hur värdering av finansiella instrument fungerar och hur relaterade regelverk ser ut. Du har god förståelse för teorin bakom optionsprissättningar och räntekurvsdiskontering och kan på egen hand modellera och beräkna detta. Du bör också ha förståelse för hur finansiell avkastningsberäkning genomförs.

Erfarenhet av programmeringsspråk som C#, Python och SQL är meriterande då en del av arbetet består av att skapa automatiserade kontroller eller värderingsberäkningar. Simcorp Dimension är fondernas kärnsystem där samtliga innehav värderas och där priskontroller genomförs. Tidigare erfarenhet av systemet är därför meriterande.

Personliga egenskaper

Du har ett stort intresse för att ständigt utvecklas i ditt arbete som person och ser det som en spännande möjlighet att få vara med och bygga upp din nya roll med stort eget ansvar. Samtidigt behöver du vara pedagogisk och lyhörd och bra på att dela med dig av din kunskap och kompetens. Du uppskattar att samarbeta med andra, likväl som du kan arbeta självständigt med stundtals kritiska uppgifter. AP7 är en arbetsplats där egenskaper som tillit, ansvarstagande, respekt, öppenhet och samarbete värderas högt. Sökande bör vara en person som delar AP7:s värderingar och motiveras av vår viktiga samhållsuppdrag.

Anställningen är en heltidstjänst med tillsvidareanställning.Kontoret ligger centralt på Vasagatan i Stockholm.

Om företaget

AP7 är en statlig myndighet med uppdrag att förvalta premiepensionsmedel åt svenska folket. AP7 är den enda statliga aktören inom premiepensionssystemet med förvalsalternativet AP7 Såfa. De som avstår från att välja premiepensionsfonder får automatiskt sina medel placerade i förvalsalternativet. Idag förvaltar AP7 premiepensionen åt fem miljoner svenskar. AP7 är idag 48 anställda. AP7 förvaltar cirka 1100 miljarder kronor. Läs mer om AP7 här.

Ansökan

I denna rekrytering har AP7 valt att samarbeta med SJR. För mer information är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sara Borgeström, telnr: 070–4715914. Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningshandlingar via e-post.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson
Picture of contact person Sara Borgeström

Sara Borgeström

Om SJR

SJR är ett av Sveriges ledande och mest erfarna bolag inom rekrytering och konsultlösningar. Ända sedan starten 1993 har vi varit specialiserade inom såväl personlighetsbedömning som de områden vi rekryterar till, vilket ger oss en unik förmåga att utifrån högt ställda krav matcha rätt kompetens med rätt uppdragsgivare. Vi erbjuder specialistkompetens inom ekonomi och finans, HR och lön, inköp och logistik, IT, juridik och compliance, hållbarhet, kommunikation samt chefspositioner.

SJR är idag cirka 400 medarbetare och verksamma över hela landet med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Uppsala. Koncernen består av moderbolaget Ogunsen AB, som är noterat på First North Stockholm, med dotterbolagen SJR in Sweden AB och Wes AB.

Vi jobbar utifrån visionen Professionals Choice Through Life, vilket innebär en ständig strävan efter att skapa långsiktiga relationer med människor och organisationer i vårt nätverk.

www.sjr.se

Vår process

Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, så vänta inte med din ansökan. 

Här kan du läsa mer om ansökningsprocessen.

I det fall tjänsten medför ekonomiskt ansvar kommer en kreditupplysning att genomföras avseende slutkandidaten. I vissa rekryterings- och tillsättningsprocesser kan det bli aktuellt att genomföra en bakgrundskontroll av slutkandidaten. En bakgrundskontroll av en slutkandidat görs endast om risken i rollen motiverar att en sådan görs, på grund av rollens befogenhet, mandat och påverkanskraft. Här kan du läsa mer om vår rekryterings- och tillsättningsprocess.
 
Personuppgifter

Tänk på att din ansökan inte ska innehålla s.k. känsliga personuppgifter såsom exempelvis hälsa eller medlemskap i fackförening. Här hittar du information om känsliga personuppgifter.
 
Notera även att vi tyvärr inte kan ta emot CV via e-post till följd av GDPR.
 
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter och dina rättigheter, se vår integritetspolicy.