SJR's hållbarhetsarbete grundar sig på att vi ska vara ett ansvarstagande, konkurrenskraftigt och lönsamt företag över tid. Målet är att bidra till en inkluderande arbetsmarknad och en hållbar omställning. I år firar SJR 30 år och vi presenterar dessutom vår fjärde hållbarhetsrapport. Vi summerar ett år som visar att vi tagit nya steg mot våra mål och fortsatt utveckla vårt hållbarhetsarbete. I den här artikeln berättar Petra Förnell som är hållbarhetsansvarig på SJR, en del av Ogunsen-koncernen, mer om det.

230309-SJR-Petra-Fornell-Hallbarhet-1440×960

Som hållbarhetsansvarig ansvarar Petra för det strategiska hållbarhetsarbetet i koncernen. Hon leder även arbetet i hållbarhetsgruppen, som består av representanter från samtliga bolag i koncernen.

– Mitt arbete går ut på att öka medvetandegraden och skapa forum där alla blir delaktiga i de här frågorna. Under 2023 driver jag ett program som handlar om att få in hållbarhetsfrågorna i det dagliga arbetet på ett tydligare sätt. Vi har många dialoger kring hur vi som individer kan bidra och vad vi kan uppnå tillsammans. Ämnen kring hållbarhet är exempelvis ett ständigt tema på våra interna möten och konferenser och engagemanget är stort i hela organisationen, inleder Petra.

Strategiskt hållbarhetsarbete

Ett aktivt hållbarhetsarbete kräver fokus, styrning, samarbete och engagemang på alla nivåer i bolaget. Grunden är vår hållbarhetsstrategi med de fyra strategiska områdena; Ansvarsfulla affärer, Hållbara medarbetare, Klimatsmart verksamhet samt Samarbeten som gör skillnad. Genom att integrera sociala, miljömässiga och finansiella möjligheter samt risker i bolagets strategi skapar vi ett långsiktigt värde. Vårt hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 och de 17 globala mål som FN:s medlemsländer enades om år 2015.

– I vår strategi fokuserar vi på de områden och mål där vi ser att vi som rekryterings- och konsultbolag har störst möjlighet att bidra. På en övergripande nivå handlar det om att växa hållbart samt bidra till en inkluderande arbetsmarknad som värdesätter mångfald, berättar Petra.

quote-green-right

Att företag arbetar med hållbarhet är en avgörande faktor när kandidater utvärderar företag och jobberbjudande.

Petra Förnell, hållbarhetsansvarig på SJR

Ett hållbart arbetsliv

– I vår bransch ser vi att hållbarhet har blivit en viktig aspekt i valet av arbetsgivare. Att företaget arbetar med hållbarhet och har det integrerat i sin affärsmodell är för många kandidater en avgörande faktor när de utvärderar företag och jobberbjudande. Likaså att man som arbetsgivare kan erbjuda en inkluderande arbetsplats med mångfald och diversifierade team. I en tid då det är svårt att locka till sig och hitta rätt kompetens kan alltså ett aktivt hållbarhetsarbete innebära tillgång till ett större kandidatnätverk, fortsätter Petra.

På SJR är vi övertygade om att ett hållbart arbetsliv präglat av mångfald och inkludering är avgörande för att möta framtida utmaningar. Därför kommer vi att fortsätta att arbeta för ökad jämställdhet och mångfald i arbetslivet samt fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande (FN:s globala mål 10.3 och 5.5).

– I praktiken innebär det att hjälpa våra kunder att rekrytera inkluderande och se affärsnyttan av mångfald på arbetsplatsen. Under året kommer vi därför att fortsätta att vidareutveckla våra medarbetare i inkluderings- och mångfaldsfrågor samt se över våra arbetsprocesser. Vårt arbete ger resultat. Jämställdhetsindex för SJR's Executive Search-uppdrag har exempelvis ökat från 48 % (2021) till 56 % (2022)*, avslutar Petra.

*Andelen kvinnor av totalt antal genomförda Executive Search-uppdrag.

Fler nyheter

Kompetensutveckling
Rekrytering
17 maj, 2024

SJR Insights: Fintech med Louise Grabo

Louise Grabo, generalsekreterare för Swedish FinTech Association, gästade SJR i april och delade insikter om Fintechbranschen i Sverige, hur den vuxit fram och ser ut samt möjligheter och utmaningar framåt. Här delar vi med oss av några av lärdomarna.
Event
Kompetensutveckling
4 april, 2024

Digital Föreläsning: Azra Osmancevic & Framtidssäkrat ledarskap

SJR presenterar stolt nästa talare i vår digitala föreläsningsserie — Azra Osmancevic, som gästar oss fredagen den 3/5 för att prata om framtidssäkrat ledarskap!
Event
Kompetensutveckling
27 februari, 2024

SJR Insights: Elaine Eksvärd och kraftfull kommunikation

Elaine Eksvärd, en framstående expert inom kommunikation, gästade SJR den 9 februari för en öppen digital föreläsning om kraftfull kommunikation som både ger energi men också värnar om den egna. Här delar vi med oss av några av lärdomarna och tipsen.