Interim Marknadschef / Kommunikationschef

Har ert företag behov av en interim marknadschef, interim CMO, interim kommunikationschef eller interim informationschef? Med 30 års erfarenhet av konsultlösningar har vi på SJR byggt upp en gedigen erfarenhet och ett stort nätverk av kompetenta och erfarna interimschefer inom marknad och kommunikation som är specialister inom sitt område och förstår er verksamhet. En interim marknadschef/kommunikationschef kan hjälpa ert företag under övergångsperioder samt att hantera komplexa utmaningar eller förändringsarbete. Vi vet vad som krävs för ett framgångsrikt samarbete och presenterar snabbt den bästa interimslösningen för ert specifika behov.

Anlita oss

Rollen som interim marknadschef/kommunikationschef

Rollen som interim marknadschef/kommunikationschef innebär tillfällig strategisk och/eller operativ stöttning, exempelvis för att leda ett specifikt projekt, under en övergångsperiod eller som transformationsledare i samband med förändring och utveckling av affärskritiska områden. En interim marknadschef/kommunikationschef är ofta också en strategisk tillgång som tillför expertis och spetskompetens och bidrar till att verksamheten utvecklas genom nya tankesätt och strategi.

Marknads- och kommunikationsavdelningen har ansvar för varumärkes- och profilfrågor, marknadsföring samt intern och extern kommunikation. Gränserna blir flytande kring vad som är marknadsföring, försäljning och kommunikation. Ett förändrat medielandskap och den digitala utvecklingen har medfört att förutsättningarna för att bedriva kommunikation förändras i en allt snabbare takt. En utmaning är därför också att driva ett lyckosamt förändringsarbete på såväl ett strategiskt som operativt plan och skapa en mer effektiv och värdeskapande marknadskommunikation grundat i innehållsmarknadsföring.

Personal på SJRs Uppsala kontor - Diskussion om Interim Marknadschef och kommunikationschef

Arbetet som interim informationschef, kommunikationschef eller marknadschef rymmer såväl löpande operativa frågor som större projekt där kommunikation behövs. Som interim marknadschef/kommunikationschef arbetar du i nära samarbete med ett flertal stakeholders, aktörer och avdelningar i syfte att utveckla en mer värdeskapande strategi och marknadskommunikation.

Rollen och avdelningen innefattar ofta en kombination av följande ansvar:

 • En utförande roll för företagets strategiska och operativa marknadskommunikation, med syfte att stärka positionering av varumärket och stödja affären.
 • Planera, leda, samordna och utveckla avdelningens arbete.
 • Leda det dagliga arbetet med extern och intern kommunikation.
 • En koordinerande funktion när det gäller budskap, digital kommunikation, pressfrågor och medierelationer samt reklam och sponsring.
 • Utveckla interna kompetenser och arbetssätt, exempelvis genom att införa redaktionella arbetssätt eller användning av digitala verktyg.
 • Beredskap och hantering av kriskommunikation.
 • Stötta IR-frågor och/eller finansiell kommunikation.
 • Rådgivning gällande vidare utveckling av avdelningens arbete och strategi.

Viktiga egenskaper och kompetenser som interim marknadschef/kommunikationschef

För att vara framgångsrik i rollen som interim marknadschef/kommunikationschef krävs en kombination av relevant expertis, starka kommunikations- och ledarskapsförmågor, projektledningskompetens, hög social kompetens samt flexibilitet. En förmåga att leda under förändring, snabbt bygga förtroendefulla relationer med alla relevanta stakeholders samt att snabbt sätta sig in i och anpassa sig till olika projekt, förutsättningar och organisationer är grundläggande. Bra kundorientering och snabb förståelse för organisationens affärsstrategi, behov och hur kommunikation och marknadsföring bidrar till företagets affärsmål är ytterligare viktiga egenskaper.

En kombination av följande viktiga kompetenser och gedigna erfarenheteter är avgörande för denna roll:

 • Tidigare ledande position inom information, kommunikation eller marknadsföring
 • Expertis inom marknadsföring, marknadsstrategier och kommunikationsstrategier
 • Varumärkesbyggande och varumärkesutveckling
 • Innehållsmarknadsföring
 • Digital kommunikation och marknadsföring, inklusive kampanjhantering, SEO och annonsering
 • Hög analytisk förmåga och nyttja relevant data i samband med utformning av strategi och beslut
 • Modern och effektiv internkommunikation
 • PR, pressfrågor och medierelationer
 • Kriskommunikation/krisberedskap
 • Investor relations (IR)
 • Sociala medier
 • Digital förändring och att navigera i det föränderliga medielandskapet
 • Process- och projektledning
 • Relevanta system och verktyg (beroende på uppdragets omfattning)
 • God kommunikationsförmåga

En interim marknadschef/kommunikationschef behöver kunna leda effektivt och ge riktning. Dina ledarskapsegenskaper kännetecknas bland annat av att du proaktiv, förtroendeingivande, har hög integritet och är en tydlig och engagerad ledare som är duktig på att entusiasmera. Du är en duktig förändringsledare som drivs av att göra skillnad och åstadkomma resultat samtidigt som du skapar goda relationer med personer på alla nivåer inom organisationen. Du har god förståelse för och förmåga att hantera komplexa intressentsituationer.

Connecta med oss som Interim marknadschef/kommunikationschef

Att anlita en interim marknadschef/kommunikationschef

En interim marknadschef eller interim kommunikationschef efterfrågas ofta i samband med övergångsperioder, transformationsresor eller förändringsarbete, vid förvärv eller företagsfusioner, vid längre frånvaro eller plötslig avgång, eller när specialiserad kompetens eller särskild erfarenhet krävs som inte finns tillgänglig internt. En interim marknadschef eller interim kommunikationschef är en tillförlitlig resurs när företaget behöver förbättra sin marknadsföringsstrategi, öka försäljningen, effektivisera avdelningens processer med mera. Med SJR som partner får ni snabbt tillgång till gedigen erfarenhet och ett starkt nätverk av erfarna och kompetenta interimschefer med erfarenheter från olika branscher och komplexa utmaningar. Tillsammans tar vi fram en tydlig kravspecifikation och därefter matchar SJR er verksamhet och era behov med en interim marknadschef/kommunikationschef som kan bidra med rätt kompetens och expertis.

Vanliga frågor när man anlitar en interim marknadschef/kommunikationschef

Vi hjälper dig med några av de vanligaste frågorna som kan uppstå när ditt företag funderar på att anlita en interim marknadschef/kommunikationschef.

Varför ska jag anlita en interim marknadschef/kommunikationschef?

En interim marknadschef/kommunikationschef är en effektiv lösning när ert företag behöver flexibilitet, snabb tillgänglighet till expertis och möjligheten att hantera specifika utmaningar på kort eller mellanlång sikt.

En interim marknadschef/kommunikationschef arbetar både strategiskt och operativt och kliver snabbt in och ger hållbara resultat. Vanligtvis innebär rollen som interim marknadschef/kommunikationschef ett ansvar över företagets interna, såväl som externa kommunikation. Rollen omfattar vanligtvis ett brett ansvar som till exempel att ta fram en strategisk marknads-och kommunikationsplan, att sätta och samordna budskap, att driva det digitala kommunikationsarbetet samt att arbeta med Public Relations (PR) och medierelationer. Kriskommunikation och krishantering är ytterligare områden där en interim marknadschef/kommunikationschef kan vara en effektiv och nödvändig resurs. I vissa fall stöttar en interim marknadschef/kommunikationschef även med Investor Relations (IR).

När bör jag anlita/tillsätta en interim marknadschef/kommunikationschef?

En interim marknadschef/kommunikationschef ger organisationen möjlighet att dra nytta av högkvalificerat ledarskap och expertkompetens. En interim marknadschef/kommunikationschef anlitas med fördel i samband med:

 • Vakans, omstrukturering eller organisationsförändring, för att säkerställa kontinuitet och kvalitet
 • Förändringsarbete eller transformation
 • Tillväxt, expandering, företagsfusioner eller inträde på nya marknader
 • Utveckling av strategisk och operativt arbete
 • Att skapa, utveckla och förbättra strukturer, processer och rutiner
 • Stöttning av komplexa projekt eller när specifika expertkunskaper behövs
 • Kriskommunikation och hantering

  Uppdraget kan vara på heltid eller deltid, beroende på era behov.

Hur ser processen ut vid tillsättning och hur snabbt kan vi ha någon på plats?

Så här fungerar tillsättningsprocessen:

 • Behov- och kravprofilsmöte 
 • Sökning och marknadsföring i SJR:s nätverk
 • Urval av interimskonsulter samt avstämning med kandidaterna om det aktuella uppdraget
 • Presentation av lämpliga interimskonsulter till kund 
 • Intervju med kund 
 • Referenstagning och eventuella särskilda bakgrundskontroller
 • Kontraktsskrivning
 • Löpande uppföljning av uppdrag med både uppdragsgivare och konsult efter tillsättningen

Vi presenterar vanligtvis lämpliga profiler inom 1-4 dagar och er interim marknadschef/kommunikationschef kan sedan vara på plats hos er inom 1-4 veckor.

Vad kostar det att hyra in en interim marknadschef/kommunikationschef?

Timpriset för en interim marknadschef/kommunikationschef varierar med uppdragets komplexitet och längd samt är beroende av vad som krävs kopplat till kompetenser och erfarenhet. När vi presenterar lämpliga kandidater så presenterar vi även arvodet för respektive kandidat.

Vad bör vi tänka på som uppdragsgivare?

Vi har ett nära samarbete med våra uppdragsgivare för att tillsättningen av en interim marknadschef/kommunikationschef ska bli lyckad och ge önskat resultat. Som företag är det viktigt att ni:

 • Tydliggör kravprofil och kalibrera tillsammans med samtliga relevanta stakeholders så att ni är överens om behov samt vilka erfarenheter eller kunskaper som krävs för att lyckas med uppdraget.
 • Var tydliga med prioriteringar, mål och förväntningar samt öppna gällande eventuella utmaningar.
 • För att säkerställa en smidig och snabb process rekommenderar vi att ni avsätter tid i kalendrar redan från start för att snabbt kunna träffa de konsultkandidater som presenteras och återkopplar snabbt efter möten.
 • Förbered en bra introduktion, inklusive förberedelser gällande diverse inloggningsuppgifter, systemtillgång samt säkerställ att alla nödvändiga arbetsverktyg finns på plats. Viktigt att även informera medarbetarna och relevanta team i god tid innan start.
 • Håll en öppen och nära dialog med oss på SJR och med interimskonsulten under uppdragets gång.

Har ditt företag behov av en interim marknadschef/kommunikationschef?
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den perfekta interimslösningen.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.