Interim Business Controller/Interim Controller

Har ert företag behov av en erfaren interim Business Controller och en partner som snabbt kan leverera? Tillsättningar av controllers har varit en grundpelare i vår verksamhet sedan vår start för 30 år sedan. Vi på SJR har byggt upp ett stort nätverk av kvalitetssäkrade, kompetenta och erfarna interimskonsulter inom Ekonomi- och Finans. Vi vet vad som krävs för ett framgångsrikt samarbete och som kund får ni en trygg partner som snabbt presenterar meriterade konsulter med rätt kompetens och erfarenhet som kan stöttar er organisation och möta ert specifika behov.

Kontakta oss

Rollen som interim Business Controller 

I rollen som interim Business Controller arbetar du brett med controlling och får möjlighet att vara med och påverka och vara drivande mot förbättringar. Du arbetar ofta nära CFO eller andra ledande beslutsfattare och samarbetar nära olika avdelningar. Denna roll är avgörande för att säkerställa företagets ekonomiska hälsa och stabilitet under övergångsperioder, såsom förändringar i ledningen, sammanslagningar, förvärv eller andra perioder av betydande förändring. Dina arbetsuppgifter innefattar en kombination av finansiell rapportering och analys samt strategiska rekommendationer för att förbättra företagets ekonomiska prestanda. En interim Business Controller har exempelvis som ansvar att upprätta månadsrapporter och presentationer, leda budget- och prognosprocessen, investeringsanalyser och planering, lönsamhetsanalyser och resultatanalyser samt vara ett stöd till bolagets chefer i ekonomiska frågor. Vidare stöttar du utvecklingen av Business Intelligence (BI) rapportering och säkerställer att system stödjer korrekt rapportering. Som interim Business Controller stöttar du ofta i komplexa situationer, medverkar till utveckling av bolaget genom att stötta ledningen samt hjälper driva förändringar och effektiviseringar.

Huvudsakliga ansvarsområden för en interim Business Controller:

 • Finansiell och ekonomisk rapportering
 • Budgetering och prognoser
 • Kostnadseffektivitetsanalyser
 • Affärs- och lönsamhetsanalys
 • Stakeholder kommunikation

Möte om Interim Business Controller på SJRs kontor

Viktiga egenskaper och kompetenser som interim Business Controller

En interim Business Controller spelar en viktig roll inom företaget och förväntas besitta ett brett spektrum av färdigheter och kompetenser för att framgångsrikt kunna ge stöd till ett företag som behöver stärka sin ekonomiska uppföljning, analys och styrning. För att snabbt kunna bidra till uppdragsgivarens verksamhet och lyckas I rollen som interim Business Controller krävs att du har tidigare erfarenhet av liknande roll, har god förståelse för finansiell analys samt oftast en högskoleexamen inom ekonomi/ekonomistyrning.

Några av de kompetenser som är avgörande för en interim Business Controller är:

 • Att tryggt kunna leda, styra och samordna finansiella projekt och aktiviteter.
 • Ekonomisk expertis och stark förståelse för finansiell analys, ekonomisk rapportering, redovisning och ekonomisk modellering, inklusive intern kontroll och riskhantering.
 • En hög analytisk förmåga, affärsförståelse och ett starkt affärsintresse.
 • Erfarenhet av att utveckla och hantera budgetar, samt förmågan att göra noggranna ekonomiska prognoser baserade på olika parametrar och variabler.
 • Utmärkta kunskaper inom projekthantering och relevanta system och verktyg såsom Excel, Power BI, Dynamics 365, Automaster, Tableau samt QlikView.
 • Förmåga att ta fram Business Case för strategiska förflyttningar och utvecklingsinitiativ.

Ytterligare egenskaper som är nödvändiga för att bli framgångsrik som interim Business Controller är att vara proaktiv, driven, ansvarstagande och kommunikativ. Du är en lagspelare, förtroendegivande, tycker om att ha många kontaktytor och har lätt att bygga förtroendefulla relationer med personal, ledning och styrelse. Vidare behöver du snabbt kunna sätta dig in i nya miljöer och kontexter. En förmåga att leda i ett snabbt tempo och under förändring samt att lyfta blicken och se helheten är också fördelaktigt.

Connecta med oss som Interim Business Controller

Att anlita en interim Business Controller

När ditt företag står inför förändring eller saknar rätt kompetens på plats säkerställer en interim Business Controller stabilitet och kontinuitet i viktiga processer och implementerar förändring när omtag krävs. En interim Business Controller är en flexibel lösning som tillför kritisk ekonomisk expertis och ledarskap och som hjälper ert företag både med att hantera utmaningar och att fortsätta driva verksamheten framåt. En interim controller kan anlitas för såväl kortare projekt som under en längre övergångsperiod och kan arbeta med din verksamhet på både hel- och deltid.

Exempel på situationer då ett företag kan vara i behov av en interim Business Controller: 

 • Vid längre frånvaro, plötslig avgång eller under rekryteringsprocessen av en permanent Business Controller.
 • För att avlasta befintliga team i samband med perioder av hög arbetsbelastning, såsom intensiva rapporteringsperioder, eller genomförandet av specifika ekonomiska projekt, såsom kostnadsanalys, lönsamhetsbedömning eller förberedelser inför en revision.
 • I samband med förändringsprocesser, exempelvis vid omstruktureringar, sammanslagningar eller förvärv.
 • För ett specifikt projekt där kapacitet eller rätt expertis saknas inom ordinarie personal, exempelvis vid implementering av nya system eller utveckling av ny rapportering, analyser eller process.
 • Expertkompetens i samband med att leda projekt i syfte att sälja eller börsnotera ett bolag.
 • Vid snabb tillväxt och expansion för att hantera ökade finansiella krav samt säkerställa effektiv rapportering och prognosstruktur.
 • När företaget behöver hjälp i en kris- eller turnaround-situation kan extern expertis inom exempelvis analys, implementering av kostnadsbesparingar och planering av förbättringar vara mycket fördelaktigt.

Vanliga frågor när man anlitar en interim Business Controller

Vi hjälper dig med några av de vanligaste frågorna som kan uppstå när ditt företag funderar på att anlita en interim Business Controller.

Varför ska jag anlita en interim Business Controller?

Att anlita en interim Business Controller är en strategisk lösning för företag som är i behov av tillfällig och snabb tillgång till expertkompetens. En interim Business Controller är en flexibel och effektiv lösning som erbjuder specialiserad ekonomisk kompetens och erfarenhet, särskilt i samband med övergångsperioder, förändringsresor och strategiska projekt.

När bör jag anlita/tillsätta en interim Business Controller?

Ett par exempel på situationer där ditt företag bör anlita en interim Business Controller är:

 1. Vid längre frånvaro, plötslig avgång eller under rekryteringsprocessen av en permanent Business Controller.
 2. För avlastning i samband med perioder av hög arbetsbelastning.
 3. Vid implementering av nya system eller utveckling av nya processer.
 4. I samband med ökade finansiella krav, exempelvis kopplat till expansion eller börsnotering.
 5. I en turnaround- eller krissituation.
 6. För genomförande av kostnadsreduceringsprogram.
 7. Vid större förändringar, omorganisationer, sammanslagningar, tillväxt eller förvärv.
 8. För expertkompetens eller för att genomföra specifika ekonomiska projekt.

Vad kostar det att hyra in en interim Business Controller?

Timpriset för en interim Business Controller varierar med uppdragets komplexitet och längd samt är beroende av vad som krävs kopplat till kompetenser och erfarenhet. Vi rekommenderar att ni budgeterar mellan ca 1 000-1 500 kr/tim, dock kan det förekomma variation både nedåt och uppåt beroende av nivå. När vi presenterar lämpliga kandidater så presenterar vi även arvodet för respektive kandidat.

Hur ser processen ut vid tillsättning och hur snabbt kan vi ha någon på plats?

Så här fungerar tillsättningsprocessen:

 • Behov- och kravprofilsmöte. 
 • Sökning och marknadsföring i SJR:s omfattande nätverk.
 • Urval av interimskonsulter samt avstämning med kandidaterna om det aktuella uppdraget.
 • Presentation av lämpliga interimskonsulter till kund. 
 • Intervju med kund.
 • Referenstagning och eventuella särskilda bakgrundskontroller.
 • Kontraktsskrivning.
 • Löpande uppföljning av uppdrag med både uppdragsgivare och konsult efter tillsättningen.

Vi presenterar vanligtvis lämpliga profiler inom 1-4 dagar och er interim Business Controller kan sedan vara på plats hos er inom 1-4 veckor.

Vad bör vi tänka på som uppdragsgivare?

Vi har ett nära samarbete med våra uppdragsgivare för att tillsättningen av en interim Business Controller ska bli lyckad och ge önskat resultat. Som företag är det viktigt att ni:

 • Tydliggör kravprofil och kalibrera tillsammans med samtliga relevanta stakeholders så att ni är överens om behov samt vilka erfarenheter eller kunskaper som krävs för att lyckas med uppdraget.
 • Var tydliga med prioriteringar, mål och förväntningar samt öppna gällande eventuella utmaningar.
 • Ofta är det fördelaktigt att anlita en interim Business Controller som är ”större än” uppdraget för att få bästa effekt.
 • För att säkerställa en smidig och snabb process rekommenderar vi att ni avsätter tid i kalendrar redan från start för att snabbt kunna träffa de konsultkandidater som presenteras och återkopplar snabbt efter möten.
 • Förbered en bra introduktion, inklusive förberedelser gällande diverse inloggningsuppgifter, systemtillgång samt säkerställ att alla nödvändiga arbetsverktyg finns på plats. Viktigt att även informera medarbetarna och relevanta team i god tid innan start.

Har ditt företag behov av en interim Business Controller?
Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den perfekta interimslösningen.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.