Den 22 september gästades vi av Nicholas Fernholm, en framstående expert inom förändringsledning och teknologisk innovation, för en öppen digital föreläsning om möjligheterna med artificiell intelligens (AI).

Föreläsningen "AI – att gå från risk till möjligheter" var minst sagt engagerande, givande och inspirerande. Vi utforskade gränsskiktet mellan tekniken och människan: varför det är viktigt att förstå människors rädslor och var de kommer ifrån, men att utifrån det också fokusera på möjligheterna och hur vi tillsammans kommer vidare från den initiala instinkten till rädsla och att motstå förändring för att det skapar otrygghet. Vi fick dessutom uppleva en live demonstration av hur man kan experimentera med och använda ChatGPT-4 (för text) och Midjourney (för bild).

Vi tar med oss en hel del lärdomar och reflektioner, inte minst de viktiga perspektiven på förändring, mod och att testa, testa, testa.

 

SJR AI med Nicholas Fernholm

 

Några av lärdomarna och slutsatserna från föreläsningen:

1. Vi behöver lära oss bemästra dessa verktyg. De generativa AI verktygen kommer ändra hur vi arbetar. Vi behöver ändra perspektivet, och förstå hur vi bäst använder dessa verktyg. Det finns enorma möjligheter om vi lyckas med det. Effektivitet är en av fördelarna. Inom snar framtid och i takt med att ytterligare och nya AI verktyg lanseras (såsom Microsoft 365 Copilot) kommer effektiviteten genom användande av dessa verktyg öka dramatiskt. Applicerat på specifika verktyg ökar både produktiviteten och kvaliteten explosionsartat. Redan nu finns det exempel på 40%-55% ökning i kvalitet. Ett exempel var i samband med integration med utvecklingsverktyget GitHub som tydligt har visat fördelar såsom att deltagare snabbare blev klara med repetitiva arbetsuppgifter och på att utföra sina arbetsuppgifter, ökad kvalitet, ökad produktivitet och mindre frustration. I samband med att nya AI system och verktyg blir tillgängliga är det också viktigt att vi ser över att organisationen har en bra struktur och kännedom för användning av dessa verktyg. Vi behöver optimera användningen och lära oss ha en konversation med vår nya AI kollega, noterade Nicholas.

2. Våga vara modiga. Vi står inför stora förändringar, i våra marknader, arbetsplatser, osv. När vår omgivning ändras så här radikalt måste vi bli modiga betonade Nicholas. Det krävs att vi vågar testa, experimentera och agera, och inte fastnar i rädsla eller i perfektion. Det är viktigt att det är acceptabelt att misslyckas. ”Perfection is the enemy of the good” när det kommer till förändringsledning och handling är kritiskt. Nicholas uppmanade oss att se bortom rädslan att misslyckas och ta klivet att våga testa och experimentera, och lära oss hur vi nyttjar dessa nya verktyg. Han noterad även vikten av gediget kollaborativt samarbete. Psykologisk trygghet på jobbet är kritiskt i samband med detta, det måste vara okej att misslyckas. Företagsledningen har en viktig roll att spela i att skapa rätt förutsättningar och att involvera medarbetarna för att utforska hur de nya digitala verktygen bäst kan nyttjas.

3. Konsten att veta tillräckligt. Nicholas delade med sig av flera exempel och modeller för att illustrera vikten av att våga agera på tillräcklig information, i stället för komplett eller perfekt information. Han tryckte på att ifrågasätta hur mycket information vi behöver (inte vill ha) för att kunna agera. En modell vi diskuterade var just korrelationen mellan händelse och information. I början av en händelse, exempelvis en teknikutveckling, har vi maximalt handlingsutrymme, som blir mindre ju längre vi väntar. På motsatt sida har vi information, som är begränsad i början av en händelse och maximeras i slutet av eller efter händelsen. Det är i läget i mitten vi hittar konsten att veta tillräckligt och där signalerna för kommande viktiga förändringar gömmer sig, betonade Nicholas. Håll utkik efter de tidiga indikationerna om viktiga trender eller förändringar (weak signal detection). Det finns risker med att vara ouppmärksam även för små förändringar för att vi är för inzoomade och fokuserade på en sak (dvs. inattentional blindness). Det finns också risker med att inte våga sticka ut. Det är kritiskt att lära oss genom misstag, att våga testa oss fram och att experimentera tillsammans.

Stort tack till vår gästföreläsare Nicholas för en fantastisk, rolig och engagerande föreläsning! Stort tack också till alla som var med och bidrog till diskussionerna.

Om föreläsaren

Nicholas Fernholm är en framstående expert inom förändringsledning och teknologisk innovation. Han har blivit erkänd för sina insikter genom att bli nominerad till årets talare 2022 och var Sveriges första författare att skapa en bok helt med hjälp av AI. Med en bakgrund som robotchef på Nya Karolinska sjukhuset och ledare under kritiska förändringsprocesser inom sjukvården, kombinerar Nicholas teoretisk kunskap med praktisk erfarenhet. Hans föreläsningar fokuserar på hur individer och organisationer kan navigera i en snabbt föränderlig digital värld, och han är särskilt passionerad kring potentialen och utmaningarna av AI inom företags-, produkt- och affärsutveckling.

Om serien

SJR:s digitala föreläsningsserie djupdyker i olika ämnen för att bättre förstå framtidens utmaningar, möjligheter och utveckling som kan komma att förändra vårt sätt att jobba eller leda. Eventen är kostnadsfria och öppna för alla via anmälan. Hör gärna av dig om du är intresserad av att bli kontaktad gällande framtida föreläsningar. 

Insights lärande kompetensutveckling ledarskap

Fler nyheter

Event
Kompetensutveckling
4 april, 2024

Digital Föreläsning: Azra Osmancevic & Framtidssäkrat ledarskap

SJR presenterar stolt nästa talare i vår digitala föreläsningsserie — Azra Osmancevic, som gästar oss fredagen den 3/5 för att prata om framtidssäkrat ledarskap!
Event
Kompetensutveckling
27 februari, 2024

SJR Insights: Elaine Eksvärd och kraftfull kommunikation

Elaine Eksvärd, en framstående expert inom kommunikation, gästade SJR den 9 februari för en öppen digital föreläsning om kraftfull kommunikation som både ger energi men också värnar om den egna. Här delar vi med oss av några av lärdomarna och tipsen.
Möt våra medarbetare
Rekrytering
14 februari, 2024

IT rekrytering — en spännande utmaning

Christine Stamfeldt leder SJR:s erbjudande inom IT. Vi bad Christine dela med sig om vad som är speciellt och viktigt inom IT rekrytering, vad kandidaterna söker samt reflektioner kring ledarskap.