Karriärrådgivning vid omstrukturering

Står ert företag inför utmaningar och förändringsarbete? SJR sträcker ut en hjälpande hand – med professionell rådgivning och unik specialisering. Vi har under de senaste lågkonjunkturerna varit en naturlig partner för många företag i deras arbete att hitta nya jobb eller andra karriärmöjligheter för sina medarbetare. Genom att välja oss som samarbetspartner kan era medarbetare få ett professionellt stöd i sin vidareutveckling. Ett stöd som grundar sig i vår gedigna kompetens inom rådgivning, erfarenhet från konsult- och rekryteringsverksamhet, samt vårt branschkunnande och breda kontaktnätverk.

Företagsanpassat upplägg

Vi på SJR kan tillhandahålla ett företagsanpassat upplägg och skräddarsytt program, utifrån era behov. Inom vår karriärcoachning erbjuder vi kartläggning, individuella samtal, utvärdering av personlighetsprofil, seminarier samt rådgivning. Vi vägleder ert företag och era medarbetare genom fem möten i olika etapper, och upprätthåller dessutom löpande kontakt och återkoppling.

Karriärrådgivning skapar trygghet vid förändringar

Våra medarbetare är personal- och beteendevetare med lång erfarenhet av arbete med människor. Det är vår styrka, och er möjlighet. Det är viktigare nu än någonsin att vi tar till vara på vårt lösningsorienterade förhållningssätt som grundar sig på respekt och trygghet. Vi kan på ett ansvarsfullt och företagsanpassat sätt hjälpa er att ta till vara på de mänskliga resurserna som finns hos ett företag i förändring. Tillsammans tar vi oss an vågen, och blickar framåt.

Digital onboarding – för en flexibel och... | Läs om det på nästa sida