Christine Stamfeldt är affärsområdeschef för IT på SJR och har SJR:s kontor i Uppsala som sin bas. Hon har en utbildning inom personal- och arbetslivsfrågor (PA-programmet), en bakgrund som beteendevetare och en lång erfarenhet inom rekrytering och konsultverksamhet i Uppsala och på andra orter.

Christine är expert inom IT rekrytering och vi pratade med henne om vad som är speciellt och viktigt inom detta område, vad kandidaterna söker samt reflektioner kring ledarskap. Stort tack till Christine för värdefulla insikter!

Christine Stamfeldt_IT_SJR

Vad är det som gör rekrytering inom IT så speciellt?

Varje rekryteringsuppdrag inom IT är unikt och kräver en skräddarsydd strategi och process för att hitta rätt kandidat. Det kräver också en hög grad av innovation och intresse för att förstå både kundens behov och den specifika rollen. I min roll som IT-rekryterare behöver jag ofta även agera som rådgivare. Det är en viktig balans mellan att vara lyhörd för kundens krav samtidigt som jag behöver kunna utmana och vägleda för att säkerställa framgång. Det krävs ett nära samarbete och starkt förtroende med både kunder och kandidater. Bra partnerskap är nyckeln både till en framgångsrik rekrytering och arbetsinsatsen därefter.

Hur skiljer sig rekrytering inom IT från andra branscher eller roller?

— Att rekrytera inom IT är annorlunda, roligt, ofta utmanande men också klurigt och spännande. Det finns likheter inom all rekrytering, men just inom IT och tech skiljer sig kontexten markant från andra branscher på flera sätt.

  1. Förtroende och ett gediget nätverk kombinerat med ett genuint intresse för branschen är avgörande, med en stor betoning på att bygga och underhålla långsiktiga relationer.
  2. Det finns flera hundra roller inom IT och varje roll är ofta unik. Dessutom är det en bransch med stor kompetensbrist, en talangmarknad som är konkurrensutsatt och det är ofta svårt att behålla vissa specialister länge. Därför är långsiktiga relationer och kreativt tänk kritiskt i samband med rekrytering inom IT. En rådgivande relation och förtroende är avgörande för att komma till gemensamma insikter och rätt nivå av förväntningar.
  3. Erfarenhet och en förståelse för roller och branschen är av stor vikt. Det krävs noggrann research och analys i samband med varje uppdrag. Som i all rekrytering behöver man förstå och kunna bedöma kandidaternas förmågor och erfarenheter på ett kritiskt sätt men inom IT är det också kritiskt att tidigt se potential och möjlig kompetensutveckling då det är få kandidater som checkar av hela önskelistan. Som rekryterare inom IT behöver man förstå vilka tekniska kompetenser som faktiskt krävs och vad de överförbara kompetenserna är.
  4. Det är extra viktigt att ställa rätt frågor och göra en djupare bedömning, bland annat genom samtal med både uppdragsgivaren och teamet. Inom IT är det nödvändigt att förstå den tekniska kompetens som redan existerar inom gruppen, hur detta kommer utvecklas, vilka tekniska kompetenser som är viktigast i samband med nya medarbetare, och hur allt detta behöver gå ihop för att det ska fungera väl. 
  5. Som rekryterare behöver man titta på grundkompetensen och förstå vilka förutsättningar som krävs för att kandidaten ska lyckas i rollen och för den kunskapsutveckling som kommer behövas. Men inom IT går utvecklingen väldigt snabbt, vilket innebär ett kontinuerligt lärande. Kompetensutveckling är kritiskt för kandidater inom denna bransch. De behöver ofta lära sig nya eller andra system, verktyg, programmeringsspråk, technologier, osv. på plats. Men det är också en yrkesgrupp som är skolade i att lära sig själva, i snabb takt och av varandra samt att hålla sig uppdaterade i takt med att tekniken utvecklas.

Vad söker kandidaterna?

— IT talangerna söker mer än bara en konkurrenskraftig lön. Med den osäkra omvärlden och den rådande lågkonjunkturen har trygghet blivit viktigare, inklusive stabila anställningsformer. De efterfrågar även ofta tydlighet kombinerat med flexibilitet. Ett djupare syfte och samhällsviktiga projekt är ofta noterat som viktigt, speciellt för de yngre kandidaterna (som ofta karakteriseras som ”nästa generation”). En värderings match är ofta viktigt för dessa kandidater och de har högre förväntningar på arbetsplatsen. Lärande och utveckling är avgörande inom IT och tech, därför är det ofta av stor vikt att ha kompetenta kollegor runt sig som vill dela med sig av kunskap och erfarenheter, då kandidaterna ser detta som en möjlighet till personlig utveckling och lärande.

Vad är viktigt inom ledarskapet för långsiktig framgång?

— Ledarskapet är inte bara en fråga om att styra och organisera, utan även en strategisk insats för att skapa en kultur av tillväxt, utveckling och ömsesidigt förtroende.

Ledarskapet en central faktor för att attrahera och behålla talanger. Att vara en modig ledare, som är öppen och ärlig om sina begränsningar, är grundläggande för att skapa förtroende och engagemang hos medarbetarna. Ett inkluderande ledarskap är avgörande, inte minst i samband med utmaningen att leda generationsskillnader.

Att som ledare kunna identifiera och nyttja potentialen hos medarbetarna samt hjälpa dem växa sin kompetens är en nyckelfråga inom IT och tech. Det handlar inte bara om att upptäcka talanger utan också om att kunna utveckla och växa deras kompetens och ansvarstagande. Det kräver att ledare har förmågan att tro på medarbetarnas potential samtidigt som de måste våga ställa höga krav för att stimulera tillväxt och prestation.

 

Insights lärande kompetensutveckling ledarskap

Anlita oss

Vill du komma i kontakt med Christine?

Hör av dig!

Fler nyheter

Event
Kompetensutveckling
4 april, 2024

Digital Föreläsning: Azra Osmancevic & Framtidssäkrat ledarskap

SJR presenterar stolt nästa talare i vår digitala föreläsningsserie — Azra Osmancevic, som gästar oss fredagen den 3/5 för att prata om framtidssäkrat ledarskap!
Event
Kompetensutveckling
27 februari, 2024

SJR Insights: Elaine Eksvärd och kraftfull kommunikation

Elaine Eksvärd, en framstående expert inom kommunikation, gästade SJR den 9 februari för en öppen digital föreläsning om kraftfull kommunikation som både ger energi men också värnar om den egna. Här delar vi med oss av några av lärdomarna och tipsen.
Hållbarhet
Kompetensutveckling
1 februari, 2024

SJR ett Karriärföretag 2024

Vi har glädjen att meddela att SJR har blivit utnämnt som ett Karriärföretag 2024!