SJR ingår avtal om förvärv av samtliga aktier i Women Executive Search Sweden (WES)

Med glädje och stolthet kan vi på SJR meddela att vi i slutet av november valde att ingå avtal om att förvärva samtliga aktier i Women Executive Search Sweden AB (”WES”) . WES är ett chefsrekryteringsföretag med fokus på att öka jämställdhet och mångfald i näringslivet och grundades 2011 av Anna Stenberg. Idag ägs WES av Anna tillsammans med Liv Gorosch samt Nusin Cilgin som fortsatt kommer att driva WES efter förvärvet. WES rekryterar ledare till befattningar på ledningsnivå, mellanchefsnivå och till styrelser. De är specialister på att identifiera och inkludera marknadens bästa kvinnliga ledare i varje rekryteringsprocess och har ett unikt mångfaldsfokus i rekryteringsprocesserna. Det har gjort dem till ett av Sveriges snabbast växande chefsrekryteringsföretag. Under 2017 har WES även expanderat till Norge och Danmark och nyligen utsågs bolaget till Gasellföretag. År 2017 uppgick WES omsättning till 21 Mkr och resultat efter finansiella poster till 4,6 Mkr.

Vi har pratat med Anna Stenberg, grundare av WES.

Varför valde ni att ingå samarbete med SJR?

SJR har samma entreprenöriella anda och vision som Wes och våra värderingar stämmer väldigt väl överens. SJR har precis som Wes en ambition om att både utveckla en lönsam affär och att bidra till ett bättre samhälle genom olika initiativ och insatser. Vi uppskattar verkligen SJR:s fokus på arbetsglädje, medarbetarskap och innovationskraft och det känns fantastiskt roligt att få bli en del av SJR-gruppen.

Hur startades WES?

Wes grundades för att jag såg ett stort behov av att modernisera och utmana den traditionella chefsrekryteringsbranschen som hade svårt att identifiera och rekrytera kvinnliga ledare. Man lutade sig mot myten om att det saknades kvinnor med rätt kompetens och vilja att ta sig an de tyngsta chefs- och styrelseuppdragen istället för att se över sin searchmetodik. WES vision och ambition var således att gå bortom de traditionella och snäva rekryteringsnätverken och säkerställa att även de kvinnliga ledarna inkluderades i rekryteringsprocesserna genom en mer kreativ och innovativ sökprocess. Fram till idag har vi rekryterat fler än 700 ledare, varav ca 75% av de tillsatta kandidaterna är kvinnor och 40% har utländsk bakgrund.

Hur ser ni på framtiden?

Wes har ett spännande momentum nu när mångfaldsfrågan och talangfrågan har börjat inkluderas i företagens övergripande affärsstrategi på riktigt och vi ser fram emot att hjälpa fler företag att stärka sina ledningar med marknadens bästa ledare och mer diversifierade och högpresterande team. SJR:s fantastiska förmåga att skapa tillväxt och en positiv och inkluderande företagskultur är något vi ser fram emot att få ta del av. Att tillvarata synergierna som finns mellan SJR och Wes på ett framgångsrikt sätt är också något vi ser fram emot.

Årsresumé 2018; Vårt arbete med Yennenga... | Läs om det på nästa sida