SJR ingår avtal om förvärv av samtliga aktier i Women Executive Search Sweden (WES)

Årsresumé 2018; Vårt arbete med Yennenga... | Läs om det på nästa sida