SJR är partnerföretag till Mitt Liv – som sätter arbetsrelaterad mångfald i fokus

För SJR har det alltid varit viktigt med socialt engagemang och gemenskap. År 2014 tog Hanna Niklasson, chef för konsultverksamheten i Göteborg, initiativet till att inleda ett samarbete med företaget Mitt Liv. Sedan dess har SJR varit ett partnerföretag, och ser det som ett naturligt sätt att arbeta med frågor gällande arbetsrelaterad mångfald.

Företaget Mitt Liv arbetar för ett inkluderande samhälle och bidrar till att utlandsfödda akademiker kommer ut i arbetslivet. SJR’s engagemang i frågan mynnade ut i ett givande samarbete med start 2014. Som partnerföretag står SJR för mentorer, seminarium och ett brett kontaktnätverk.

Samtliga regionkontor samarbetar med Mitt Liv
Samarbetet initierades på kontoret i Göteborg, men idag arbetar samtliga regioner tillsammans med Mitt Liv. Anställda och konsulter hos SJR har möjlighet att anmäla sig som mentorer. Rollen som mentor innebär närvaro på nätverksträffar med övriga partnerföretag – men även fysiska möten med adepter; där man kommunicerar goda råd gällande den svenska arbetsmarknaden.

En samarbete präglat av positiv utdelning
Delaktigheten i Mitt Liv har lett till en positiv utdelning även för SJR. Först och främst har nätverksträffarna bidragit med en mängd nya kundkontakter och därmed även nya potentiella affärer. Framför allt är SJR glada över att seminarierna som de har anordnat har varit fördelaktiga för adepterna. Vi har knutit starka kontakter under Mentorprogrammet och således kunnat tillsätta många uppdrag med adepter från Mitt Liv.

Ett seminarium kan handla om kroppsspråk och dess påverkan på det personliga intrycket, något som adepter kan ha nytta av. Det presenteras också tips på hur adepterna bäst lyckas med sitt CV

- Hanna Niklasson, chef för konsultverksamheten i Göteborg

SJR är stolta över samarbetet med Mitt Liv och ser positivt på en fortsatt delaktighet, där arbetsrelaterad mångfald står i fokus.

Möt Emma Nyhlén – kundansvarig på kontoret i... | Läs om det på nästa sida