“SJR är lyhörda, tillgängliga och visar på hur viktigt det är med relationer genom ett gott bemötande”

SJR inledde ett samarbete med Barnfonden under våren 2020 för en rekrytering till deras ekonomiavdelning. Organisationen arbetar med långsiktiga insatser inom utbildning, hälsa och försörjning för att fler barn ska kunna växa upp i trygghet. Ett livsviktigt arbete som vi på SJR givetvis vill visa vårt stöd för och bidra till.

Förståelse för behov och förväntningar
I våras stod Barnfonden inför en rekrytering av en ekonomi- och administrationschef. Organisationen var i kontakt med ett par olika byråer innan de blev tipsade om SJR – då föll alla bitar på plats. Samarbetet inleddes med ett första möte mellan Tomas Vinnersten, gruppchef i Malmö, och Martina Hibell, Generalsekreterare på Barnfonden.

Vi kände direkt att SJR och deras erbjudande matchade oss väldigt väl. Både rent personlighetsmässigt, men också med tanke på bakgrund och expertisområde. De var mycket angelägna och måna om att förstå vårt behov för att kunna leverera en kandidat som uppfyller våra förväntningar.

- Martina Hibell, Generalsekreterare på Barnfonden

Professionell och engagerad process
Veronica Frobell var en av de utvalda kandidaterna och är numera anställd som ekonomi- och administrationschef inom organisationen. Hon beskriver rekryteringsprocessen som professionell, genomarbetad och väl genomförd – och SJR som ett bolag i tiden.

– Jag kom i kontakt med SJR och annonsen genom LinkedIn. I processen hade jag frekvent kontakt med rekryteringskonsulten Magnus Mellborg redan från start. Han var mycket påläst och visade stort intresse för mig som person snarare än mitt cv. Det bidrog till att jag som kandidat kände mig trygg, berättar Veronica.

Lyhörd och enkel kommunikation
Även Martina återger bilden av processen som gedigen och betryggande. Kommunikationen bestod av kontinuerlig kontakt och återkoppling efter varje genomförd intervju.

– SJR är enkla att kommunicera med. De är lyhörda, tillgängliga och visar på hur viktigt det är med relationer genom ett gott bemötande. Vi är mycket nöjda och imponerade över leveranskvaliteten – rollen är komplex och inte den enklaste att tillsätta, men de lyckades med uppdraget. Vi ser positivt på ett fortsatt samarbete!, avslutar Martina.

“Mina dagar består av inspirerande möten med... | Läs om det på nästa sida