Intervju; Stina Berge från Yennenga Progress

Sedan 2012 har SJR haft ett nära samarbete med Yennenga Progress, ett kompetensnätverk för hållbart samhällsbygge. Utgångspunkten för organisationen är byn Nakamtenga i Västafrikanska Burkina Faso, ett av världens fattigaste länder. En förskola var startskottet till det som Yennenga Progress idag kallar för "den goda byn". Vi har träffat Stina Berge, Grundare av Yennenga Progress och fått chansen att lära känna organisationen lite mer på djupet.

Anna Kinberg Batra ny ledamot i SJRs styrelse | Läs om det på nästa sida