Intervju från Investor Days med vår VD, Per Ogunro, om SJR:s 2018 och fokus 2019.

SJR Stockholm bjöd in till konsultträff på tema... | Läs om det på nästa sida