Gästinlägg: Prestation - ett tveeggat svärd

Pernilla Aspe är KBT-Terapeut och ledarskapscoach och en del av vårt nätverk. I det här gästinlägget berör hon ämnet prestation. Är det alltid bra att vara prestationsinriktad? Kan det vara något destruktivt? Och hur kan man hitta ett balanserat förhållande till prestation. Här får ni möjlighet att ta del av hennes tankar.

En kaffe med Marie Bergsman, Konsultchef SJR | Läs om det på nästa sida