Digital onboarding – för en flexibel och engagerande introduktion

Det finns många goda exempel på hur företag kan introducera nya medarbetare via digital onboarding. I dagens digitala sfär finns en uppsjö av lösningar att välja bland, något som möjliggör att företag kan säkerställa en kvalitativ och engagerande introduktion. Vi på SJR väljer att ta fasta på vårt lösningsorienterade förhållningssätt och skapa hållbara metoder som gynnar våra kunder såväl kortsiktigt som långsiktigt. Vi väljer aktivt att inte ställa in, vi ställer om – låt oss göra det tillsammans!

Inspiration för digital onboarding

  • Spela in introduktionsfilmer – låt VD eller ledning skicka en hälsning till nyrekryterade konsulter för att öka gemenskapen
  • Inkludera nya konsulter genom att låta dem skicka en videopresentation av sig själva
  • Spela in korta instruktionsfilmer för verktyg, processer och plattformar
  • Nyttja dagens tillgång av videoplattformar – Microsoft Teams, Google Hangouts Meet och Whereby är några exempel på välfungerande plattformar
  • Använd skärmdelning för att säkerställa en högkvalitativ onboarding på distans
  • Digitala formulär kan med fördel användas under alla delar av en arbetsprocess – innan, under och efter
  • Digitala plattformar för onboarding möjliggör ett automatiserat informationsflöde för viktiga dokument
  • Genomför relationsbyggande aktiviteter genom digital fika och lunch, något som tryggar nya konsulters tillvaro på företaget

Hur gör ni för att introducera nya medarbetare på distans? Diskutera gärna med din kontaktperson på SJR för att se över potentiella möjligheter tillsammans!

Det krävs mod att våga förändra, och förändring är en förutsättning för att överleva dagens rådande situation. Tillsammans tar vi oss an vågen.

- SJR

Corona – tillsammans tar vi oss an vågen | Läs om det på nästa sida