Corona – tillsammans tar vi oss an vågen

Ur motgång föds framgång. Vår historia sträcker sig tillbaka till 1993 då SJR föddes mitt under en rådande finanskris. Närmare 30 år senare står världen nu inför nya skakande utmaningar. Våra erfarenheter talar sitt tydliga språk, att vi tillsammans kommer gå ur detta starkare. Vår övertygelse bottnar i vår historia och tro på att vi med en gemensam kraftansträngning kan hitta nya lösningar under rådande omständigheter.

Vi på SJR följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och utveckling av coronaviruset. Våra val grundar sig i sunt förnuft, respekt och trygghet – något som säkerställer att vi står stabilt i en annars ostadig marknad.

– Vi lägger extra stor tyngd på att i rådande situation förmedla trygghet och empati, såväl internt som externt. Vad som utgör en central del i vår funktion är att arbeta hållbart ur alla perspektiv, vilket möjliggör för oss att även i dagsläget kunna bidra med stabilitet för våra medarbetare och kunder.

- Per Ogunro, grundare av SJR.

Det är viktigare nu än någonsin att vi fortsätter att blicka framåt och tar till fasta på vårt lösningsorienterade förhållningssätt. Vikten av att hitta nya vägar för utveckling är centralt i tider som dessa. Våra åtgärder baseras på kreativa digitala lösningar som inte kompromissar våra relationsbyggande insatser. Vi möter medarbetare och kunder genom videosamtal, vilket säkerställer att vi kan fortsätta med vårt dagliga arbete och således värna om relationerna. Med absolut respekt och säkerhet i fokus kan vi i viss mån även möta våra kunder under fysiska omständigheter. Vi tar vårt ansvar för att garantera en trygg omgivning för alla människor vi är i kontakt med och berör. Vi kan tillsammans forma specifika lösningar för utveckling genom de rådgivande tjänster vi erbjuder.

I det här läget kan vi styra hur vi agerar, inte påverka omständigheterna.

Vi växlar upp. Med kraft tar vi oss an vågen tillsammans och kommer ur den starkare än tidigare. Ur motgång föds framgång.

En kaffe med Susan Lindskog - Konsult på SJR | Läs om det på nästa sida