20 år långt samarbete grundas i Professionals choice through life

Henric Wendel kom i kontakt med SJR omkring millennieskiftet. Under de senaste 20 åren har de byggt upp en gedigen historia tillsammans genom återkommande samarbeten. Henric har upplevt bolaget från flera olika perspektiv, både som kandidat och kund – inom tjänster såsom second opinion-, rekryterings- och konsultverksamhet. Idag arbetar han som CFO på Mediplast AB, en roll han blev rekryterad till genom SJR.

Gedigen historia 

Deras långa relation och partnerskap inleddes när Henric kom i kontakt med Malin Hjort, som vid tillfället arbetade som rekryteringskonsult. Sedan dess har de sammanstrålat i olika kontexter och alltid haft det goda samarbetet som grund. Henric blev rekryterad till sin nuvarande roll på Mediplast av SJR och har anlitat dem som partner vid flera tillfällen under sina två år på bolaget.

– Vi har alltid haft en mycket positiv och kontinuerlig dialog! Genom åren har jag hunnit med att vara underkonsult, kandidat och kund till SJR – och det har fungerat lika smidigt utifrån alla perspektiv. På Mediplast har vi samarbetat med bolaget för att hyra in konsulter, rekrytera medarbetare och få stöttning med second opinion, inleder Henric.

Effektiva och flexibla processer 

Henric beskriver att enkelheten och flexibiliteten är det han uppskattar mest med det återkommande samarbetet. SJR har fått en god förståelse för hans behov och kompetens under deras 20 år långa relation, och har därför möjlighet att leverera mycket specifikt. Oavsett om det gäller att rekrytera Henric till en ny roll, eller kompetens till bolaget han verkar på.

– De förstår vad vi är i behov av och har en bra känsla för vårt bolag. När vi har anlitat dem för att hyra in kompetens har processerna varit såväl smidiga som effektiva. Det krävs knappt någon inkörningstid för att få ett kvalitativt urval, vilket är otroligt positivt! Kandidaterna har uppfyllt våra förväntningar.

- Henric Wendel, CFO på Mediplast AB

Trygg samarbetspartner 

När Mediplast skulle genomföra sin senaste rekrytering av en business controller tog de även hjälp med second opinion. SJR fick komma in i rekryteringsprocessen och använda sin erfarenhet för att peka på sådant som kräver spetskompetens inom området.

– Det kändes tryggt att få stöttning och en second opinion i det här beslutet och precis som alltid har kommunikationen präglats av professionalitet. Nu har vi vår kollega på plats och det känns fantastiskt. Jag värdesätter verkligen vårt samarbete och ser fram emot fler positiva utbyten framöver!, avslutar Henric.

“SJR är annorlunda – de är genuint... | Läs om det på nästa sida