Susanne Sjöqvist har upplevt SJR från såväl ett konsult- som kundperspektiv. De kom i kontakt första gången år 2013, då hon blev rekryterad som konsult till Mitsubishi Logisnext. Sedan Susanne gick över som anställd har hon anlitat SJR som partner vid hyrrekrytering vid ett flertal tillfällen. Hon beskriver att det kontinuerliga samarbetet bygger på trygghet och lyhördhet.

SJR-Mitsubishi-Logisnext-susanne-sjoqvist-hyrrekrytering-rekrytering-1

Från konsult till kund

Susanne har tidigare arbetat som redovisningschef och besitter idag en chefsroll inom ekonomi på Mitsubishi Logisnext där hon har varit verksam sedan sju år tillbaka. Den initiala kontakten mellan Susanne och arbetsplatsen uppstod då hon blev rekryterad som konsult till bolaget – efter en rekommendation från Hanna Niklasson, chef för SJR’s konsultverksamhet i Göteborg.

– När jag kom i kontakt med Hanna hade jag aldrig varit konsult tidigare. Jag kände däremot att det var en gynnsam väg att gå, framför allt för att få en inblick i vilket företag som skulle kunna bli min nästa arbetsplats. Och på det första uppdraget jag tog mig an blev jag kvar. Jag har enbart positiva upplevelser av samarbetet med SJR!, inleder Susanne.

Hyrrekrytering med effektiv leverans 

Under 2020 förlängdes samarbetet när Mitsubishi Logisnext genomförde ytterligare en hyrrekrytering. En hyrrekrytering kan likställas med en extern provanställning på sex månader, där SJR fungerar som en coachande part både för konsulten och kunden. Ambitionen är i de allra flesta fall att det ska mynna ut i en tillsvidareanställning. Processen resulterade i att de hyrde in konsulten Matthias Larsson som nu går över som anställd. Susanne beskriver vidare hennes syn på de fördelar som finns med att hyra in de resurser som krävs.

quote-green-right

De fungerar som ett kompetent bollplank, är skickliga på att läsa av kandidater inom branschen och underlättar mitt arbete utifrån ett tidseffektivt perspektiv

Susanne Sjöqvist, Mitsubishi Logisnext

– Som konsult får du möjlighet att förstå vilket företag du tackar ja till och i min chefsroll får jag tillfälle att komma personen in på djupet för att se om kemin stämmer. I dessa processer är det dessutom en trygghet att ha SJR i ryggen. De fungerar som ett kompetent bollplank, är skickliga på att läsa av kandidater inom branschen och underlättar mitt arbete utifrån ett tidseffektivt perspektiv. Jag upplever att deras omfattande nätverk bidrar till att de kan leverera relevanta kandidater som också är tillgängliga med kort varsel, berättar Susanne.

Mervärde för kunden

I samband med att företaget genomförde en omfattande förändringsresa, bland annat med byte av affärssystem, har Matthias kunnat vara en drivande faktor i sin konsultroll. Han har tillfört ett mervärde och fungerat som en extra stöttepelare, både genom att avlasta Susanne och agera coachande mot ekonomiassistenterna.

– Matthias har ett flexibelt tänk, är anpassningsbar och trivs med ständig utveckling. Det passade oss perfekt att han kom in i den här fasen – han drivs framåt av förändringar och har kunnat stötta övriga medarbetare på avdelningen, fortsätter Susanne. 

Tryggt och lyhört samarbete

Susanne målar upp ett samarbete som bygger på ömsesidig förståelse.

– Det jag uppskattar mest är att det inte krävs några långa sträckor för att de ska förstå mina behov. Vår goda kommunikation har resulterat i att jag alltid har varit nöjd med de personer vi har tillsatt tillsammans under årens gång. Om något inte stämmer överens för oss som kund levererar de en ny kandidat, samtidigt som konsulten får ett nytt uppdrag – det är en säkerhet som jag värdesätter, avslutar Susanne.

Fler nyheter

Konsultuppdrag
Kundstory
Rekrytering
4 juli, 2022

Ett omfattande rekryteringsarbete som resulterade i ett diversifierat team

Alfdex AB är världens ledande leverantör av högeffektiva lösningar separering av vevhusgaser i dieselmotorer. De huserar i Landskrona och har ett nära samarbete med oss på SJR sedan många år tillbaka. Vi har haft konsulter inne i omgångar och tillsatt h...
Möt våra medarbetare
13 juni, 2022

Viljan att utvecklas driver Emilia framåt i konsultbranschen

Emilia har arbetat som konsult hos oss på SJR sedan mars 2021, och relationen sträcker sig längre tillbaka än så då hon även blivit direktrekryterad till kund för ett antal år sedan. Hennes kompetens, vilja att utvecklas och göra skillnad hos kunden lys...
Event
16 maj, 2022

Det är en hjälteinsats att donera blod!

Blodomloppet är ett motionslopp som arrangeras i syfte att uppmärksamma blodgivning och blodgivares livsviktiga insats i samhället.