Jenny Hammarberg har en spännande bakgrund med ledarskapsroller inom många olika miljöer. Hon har tidigare jobbat bland annat som managementkonsult, VD och mentor till start-ups. Att växa organisationer och team, innovation och förändringsledning är några av hennes expertområden. Hon har jobbat med allt från små start-ups till snabbfotade tillväxtföretag och stora, etablerade organisationer. Hon har även ett djupt intresse för nya teknologier och hur de kan förändra affärsmodeller och driva innovation, vilket också genomsyrar hennes tanke- och tillvägagångssätt. Jenny har dessutom en energi och närvaro som fyller rummet. Sedan augusti 2023 är Jenny VD på Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg, en roll som SJR är stolta över att ha fått förtroendet att rekrytera till.

Vi bad Jenny dela med sig av sina reflektioner gällande det moderna ledarskapet och framtidens utmaningar. Vad krävs av dagens ledare, och vad kommer vara viktigt framåt? Hur jobbar en ny VD bäst med förändring? Vad är fördelarna och utmaningarna med att komma från en annan bransch? 

Stort tack till Jenny för värdefulla insikter och perspektiv!

VD, transformation, förändring, ledarskap

Hur ser du på de utmaningar näringslivet står inför?

Vi är på väg genom ytterligare en kritisk transformationsperiod där tre nyckelfaktorer i samspel kommer påverka alla branscher och även ledarskapet enormt.

Hållbarhet är den första. Det kommer krävas mer av oss för att tackla hållbarhetsutmaningarna än de flesta inser, det är en enorm utmaning som kräver stora förändringar i stor skala och inom alla områden.

Samspelet mellan olika generationer och effekterna av kommande generationsskifte är den andra. Detta innebär harmonisering av olika generationers hanterande av olika kärnfrågor, utmaningar och perspektiv inom samma arbetsplats. Det är två perspektiv och förhållningssätt som ska mötas och sedan tillsammans jobba mot samma mål. VD behöver förena och översätta, och balansera mellan det som bör finnas kvar och lyssna in det nya. 

Den tekniska omställningen är den tredje. Ny teknik kommer att kräva nya arbetssätt. Artificiell Intelligens (AI) är nyckeln till att lyckas med de flesta utvecklingsområdena framåt och verksamhetens effektivitet och framgång kommer att vara beroende av AI men också av ny teknik och smarta lösningar som vi bara ser början av idag.

Denna omställning förändrar spelreglerna dramatiskt, och påverkar alla branscher. Det kräver även en större satsning än de flesta inser.

Vad krävs av företagsledningar framåt?

— Det kräver ledare och organisationer som framgångsrikt kan driva en lönsam affär idag och samtidigt utforska nya tillväxtmöjligheter — inom organisationsteorin pratar man om ambidextriösa organisationer och ledare som klarar av att balansera de bägge perspektiven.

Det finns många nyanser och en komplexitet i samband med denna balansgång mellan att förstå nuläget, dagens frågor och operationella krav och samtidigt titta framåt. Vi behöver hålla fokus på lönsamhet men också på att alla mår bra och skapar värde. Vi behöver se till den nuvarande situationen men också aktivt se till framtidens behov. Vi behöver säkerställa att företaget är sunt nu och ha en gedigen plan för morgondagen, som även skapar de förutsättningar som behövs för att nå den innovation som krävs framåt. Vi behöver även särskilja på chefskap och ledarskap.

Vad är dina rekommendationer kring att driva förändring?

— Inte för fort. Det är sällan så bråttom som man tror. Förändring kräver tid, tålamod och ett ledarskap som är omsorgsfullt, inkluderande och handlingskraftigt.

En tydlig målbild och vision, som förankras djupt och regelbundet är en kärnfaktor till framgång i förändringsledning. Målbilden bör vara så precis som möjligt — vart vill vi nå steg för steg, punkt för punkt, fråga för fråga. Det krävs också ett gediget budskapsarbete, inte minst internt. VD behöver inte bara beskriva målbilden och visionen väl men också förmedla detta på ett sätt som sätter sig djupt hos medarbetarna. Samtidigt behöver vi också medge och acceptera att där vi är idag inte räcker. Det handlar om höggradig storytelling med känslomässig koppling, att berätta en konkret och påtaglig framtidsvision, och nyttja alla möjliga medel för att förankra detta. Och sedan aldrig sluta prata om eller koppla tillbaka till den satta målbilden.

Förklara varför förändringarna behöver ske. Ofta ser inte alla inom företaget att disruption är på ingång och att organisationen behöver anpassa sitt tankesätt och sin verksamhet för att möta och vara beredda inför kommande förändringar. VD behöver vara tydlig med varför vi behöver agera och förändra samt staka ut vägen framåt.

Inkluderande ledarskap är också avgörande. Det inkluderande ledarskapet är principstyrt och autentiskt. Det bottnar mycket mer i görandet och är ett närvarande ledarskap.

Hur tänker du kring utmaningarna med förändringsresor för mer traditionella branscher?

— Alla branscher behöver ta sig ur villfarelsen att de inte är förändringsbara. Utveckling är möjligt även inom traditionella branscher. Det är en overklig föreställning att vissa branscher inte går att utveckla eller förändra, att tidigare sätt att arbeta eller gamla strukturer inte går att komma ifrån och att allting krävs helt i samma format som tidigare.

Ett problem som präglar allt för många i svenskt näringsliv är fokuset på den egna branschen när det gäller perspektiv och erfarenhet. När medarbetare och ledningen varit verksamma i en bransch hela karriären innebär det att de inte erfarit andra influenser; de har inte upplevt andra perspektiv eller sätt att jobba och driva en verksamhet. Här är Setterwalls i Göteborg en förebild som sedan ett antal år tillbaka aktivt har tagit in personer i ledande position med en annan bakgrund. Det skapar nya diskussioner och man vågar ifrågasätta etablerade sanningar i branschen och testa nya infallsvinklar. Det skapar också utmaningar och påverkar hur en VD som kommer utifrån behöver prata och förmedla vision och mål, så det tas emot på rätt sätt. Ibland är det lite som att tala olika språk, och då krävs det lite mer av VD i att berätta varför vi gör det vi gör och få med sig medarbetarna.  

Advokat- och juridikbranschen som exempel verkar i en allt mer komplex legal miljö, har en enorm och fin yrkesstolthet och professionalism samt ett viktigt ansvar som kräver grundliga regelverk. Ibland behöver förändring därför ske mer försiktigt samtidigt som de också behöver förverkligas. Sen är det inte bara regler och förordningar. Advokater och jurister spelar en allt viktigare roll i bolagens strategiska arbete och branschen är inne i en spännande utveckling.

Har du ytterligare rekommendationer till andra som börjar en ny VD- och förändringsresa?

— En sund och bra verksamhet är när alla parametrar driver gemensamt mot rätt riktning och när det finns en tydlig förväntansbild med förankrade förväntningar.

  • Nyttja möjligheten att se på företaget och varje situation med nya ögon. Börja med enkla saker och lågt hängande frukter, identifiera och börja plocka.
  • Jobba med visioner. Kartlägg de nödvändiga stegen för att nå utsatta mål, och börja gå framåt. Säg som det är, och hymla inte med information som hjälper driva den utveckling som krävs. Det är också viktigt att inse att förändring sker i takt med människor, och som ledare måste du jobba med att få med dig människor i förändringsarbetet.
  • Inkluderande ledarskap är kärnan till framgång. Var autentisk och närvarande. Identifiera dina egna principer och led utifrån dessa. Lyssna in och lita på dina nya kollegor, men verifiera alltid. Fokusera på dina styrkor och be om hjälp med det du är sämre på. Dela med dig av ditt eget lärande, berätta när du gör/gjort fel och skapa en kultur där det är acceptabelt att misslyckas – detta är kritiskt för innovation och utveckling.

Vad tar du med dig från rekryteringsprocessen med SJR?

— Det var en intensiv och relativt snabb rekryteringsprocess men som även höll hög kvalitet, vilket för mig är positivt då det skapar ett högt engagemang både för anställande part och för kandidaterna. Kommunikationen var tät och jag kände mig informerad och uppdaterad genom hela processen.

En rekryteringsprocess gällande en ledarskapsroll kräver också ordentliga förberedelser. Jag gjorde en egen informell 360 för att borra djupare i vad jag bör tänka på, hur jag bör prata om mina kompetenser och vem jag är, vad jag är bra på och mina styrkor, vad jag behöver jobba på, osv. Det var otroligt hjälpsamt att inför intervju reflektera på många av de vanliga och viktiga frågorna i samband med en VD rekrytering utifrån gedigen feedback. Rekommenderar varmt att prova detta och passa på i samband med en rekryteringsprocess.

När jag träffade Jenny i en första intervju kändes hon omedelbart som en perfekt match till rollen som VD hos Settervalls Advokatbyrå. Hon motsvarade den bakgrund som styrelsen beskrivit där hon framgångsrikt drivit transformationsresor såväl i rollen som managementkonsult som i start-ups och ägarledda bolag. Hon matchade också de kompetenser och personlighet som efterfrågades, med en hög energi samt ett motiverande och autentiskt ledarskap. Min bedömning är att hon kommer bli en fantastisk kulturbärare och leda verksamheten in i framtiden på ett framgångsrikt sätt där hon kommer att kunna utmana rådande strukturer med ett högt engagemang och den ödmjukhet som krävs.

— Lena Bello,Senior Executive
Recruitment Consultant, SJR

Insights lärande kompetensutveckling ledarskap

Fler nyheter

Event
Kompetensutveckling
4 april, 2024

Digital Föreläsning: Azra Osmancevic & Framtidssäkrat ledarskap

SJR presenterar stolt nästa talare i vår digitala föreläsningsserie — Azra Osmancevic, som gästar oss fredagen den 3/5 för att prata om framtidssäkrat ledarskap!
Event
Kompetensutveckling
27 februari, 2024

SJR Insights: Elaine Eksvärd och kraftfull kommunikation

Elaine Eksvärd, en framstående expert inom kommunikation, gästade SJR den 9 februari för en öppen digital föreläsning om kraftfull kommunikation som både ger energi men också värnar om den egna. Här delar vi med oss av några av lärdomarna och tipsen.
Möt våra medarbetare
Rekrytering
14 februari, 2024

IT rekrytering — en spännande utmaning

Christine Stamfeldt leder SJR:s erbjudande inom IT. Vi bad Christine dela med sig om vad som är speciellt och viktigt inom IT rekrytering, vad kandidaterna söker samt reflektioner kring ledarskap.