Kontinuerligt lärande och att fördjupa vår kunskap inom AI är viktigt för oss på SJR. Vi fortsätter utforska hur vi kan nyttja AI inom vår verksamhet och bransch på bästa och mest ansvarsfulla sätt, och hur vi kan stötta våra kunder och vårt nätverk av konsulter och kandidater med deras AI-resor och framtida behov.

Den 6 september 2023 gästades SJR av Danica Kragic, en av världens ledande forskare och experter inom artificiell intelligens, robotik och maskininlärning och professor i datalogi vid Kungliga Tekniska Högskolan

Vi tar med oss en hel del insights om hur AI kan hjälpa, förenkla eller effektivisera men också hur vi bör tänka kring utmaningarna, begränsningarna och riskerna med användningen av AI framåt.

 

AI & future of work

 

Några av lärdomarna och slutsatserna från föreläsningen:

1. Oavsett vad man jobbar med så förändrar den här tekniken hur man jobbar och hur man bygger både tjänster och produkter. AI kommer också att inkorporeras mer och mer både i arbetsmiljöer och i det dagliga livet. Därför är det viktigt för alla att lära sig mer om AI, oavsett ålder eller roll. Det är också kritiskt att frigöra dedikerad tid för kontinuerlig kompetensutveckling för alla, så att vi är rustade för framtidens jobb, arbetsliv och arbetsplats. Inte bara på individnivå men även i tvärfunktionella grupper där vi kan testa oss fram, utmana existerande processer och överväga nya arbetssätt. 

2. AI kan vara ett fantastiskt hjälpmedel för automatisering av arbete som är repetitivt och där vi tydligt kan beskriva processer, strukturer och relevant information. Ett bra sätt att nyttja AI är att skapa nätverk, ekosystem och forum för samarbeten där man tillsammans med andra som har överlappande intressen kan utveckla relevanta tjänster och system på bästa möjliga sätt.

3. Utvecklingen av AI fortsätter i snabb fart och blir alltmer avancerad, nu börjar nästa skede där allt handlar om foundation models och generativ AI där djupinlärning av enorma mängder befintliga data används för att generera nya data, utföra en uppgift eller utveckla specialiserade applikationer. En bestående nyckelfaktor är hur bra och omfattande input datan är och hur tydliga data relationerna är. Ett representativt dataset är också kritiskt, för att undvika partiska eller missvisande resultat — fördomsfulla data ger fördomsfull AI.

4. Vi diskuterade komplexiteten kring reglering och riskerna med AI, speciellt kopplat till känslig och personlig information, spridning av falsk information och utanförskap. Vissa branscher kommer att ha mer av en utmaning framför sig, speciellt när integritetshantering är kritiskt. Många företag och branscher kommer troligtvis arbeta på helt andra sätt framåt och vi måste kontinuerligt utvärdera och justera arbetssätt, riktlinjer och tankesätt för att anpassa oss till nya omständigheter utan att förlora förtroende eller kompromissa vår etiska grund.

5. Som ett rekryteringsföretag ser vi också tydligt att vår erfarenhet och expertis gällande människor, kontexter och näringslivets utveckling i kombination med värdefullt omdöme är fortsatt avgörande. Ju mer vi förstår människor, desto bättre kan vi nyttja AI. Vår förmåga att bedöma relevans och tillförlitlighet, att tillföra omdöme och kontext och vikten av värderingar kommer bli allt viktigare i samband med utvecklingen och ökad användning av AI, inte minst givet begränsningarna med dessa system.

Stort tack Danica för en mycket intressant, lärorik och tankeväckande föreläsning!

 

Fortsätt lärandet

Fler nyheter

Kompetensutveckling
Möt våra medarbetare
27 oktober, 2023

Värdet av utvecklande ledarskap

Hanna Niklasson leder SJR:s erbjudande inom Utvecklande Ledarskap (UL). Vi bad Hanna dela med sig av varför UL är en så bra metod och hur det leder till bättre ledarskap och organisationer.
Kompetensutveckling
Kundstory
Rekrytering
18 oktober, 2023

SJR Insights: Förändring och det moderna ledarskapet

Jenny Hammarberg har en spännande bakgrund med ledarskapsroller inom många olika miljöer. Att växa organisationer och team, innovation och förändringsledning är några av hennes expertområden. Vi bad Jenny dela med sig av sina reflektioner gällande det m...
Event
Kompetensutveckling
27 september, 2023

SJR Insights: Nicholas Fernholm och Möjligheterna med AI

Nicholas Fernholm, en framstående expert inom förändringsledning och teknologisk innovation, gästade SJR den 22 september för en öppen digital föreläsning om AI – att gå från risk till möjligheter. Vi tar med oss en hel del lärdomar och reflektioner, in...