Kontinuerligt lärande och att fördjupa vår kunskap inom AI är viktigt för oss på SJR. Vi fortsätter utforska hur vi kan nyttja AI inom vår verksamhet och bransch på bästa och mest ansvarsfulla sätt, och hur vi kan stötta våra kunder och vårt nätverk av konsulter och kandidater med deras AI-resor och framtida behov.

Den 6 september 2023 gästades SJR av Danica Kragic, en av världens ledande forskare och experter inom artificiell intelligens, robotik och maskininlärning och professor i datalogi vid Kungliga Tekniska Högskolan

Vi tar med oss en hel del insights om hur AI kan hjälpa, förenkla eller effektivisera men också hur vi bör tänka kring utmaningarna, begränsningarna och riskerna med användningen av AI framåt.

 

AI & future of work

 

Några av lärdomarna och slutsatserna från föreläsningen:

1. Oavsett vad man jobbar med så förändrar den här tekniken hur man jobbar och hur man bygger både tjänster och produkter. AI kommer också att inkorporeras mer och mer både i arbetsmiljöer och i det dagliga livet. Därför är det viktigt för alla att lära sig mer om AI, oavsett ålder eller roll. Det är också kritiskt att frigöra dedikerad tid för kontinuerlig kompetensutveckling för alla, så att vi är rustade för framtidens jobb, arbetsliv och arbetsplats. Inte bara på individnivå men även i tvärfunktionella grupper där vi kan testa oss fram, utmana existerande processer och överväga nya arbetssätt. 

2. AI kan vara ett fantastiskt hjälpmedel för automatisering av arbete som är repetitivt och där vi tydligt kan beskriva processer, strukturer och relevant information. Ett bra sätt att nyttja AI är att skapa nätverk, ekosystem och forum för samarbeten där man tillsammans med andra som har överlappande intressen kan utveckla relevanta tjänster och system på bästa möjliga sätt.

3. Utvecklingen av AI fortsätter i snabb fart och blir alltmer avancerad, nu börjar nästa skede där allt handlar om foundation models och generativ AI där djupinlärning av enorma mängder befintliga data används för att generera nya data, utföra en uppgift eller utveckla specialiserade applikationer. En bestående nyckelfaktor är hur bra och omfattande input datan är och hur tydliga data relationerna är. Ett representativt dataset är också kritiskt, för att undvika partiska eller missvisande resultat — fördomsfulla data ger fördomsfull AI.

4. Vi diskuterade komplexiteten kring reglering och riskerna med AI, speciellt kopplat till känslig och personlig information, spridning av falsk information och utanförskap. Vissa branscher kommer att ha mer av en utmaning framför sig, speciellt när integritetshantering är kritiskt. Många företag och branscher kommer troligtvis arbeta på helt andra sätt framåt och vi måste kontinuerligt utvärdera och justera arbetssätt, riktlinjer och tankesätt för att anpassa oss till nya omständigheter utan att förlora förtroende eller kompromissa vår etiska grund.

5. Som ett rekryteringsföretag ser vi också tydligt att vår erfarenhet och expertis gällande människor, kontexter och näringslivets utveckling i kombination med värdefullt omdöme är fortsatt avgörande. Ju mer vi förstår människor, desto bättre kan vi nyttja AI. Vår förmåga att bedöma relevans och tillförlitlighet, att tillföra omdöme och kontext och vikten av värderingar kommer bli allt viktigare i samband med utvecklingen och ökad användning av AI, inte minst givet begränsningarna med dessa system.

Stort tack Danica för en mycket intressant, lärorik och tankeväckande föreläsning!

 

Fortsätt lärandet

Fler nyheter

Kompetensutveckling
Rekrytering
17 maj, 2024

SJR Insights: Fintech med Louise Grabo

Louise Grabo, generalsekreterare för Swedish FinTech Association, gästade SJR i april och delade insikter om Fintechbranschen i Sverige, hur den vuxit fram och ser ut samt möjligheter och utmaningar framåt. Här delar vi med oss av några av lärdomarna.
Event
Kompetensutveckling
4 april, 2024

Digital Föreläsning: Azra Osmancevic & Framtidssäkrat ledarskap

SJR presenterar stolt nästa talare i vår digitala föreläsningsserie — Azra Osmancevic, som gästar oss fredagen den 3/5 för att prata om framtidssäkrat ledarskap!
Event
Kompetensutveckling
27 februari, 2024

SJR Insights: Elaine Eksvärd och kraftfull kommunikation

Elaine Eksvärd, en framstående expert inom kommunikation, gästade SJR den 9 februari för en öppen digital föreläsning om kraftfull kommunikation som både ger energi men också värnar om den egna. Här delar vi med oss av några av lärdomarna och tipsen.