Mitt Liv är en strategisk partner och Sveriges största aktör inom mångfald och inkludering. Sedan 2008 har de arbetat för att skapa förutsättningar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Vi på SJR har varit ett partnerföretag till Mitt Liv sedan 2014 och det är en av många insatser för att arbeta aktivt med arbetsrelaterad inkludering och mångfald. I den här artikeln delar vi med oss av våra gemensamma insikter, lärdomar och arbetssätt.

SJR-Mitt-Liv-inkludering

Ett inkluderande arbetsklimat

Som ett ledande konsult- och rekryteringsföretag har vi möjlighet att påverka och förändra arbetsmarknaden. Vårt inkluderings- och mångfaldsarbete är ett naturligt inslag i koncernen och det är viktigt för oss att det genomsyrar hela verksamheten. Som en del av det genomgår samtliga medarbetare en utbildning i inkluderande medarbetarskap genom Mitt Liv. Utbildningen fokuserar på hur vi skapar ett inkluderande arbetsklimat och stärker vårt rekryteringsarbete i vår affär.

– Vi har samarbetat med Mitt Liv sedan en lång tid tillbaka och många av våra medarbetare har gått mentorskapsprogrammet. För att ta ett större grepp valde vi att genomföra en riktad utbildning inom inkluderande medarbetarskap. På så sätt stärker vi kompetensen ytterligare, skapar en tillåtande kultur och kan gemensamt påverka arbetsmarknaden i större utsträckning. Vi har alla ett ansvar och det blir en kraft i att göra det tillsammans!, berättar Michaela, HR-chef på SJR.

Hur kan företag förbättra sitt inkluderingsarbete?

  • Arbeta med ett inkluderande ledarskap och medarbetarskap som får alla att känna sig delaktiga
  • Arbeta med kompetensbaserad inkluderande rekrytering och se över er rekryteringsprocess
  • Arbeta med er organisationskultur – vad har ni för syfte och hur kommunicerar ni det?

– Utöver den nämnda utbildningen har vi även vidareutbildat ledare och rekryteringskonsulter i kompetensbaserad intervjuteknik. Vi har en genomarbetad rekryteringsprocess som lyfter fram kompetens framför kön, bakgrund och ålder. Vi har dessutom en digital referenstagningstjänst för att höja validiteten och få en fördomsfri referenstagning. På så sätt kan vi uppnå en fördomsfri rekrytering i flera led, berättar Hanna Niklasson, chef för konsultverksamheten i Göteborg.

Mentorprogram för akademiker med utländsk bakgrund

Mitt Liv driver Mitt Livs Chans, Sveriges största mentorprogram för akademiker med utländsk bakgrund. Vårt engagemang i mentorprogrammet sträcker sig tillbaka till samarbetets start och många av våra medarbetare har bidragit med sitt mentorskap i programmet. Samarbetet initierades av Hanna som berättar mer om det.

– Vi har som mål att alla ledare ska ha varit mentor någon gång som en del av deras ledarutveckling. Vi har även anordnat flera seminarier för adepterna, däribland “Attraktivt arbetsmöte” som syftar till att lära dem om kroppsspråk, hur man skriver ett CV och viktiga saker att tänka på under intervjun. Målet för adepterna är att få ett jobb och då väger kunskap och nätverk tungt – det kan vi bidra med. Tack vare mentorprogrammet har vi utöver till oss själva också rekryterat kvalificerade kandidater till våra kunder, berättar Hanna.

Mitt Livs handfasta tips för att lyckas med mångfald och inkludering (M&I);

  • Se arbetet med M&I som affärskritiskt, eftersom det med rätt förutsättningar och ledarskap leder till bättre beslutsfattande, ökad innovationskraft och gör att arbetsgivare stärker sin förmåga att såväl behålla medarbetare som att attrahera ny talang
  • Sätt en tydlig strategi och långsiktiga mål för hela verksamheten och integrera dessa i den övergripande affärsplanen. Det övergripande ansvaret för arbetet måste ligga hos VD och ledningsgruppen
  • Mät hur medarbetarna upplever inkluderingen och mångfalden på arbetsplatsen, analysera resultatet och jobba aktivt med bristerna
  • Utbilda hela organisationen i M&I och ge konkreta verktyg som uppmuntrar inkluderande beteenden – såsom e-learnings, dilemmaövningar, inkluderingskort och mentorprogram
  • Bygg bort fördomar och bias från alla processer för att göra dem så inkluderande som möjligt
  • Rekrytera personer som tillför nya perspektiv i organisationen, tänk ”culture add” istället för ”culture fit”

Vi på SJR är otroligt stolta över att vara partner till Mitt Liv AB och ser fram emot ett fortsatt utvecklande samarbete!

Fler nyheter

Kompetensutveckling
20 september, 2023

SJR Insights: AI med Danica Kragic

SJR gästades av Danica Kragic, en av världens ledande forskare och experter inom artificiell intelligens, robotik och maskininlärning. Kontinuerligt lärande och att fördjupa vår kunskap inom AI är viktigt för oss på SJR. Vi tar med oss en hel del insigh...
Event
Kompetensutveckling
8 september, 2023

Digital Föreläsning med Nicholas Fernholm

SJR presenterar med stolthet vår nästa talare i vår digitala föreläsningsserie — Nicholas Fernholm, som gästar oss fredagen den 22/9 för att prata om AI!
Konsult
Möt våra medarbetare
Rekrytering
25 augusti, 2023

“SJR följer med hela yrkeslivet”

Lisa Wiklund är en av personerna som vi har följt genom livet och vår resa sträcker sig tillbaka till 1996 då hon började hos oss som HR-konsult. Sedan dess har hon varit såväl rekryteringskonsult som kund, och även rådgivare på senare år. D