För att kunna vara konkurrenskraftig krävs en ny typ av kompetens som går i linje med marknadens utveckling. Vi på SJR har en trygg identitet som bygger på över 25 års erfarenhet och historia – från en grund inom ekonomi till expansion av ytterligare kompetensområden för att täcka kundens behov av det man idag kallar för hybridroller. Vi tillsätter kvalificerade kandidater genom vårt beprövade hantverk och följer framtidsutvecklingen.

SJR-Rekrytering-Konsult-Konsultbranschen-Linkedin-7-hybridroll

Nutidens hybridroll är framtiden

Vi på SJR är nyfikna och lyhörda. Därför är det en självklarhet för oss att utvecklas i takt med marknadens krav och kundernas behov. Vårt uppdrag handlar ofta om att identifiera “hybrider”, det vill säga kandidater som har en unik mix av kompetenser som matchar ett nytt behov.

Digitaliseringen är drivkraften bakom behovet av hybridrollerna och vi kan se att många av våra traditionella roller har förändrats och formats om under en längre tid. Ett exempel på det är controllerrollen som idag, utöver ekonomikunskaper, ofta kräver mycket goda system- och programmeringskunskaper samt förmåga att analysera stora datamängder. En roll baserad på hälften controlling och hälften programmering skapar mervärde och effektivisering för kunden. Ett annat exempel som återfinns inom HR-området är People Analytics där rollen kräver kompetens inom affärs- och verksamhetsutveckling, HR, dataanalys samt IT. Vi har redan kommit en lång bit på vägen och levererar korsningar av olika tjänster och kompetensområden – i en och samma roll.

Det behov vi ser och den framtidsspaning som vi gör är således att hybridroller redan är essentiella, men av allt större vikt i framtidens samhälle. Renodlade roller kommer att finnas kvar, men vi ser en efterfrågan på välutvecklad förståelse inom fler system och dess kopplingar. Ett skifte som sker i naturlig korrelation med den påskyndade digitaliseringen. Helhetsperspektivet kommer att bli än mer betydelsefullt, för såväl kund som kandidat. Att efterfrågan på kandidater med helhetsperspektiv ökar ska också ses mot bakgrund av att organisationer arbetar mer agilt och gränser mellan olika avdelningar suddas ut.

quote-green-right

Hantverket består och tar nya former i takt med att marknaden förändras

Jessica Runerlöv Moberg, Regionchef på SJR Stockholm.

– Den kärnkompetens vi besitter inom rekryterings- och konsultverksamhet gör att vi kan tillsätta nyckelpersoner och utveckla företag framåt. Hantverket består och tar nya former i takt med att marknaden förändras. Det känns otroligt spännande att kunna erbjuda ett modernt arbetssätt och ett nätverk i framkant för att tillgodose våra kunders behov av hybridroller!, berättar Jessica Runerlöv Moberg, Regionchef på SJR Stockholm. 

SJR-rekrytering-konsultverksamhet

Stabil grund och agila metoder

För att möta marknadens behov arbetar vi utifrån vår stabila grund och agila metoder. Vårt breda nätverk och vår gedigna kompetens inom rekryterings- och konsultverksamhet skapar den grund vi behöver för att kunna leverera rätt person till rätt plats. I kombination med att vi blickar framåt med flexibilitet – kan vi ta lead på framtidens nya roller.

– Vi ser att hybridroller växer sig starkare och genom våra kompetensområden kan vi bidra till våra kunders utveckling. Våra kandidater drivs av förändringsarbete och utmanande uppdrag där de kan tillföra värde, avslutar Linda Orrö, försäljningschef på SJR Göteborg.

Fler nyheter

Konsultuppdrag
Kundstory
Rekrytering
4 juli, 2022

Ett omfattande rekryteringsarbete som resulterade i ett diversifierat team

Alfdex AB är världens ledande leverantör av högeffektiva lösningar separering av vevhusgaser i dieselmotorer. De huserar i Landskrona och har ett nära samarbete med oss på SJR sedan många år tillbaka. Vi har haft konsulter inne i omgångar och tillsatt h...
Möt våra medarbetare
13 juni, 2022

Viljan att utvecklas driver Emilia framåt i konsultbranschen

Emilia har arbetat som konsult hos oss på SJR sedan mars 2021, och relationen sträcker sig längre tillbaka än så då hon även blivit direktrekryterad till kund för ett antal år sedan. Hennes kompetens, vilja att utvecklas och göra skillnad hos kunden lys...
Event
16 maj, 2022

Det är en hjälteinsats att donera blod!

Blodomloppet är ett motionslopp som arrangeras i syfte att uppmärksamma blodgivning och blodgivares livsviktiga insats i samhället.